Citáty

autor: -kissinka- | 21.Listopad 2008
Láska:

Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.

Láska umí najít vchod nejen do srdce otevřeného, nýbrž i do srdce dobře opevněného, není-li dosti bdělá.

Svátek srdce - to je objevit sebe v druhém, spatřit to nejlepší ze svého srdce v zrcadlení toho druhého.

Láska je jen hra na slepou bábu - rozhodně to není pohádka o statném princi na bělouši a krásné princezně ze šípkového sadu.

Ti,kteří nás milují, nemilují ty, jež my milujeme. Láska mezi lidmi není tedy nic harmonického. Krása je jen v představách. Ve skutečnosti to jejen boj o právo za každou cenu: na život a na smrt.

Krása člověka ještě více zdůrazňuje jeho mravní hodnoty, avšak nemá-li jich,je pak krása jen podívaná pro oči, nikoli potěšením pro srdce.

Přátelstwí:

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi.

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakéhojiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.


Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.