02.Červen 2010,01:03
 • Ebenové dřevo - smutek
 • Echo (ozvěnu) slyšeti – brzy dostaneš odpověď
 • Ejakulaci viděti - neotálej již více s rozhodnutím 4/36
 • Ekvipáž - pohodlná cesta
 • Elegánem býti - hádky v rodině 14
 • Elektrická dráha – Blízké neštěstí
 • Elektrický zvonek slyšeti - umíráček
 • Eliáše na ohnivém voze viděti – paličský list
 • Elepsu dělati nohama - smutná zpráva tě brzy dojde 40
 • Elektrotechnik – slušné zaměstnání
 • Ementál pojídati - rozdvojenost mysli, ztráta nabytého jmění 40
 • Erb malovati - veselost 5/17
 • Erotoman býti se viděti, nepodávej se příliš úvahám 16
 • Eskamotér - podvodné úmysly
 • Eskymák, - krutá zima
 • Esmeralda - nevyzvídej svou budoucnost!
 • Eso karetní - výhra
 • Eternit lámati - násletkem píle dojdeš cíle 36
 • Ether čichati – probuzená síla
 • Eunuch, - viz.: kleštěnec
 • Eustachovou trubicí troubiti - neduh 3
 • Evangelium čísti, slyšeti – napomenutí
37b40856c2c8f62ad260612fd7
 • Evu viděti – hříšná touha, Evu objímati – spáchaná hřích proti šestému přikázání, Evu plačící viděti – smutné následky
 • Ex píti sklenici - pokoj s pronásledovaním 8/19
 • Examen školní odbývati - špatný prospěch v učení
 • Exekuce viz.: dražba; dostati - pomluva 23; míti - radost v domě 18
 • Exekutora viděti na ulici - nedostaneš svou pohledávku; exekutora míti v domě - veřejná ostuda, ale též štěstí v obchodě 12/38/63; exekutora vyhoditi, nebo týrati - budeš míti soud, nemo ztráta 5/13/81; exekutora bíti - čelí k oplétání s úřady a nehodě v obchodním jednání 7/42; exekutora líbati - obchodní úpadek, též mrzutost s představenými 12/83/90; ve svém domě tančícího viděti - nenadálá výhra nebo dědictví 15/72/83
 • Expedice, expeditor - zásilka na cestě
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů
08.Květen 2010,14:36
 • Ďábla viděti - viz: čert
 • Daleká cesta - smrt milé osoby
 • Dalekohled - sblížení, smíření
 • Dalekostřelcem býti - Zahambíš své nepřátele 11
 • Dales míti - nanadálé peníze
 • Dalibora na housle hrajícího viděti - nouze
 • Daliborka věž - hlad v zemi
 • Dalila a Samson - bolehlavost, ztráta síly
 • Dálka, do dálky viděti - krátkozrakost
 • Dalmatské víno - chudokrevnost
 • Damašek - přepych
 • Damaškové šaty míti - veselost 1/35/37
 • Dámu viděti - sňatek s bohatou nebo s bohatým; dámu vzácnou viděti - směřuje k tvému blahobytu 16; dámou býti - chudým, nebo s chudou; mnoho dam - mrzutost ve společnosti, klepy

fairy034

 • Dámu hráti - prohra
 • Dandy švihák - dluh u krejčího
 • Daň platiti - mrzutost, nebo také chudoba 38/12; daň nezaplacená - starost; daně vybírati - mrzutost 9/76
 • Daniel prorok v jámě lví - velké nebezpečí
 • Daňka viděti - vzácný host
 • Dar - sváry s příbuznými 19; příjmouti - závazek; dar uděliti - odplata; dar očekávati - pochybnost
 • Darebák - poškození dobrého člověka; na blízku viděti, či objímati - svatba s praporečnicí, či s praporečníkem 33
 • Dardu hráti - nesázej, prohraješ!
 • Dásně červené - zdraví; dásně bledé - slabost; dásně bolavé - mrzutý závazek; dásněmi naprázdno hýbati - tvé neblahé tušení se splní 14/32
 • Datel - klepy
 • Datle viděti - sladké tajemství; datle jísti - starosti zamilovaných, nebo také v lásce první políbení 68
 • Datlová palma - děti
 • Datum v kalendáři víděti - změna
 • Davida s harfou viděti - přijetí k vojenské hudbě
 • Dávidlo nabízeti - hleď svého času, co nejlépe využíti 20
 • Dáviti - viz: zvraceti
 • Dceru svou smutnou viděti - její svatba; dceru veselou viděti - její pohřeb
 • Dceru umírat, nebo mrtvou viděti - její štěstí
 • Dcer mnoho míti - starosti
 • Dceřin pohřeb viděti - její zasnoubení
 • Decimálkou se vážiti - hleď si více svého zdraví 35
 • Decimetr - všeho s mírou!
 • Dědeček - starost; dědeček s babičkou smrt
 • Dědic - rozbroje
 • Dědictví - hádky v příbuzenstvu, nebo v přímé rodině 5/30
 • Dědina - viz: vesnice
 • Defilé přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě 23
 • Defraudace - viz. zpronevěra
 • Dehet cítiti - nepřítel v domě; dehet vařiti - požár; míchati - trpká mílka 32/40
 • Dech někoho cítiti - sblížení
 • Deka - viz: pokrývka
 • Dekagram - lehkovážnost
 • Děkan, kněz -  vyslyšená modlitba, prosba
 • Děkan fakulty - šťastná zkouška
 • Děkana mrtvého viděti - proměna stavu 2/82
 • Dekoltáž nadměrnou ukazovati - změna v bytě 8/79
 • Děkovati - nevděk
 • Dekret - povýšení
 • Delegace se účastnit - neduživost 4
 • Děliti něco - vybízí k opatrnosti
 • Dělník, dělnice - propuštění z vojny
 • Dělo viděti - strach; z něj stříleti - hlavní výhra
 • Dělostřelec - propuštěný z vojny
 • Démona viděti - zlé
 • Den jasný - radost; den zamračený - mrzutost; dobrý den přáti - zdvořilost
 • Denice na obloze - zdar a štěstí
 • Depeše telegrafická - neočekávaná novina
 • Depeši zasílati, neb obdržeti - úzkost 1/15
 • Desátek odváděti - nezanedbej svých povinností!
 • Desatero - hřích
 • Desátníka viděti - přísná kázeň, nebo také starost 49
 • Desertér - viz: zběh
 • Desetník - starost
 • Děsiti se něčeho - hlouposti; děsiti někoho - nerozvážnost
 • Desítka červená - radost
 • Desítka kulová - užitek
 • Desítka zelená - naděje
 • Desky nové - vazba; desky roztrhané - propuštění z vazby; desky krásti - nebezpečí 11/88
 • Déšť tichý - úroda, zdar; prudký - nezdar; déšť krvavý - neštěstí, válka; žene-li se prudce do oken - boj o své štěstí 79
 • Deštník zavřený - mlčenlivost; rozevřený - prozrazené tajemství; deštník větrem obrácený - nenajdeš zastání, ochrany; deštníkem bíti - špatné hájení; deštník ztratiti - někomu prokážeš úslužnost; deštník míti - blahobyt 22; deštník v dešti nositi - buď opatrný v obcování s cizí ženou 18/31; deštníkem v manželovým hrobě rýpati - tvá prostopášnost může tě zavest do neštěstí 19/30
 • Dešťoměr zkoumati - pozvání k hostině, nebo k pitce 12/16
 • Dešťovou vodou se mýti - prospěch z kneippování; dešťovou vodu píti - odvyknutí pijáctví
 • Dešťovka - poklad zakopaný
 • Detektiv - viz: tajný
 • Děti plačící - starost; děti hrající si - nebezpečí zahrávání; děti padající - starost z tebe spadne, též škoda v obchodu 22; děti utíkající - špatná novina; děti rvoucí se - zlé následky hádky; děti spící viděti - ulehčení ve starostech; děti mrtvé viděti - nena dále zbavíš se všeho soužení; děti honiti, bíti - starosti zaviněné; děti líbati, s nimi se mazliti - zbytečné starosti; děti na ovoci viděti - velká starost s nemocí; děti při jídle viděti - nemocnice; děti navzájem objímající se viděti - starost za starostí; děti klečící, modlící se - nevyslyšená prosba; děti se koupající - škodlivé sucho, též veliká potěcha 40/82; děti zneužívati - strach před trestem; malé v peřince - starost 20
 • Děvče viděti - štěstí 14; svlečené viděti, nebo svlékati - hříšné touhy; děvče líbati - nenávist, též měj se na pozoru 13; děvče objímati - přízeň přátel 50; děvče milovati - oslyšení; děvče při práci viděti - dobrý výdělek; děvče utíkající - zpráva o ženské osobě; děvče v tanci viděti - veselost; děvče s mužským přistihnouti - nevěra; děvče s vojákem - hanba; s děvčetem se procházeti - zamilování; děvče v koupeli - mnohoí slz; děvče při oblékání viděti - prozrazené tajemnství; děvče s dítětem - velká starost s dcerou; děvče se stařenou, nebo starcem - dbej rady zkušených!; děvče se ženou - následky, jež se nedají utajiti; děvče s psaním - vyznání lásky; děvče s květinou - radost; děvče se zvířetem - věrnost; děvče nemocné - zdraví; děvče mrtvé - svatba; děvče přísti viděti - svatba 23; zouvati - máš v očekávání velké štěstí 13/41; s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání 2/27, ženám svár a starším mužům záduchu znamená 33/69
 • Děvčat mnoho pohromadě viděti - ošklivé klevety
 • Děvečku do služby přijímati - viz: čeládka
 • Děvečku svou objímati - žárlivost; s ní vyjednávati - bohatství 10/68; děvečku do domu příjmouti - návštěva hostí 61; děvečku neznámou míti, nebo viděti - brzy se oženíš 50; děvečku v domě viděti - podezření na někoho stran krádeže míti 11; děvečku z domu vyháněti, vyhnati - žárlivost 28
 • Devaterník trhati - lékař, který pomůže
 • Devítka žaludová - žárlivost
 • Děvobijcem se státi - máš lstivího přítele 19/30
 • Diabolo hrát - vyhazov
 • Diadém - povýšení
 • Diaklová mast - tak snadno se nezbavíš toho, co tě trápí, nebo mrzí
 • Diamant zářící viděti - nevidíš chyby u druhých; diamant ztratiti - zatvrzelost; diamant nalézti, kupovati, nebo dostati - zastavení skvostů; diamanty se zdobiti - prodej šperků z nouze; diamantem sklo řezati - vloupání
 • Diblík - veselost
 • Dieta - hladovění
 • Diktát psáti - nepřízeň rodičů 17
 • Diktátorem se státi - nevslékej se před cizí osobou 23
 • Dílna - stálá práce; v ní býti - poctivost a pracovitost 35
 • Dílo jakékoliv vykonávati - domůžeš se jmění
 • Dílovedoucí - zahálka
 • Diogenes v sudě - bez přístřeší
 • Diplom spolkový - čest; diplom pochvalný - vyznamenání; diplom doktorský - nemoc, nebo soudní spor
 • Diplomat - úskočné jednání
 • Díra - nezdar; díru dělati - zmařený plán; do díry spadnouti, někoho do ní shoditi - neštěstí; z díry někoho tahati, nebo vytáhnouti - pomoc včas; díru v oděvu míti - mrzutost 37; díru neznámou zkoumati - známost 40
 • Dítě - v každém případě starost
 • Diurnista - nedostatek; diurnistou býti - padneš do zlých rukou 22/39
 • Diváci - velké shromáždění lidu
 • Divadlo - příjemná zábava, ale též klevety 45/58
 • Divan - znamená penzi; obdržeti - ženám potěšení 14, mužům starost 11
 • Divoch, divoška - bezstarostnost; divocha obdržeti - veselý život 26
 • Divoká zvěř - nebezpečí; divoká husa - nic se neutají; divoká kachna - kolébka; divokým koněm býti pronásledován - zajímavé seznámení 38 a dívkám zásnuby 42
 • Divou ženu v lese viděti - přistřižení pytláka
 • Díž chlebová - dobrý nápad, užitek
 • Dlabati dřevo - hojnost zákazníků
 • Dlaň otevřená - štědrost; dlaň zavřená - skrblictví; na dlaň peníze sázeti - špatná koupě; do dlaně plácnouti - smlouva; na dlaň plivnouti - dílo se podaří
 • Dláto - násilí

  fairy031

 • Dlaždice - pozor na chůzi!
 • Dlaždice viděti - úpěnlivá prosba
 • Dlážditi - zamítnutá žádost; dlážditi víděti - chvála 7/20/64
 • Dloubati se v nose - něco si zošklivíš
 • Dlouhou chvíli míti - krátký pobyt na venkově
 • Dlouhou věc viděti - sen bez významu
 • Dloužek malý - pomíjející starost
 • Dluh velký - upomínání žaloba
 • Dluhy dělati - velká starost, ale též vyhni se přátelům 29; dluhy platiti - něčemu se podivíš
 • Dlužní úpis - starosti
 • Dlužníka viděti - rozpaky
 • Dobrodinec - konec bídě
 • Dobytčí mor - velké ztráty
 • Dobytčí trh - užitek, též škoda
 • Dobytek - hojnost
 • Dočkati se někoho - radost; nedočkati se - zklamání
 • Doga - věrnost
 • Dohmat dělati - velké štěstí Ti jde vstříct 13/33
 • Dojačka - půjčky přátelům
 • Dojiti - může značit totéž; krávy dojiti - děti tebe potěší 4/20; dojiti kozy - nad nepřítelem zvítěziti 8/75/ 68
 • Dojná kráva - bohatá přítelkyně
 • Dojnici do domu sháněti - hrozí, že budeš nějakou ženou zaskočen 20
 • Dokončiti něco - musíš začíti znova
 • Doktora viděti - onemocní mužský nebo dítě; doktorku viděti - onemocní ženská; doktora s doktorkou viděti - nemoc  obou manželů; více doktorů viděti - dva nebo více nemocných v rodině, v příbuzenstvu
 • Doktorem býti - špatná pomoc v nemoci
 • Dolanky (švestky) jísti, - zlá nemoc
 • Dolar - viz: tolar
 • Dolek - viz: vdolek
 • Dolinář - viz: zloděj
 • Doma býti - pořádek, spokojenost
 • Domácího pána, paní viděti - činžovní přirážka
 • Domeček z papíru, ze dřeva - nezahrávej si!
 • Domek - viz: dům
 • Domino viděti, hráti - kratochvíle
 • Domino na maškarním plese - něco se ti zatají, sám také budeš něco tajiti
 • Domkář - spor, hádka se sousedem
 • Domobranu šikovati - marné přání 11
 • Domov viděti - blaženost
 • Domovnice - klepy v domě
 • Domovník - pokuta
 • Dopis viz: psaní
 • Dorotou býti - rvačka s nejmilejší osobou 14/28; doroty za výdělkem posílati - tvůj nerozum ti přinese škodu 12
 • Dort - dobré časy, dar
 • Dostihy - překážky, jež se překonají
 • Dotýkaný obrázek - cesta do poutního místa
 • Doubek viděti - narození zdatného chlapce; doubek kácet - smrt mladého hocha
 • Doubravou jíti - strach před něčím zlým
 • Doupě zvěře - prostopášnost
 • Doušek nápoje spolknouti - neukojená touha
 • Douška mateří - ztráta matky
 • Douška ve spaní - dvě noviny za sebou
 • Doutnák hořící viděti - nebezpečí ohně, též nesvár v domácnosti; doutnák uhasiti - oheň, jež způsobí škody, též brzké smíření
 • Doutník - neztrať hlavu!; doutník kouřiti - škoda z neopatrnosti
 • Dováděti s dětmi - nová starost
 • Dovolená, jíti na dovolenou - veselost
 • Dovolit někomu něco - brzká lítost
 • Dráb -práce bez oddechu
 • Dracena - štěstí domácí
 • Dracoun - faleš
 • Dračky dělati - vznikne spor
 • Dragoun, rekrut - nebude odveden
 • Dráha železná viz: železnice; železnou viděti, neb po ní jeti - daleká cesta 30
 • Drahokam neznámého jména - dar od neznámého
 • Drahota - laciné věci
 • Drak papírový ve vzduchu - brzké povýšení; drak padající - někdo se chce dostat na tvoje místo; drak roztrhaný - nahraditelná škoda; draka dělati - děti čeká radost
 • Drak živý - zlé znamení; draka usmrtiti - dobré znamení
 • Drama na jevišti viděti - vážná událost; drama psáti - nepřízeň
 • Drancování - vyloupený byt, stavení
 • Drapérie - slavnost
 • Drápy - poranění, faleš
 • Drát - zrada
 • Drátěné oko - nástraha
 • Dráteník - poctivé jednání
 • Dratev - prchlivost
 • Dráti peří - nemluvnost
 • Drátovati - chudé živobytí
 • Dráty k pletení - pronásledování
 • Dravec - poplach, zmatek
 • Dražba - pohoršení
 • Drbati se - rozpaky, starost, špatná zkouška
 • Dres sportovní - jednoduchost
 • Drezínou po kolejích jeti, jí viděti - prohlídka
 • Drezůra - poroučení, panovitost
 • Drchnička viz: žabinec
 • Drn zelený -radost; drn suchý - žalost
 • Drnčeti okna, když drnčí - strach
 • Drnkati viz: brnkati
 • Drnomistr viz: antoušek; jím býti - směřuje k tvému blahobytu 2/ 19
 • Drnové sedátko, lavice - dostaveníčko, nebo též slušné a milostné zacházení milované osoby 19
 • Drobečky sypati, sbírati - malá vydání, malé příjmy
 • Drobení do polévky - užitek z návštěvy
 • Drobiti chléb - kazíš si štěstí
 • Drobnohled viz: mikroskop
 • Drogérie - malý, ale jistý příjem
 • Drogista - budeš někoho potřebovat
 • Dromedár viz: velbloud
 • Drop pták - pronásledování ze strany příbuzných
 • Drozd - veselost
 • Droždí - těhotenství
 • Drožka - cesta do nemocnice, pohřeb
 • Drsnou věc hladiti - chlácholení
 • Dršťky viděti - odhalení vnitřních citů;; dršťky čistiti, vařiti - nečistá žádost; dršťky jísti - cholera, neb jiná střevní nemoc
 • Drtiny - někomu projevíš svou nelibost; v hlavě míti - klidný život bez překvapení 8/24; v nich se váleti - dlouhý věk 40
 • Drůbež - křik v domě, nespavost
 • Drůbežník - nikomu nic nezjevuj!
 • Drůbky husí - vnitřní nemoc
 • Druh, společník - samota
 • Druidem býti - nachlazení 27
 • Družba na svatbě - úmrtní oznámení
 • Družička na pohřbu - veselka; družička na svatbě -pohřeb; družička na církevní slavnosti - pocta; nějakou vůbec uhlídati - nemoc, nebo smrt 49; opilou ležeti viděti - nesbírej zkušenosti na nepravém místě 6/35
 • Drvoštěpa viděti, nebo dříví štípati - přičinění 13 /14
 • Držadlo, nástroje - mozolná práce, nebo také značí neblahou chlípnost a svobodným touhu po sňatku 37
 • Dryáčník - mstivý člověk
 • Dryák - pomsta
 • Dřep, v dřepu (na bobku) sedti - ponížení
 • Dřepmo skákati - smrt 12
 • Dřeváky - hrubé zacházení
 • Dřevěna noha - útrpnost, smilování; dřevěné stavení - spokojenost se vším; dřevěné nádobí - zaneprázdnění, ale též nouze 27; dřevěná šavle neboj se!
fairy024
 • Dřevitá vlna - vybízí k opatrnosti
 • Dřevník - hledání úkrytu
 • Dřevoštěp - škoda v lese neb na zahradě
 • Dřevorytec - vymření rodu
 • Dřez - viz: škopek; pod sukně ukrývati brzké zásnuby 1
 • Dřímati - viz: klímati
 • Dřínová hůl - tělesné ztýrání
 • Dřínový keř - užitek
 • Dříví suché viděti nebezpečí ohně; dříví mokré viděti - nebezpečí povodně; dříví na zádech nésti - namáhání; dříví řezati - dělení se o pozůstalost; dříví štípati - úraz; dříví podpalovati - domácí mrzutost, žhářství
 • Dub - stálost a statečnost, též dlouhý věk
 • Duben - nestálost
 • Duběnky - očernění; vařiti - jsi marnotratný 26
 • Dubový list - cesta za hranice
 • Dudák - tanec, radost a veselost 23/76
 • Dudek - nepořadek v domácnosti
 • Dudy radovánky
 • Dudlík - viz: šidítko
 • Dueto hráti, zpívati - svornost, najdeš spolehlivého přítele, nebo přítelkyni
 • Duha - odpuštění, mír
 • Ducha viděti - úmrtí; s duchem rozmlouvati - zlé znamení; ducha vysvoboditi - dobré znamení
 • Důchod bráti - zastavení platu, nebo starost a trápení 9
 • Důchodní opoždění peněz
 • Duchovní - viz: kněz
 • Dukát ztráta zlaté věci!
 • Dukáty počítati - ztráta majetku
 • Důl uhelný - bohatství; důl stříbrný, neb zlatý - moc a sláva
 • Důlek v zemi - opuštěnost
 • Důlky ve tvářích, nebo na bradě - čtveráctví
 • Dům viděti - radost; dům stavěti - podpora, též značí čest a rozmnožení dětí 15/ 78/ 80; dům bourati - zmařená naděje; dům kupovati - pochybný podnik; dům prodávati - nouze; dům beze střechy - dluhy; dům okrášlený - vzácná návštěva; dům bíliti - zatajení; dům hořící - velká hádka, hněv 31/ 66; dům na skále - samota; dům u vody - nejistota, špatné uložení peněz; dům bez dveří - blázinec; dům s puklinami - špatný soused 79
 • Domů mnoho - dobrá společnost
 • Dupati zlost
 • Dupot slyšeti - vypátraný, dopadený zloděj
 • Durman - smrt z otravy
 • Dusot koní slyšeti - můžeš očekávati důležitou zprávu
 • Dusiti se - výstraha; dusiti někoho - tajný zločin; dusiti ovoce, maso - krční neduh
 • Důstojník - ctižádost; na koni potkati - vypínavost 21/47
 • Dušičky na hřbitově slaviti - vzpomínka
 • Důtky - trest
 • Dužinu žvýkati - tvá dcera se spustí s hajným 24, más-li syna pustí se s hajnou 32
 • Dvojka (ručnice) neštěstí
 • Dveře zavřené viděti - tajemství, též nezvaní hosté 18/ 39; dveře zavříti - nebezpečenství 47  dveře otevřené viděti - host, též oklamání přítele 1/ 20; dveře otvírati - policejní hlídka, též rozkoš 3/ 16/ 28/ 77; dveře zavírati - zabavení; dveře vrzající slyšeti - vybízí k opatrnosti; dveře vysaditi - stěhování, též pohřeb; dveře mýti - někomu se zavděčíš; na dveře klepati - starosti a soužení; dveře někomu pomáhati - utrhání na cti; dívati se pootevřenými dveřmi - zvědavost; do dveří kopati - neurvalost
 • Dvířka zahradní viděti - procházka
 • Dvojčata - velké starosti
 • Dvorana - slavnost
 • Dvorek - skromnost
 • Dvůr domovní - pořádek
 • Dvůr hospodářský - snášenlivost
 • Dýchadla ženská pozorovati - zisk 3; mužská pozorovati - vyhni se únavným slibům 17
 • Dýchání hlasitě slyšeti - zlé svědomí
 • Dýka - nepřítel
 • Dým - viz: kouření
 • Dýmku nacpávati - štědrost; dýmku vyklepávati - lakota; dýmku zapalovati - nepatrná škoda; z dýmky kouřiti - příjemný odpočinek, též přináší radost a zisk 43; dýmku rozbíti - nehoda, též mrzutost 38/86
 • Dýmojem stavěti - velká úzkost k očekávání 35
 • Džbán naplňovati, z něho píti - opilství; džbán převrhnouti, rozbíti - smrt z píjáctví; džbán nésti - nová služba; zdvíhati - nebuď prostopášným 15; místo nohou džbány míti - namáhavé dny jdou Ti vstříct 40
 • Džberem býti - sejdeš vraždou ze světa 7
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů
05.Květen 2010,23:10
 • Čabraku viděti - dlouhá jízda, nebo také ze lží ženských vzejde ti mrzutost 5/14
 • Čachry s někým míti - podezřelá věc
 • Čaj vařiti - nastuzení; čaj píti - ulehčení, nebo také ztratíš zbytečně mnoho času prodléváním na místech, kam jsi necílil 33; čajem někoho častovati - vlidné přijetí
 • Čajkáře na ulici viděti - noční hýření

flower030

 • Čajová společnost - klepy
 • Čakan míti - všemu se ubráníš
 • Čalouny - hezký byt
 • Čamaru viděti - slavnost
 • Čamrdu najíti - štěstí; čamrdu ztratiti - nehoda; čamrdu přišívati - zvědavost
 • Čápa viděti - radostná událost v rodině; čápa chytiti - nemoc v šestinedělí; čápa zabíti - bezdětné manželství; čápa krmiti - narození syna; čápa lapajícího žáby viděti - narození dcery; čápů hejno - dvojčata i trojčata
 • Čapí nůsek (rostlina) - žena v naději
 • Čapka vojenská - povýšení
 • Čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti 27/30
 • Čára dlouhá - dlouhý věk; čára krátká - krátký věk; čára rovná - spokojenost; čára křivá - svízele; čára klikatá - ohrožení, nebo smrt bleskem, také úraz elektrikou; čára tenká - nedostatek; čára tlustá - blahobyt; čára červená - radost
 • Čárkovati - postup
 • Čarodějnice - nepřátelství ženy, ale může hrozit i odjinud 4/24
 • Čarodějník - nepřátelství muže
 • Čarovati - velká škoda
 • Čarovný proutek - štěstí
 • Čáry dohromady spletené - zmatek v domě
 • Čas počítati - peníze
 • Časopis - mnoho zpráv
 • Časopis čísti - zvědavost, ale také značí, že můžeš být podveden 86/89; časopis rozřezávati, nebo trhati - různice
 • Časoznalce dělati - nevděk 22
 • Častovati někoho - bída v příbuzenstvu
 • Čečetka - lehká mysl
 • Čehý! na koně volati - povzbuzení v práci
 • Čekati na někoho - dlouhá chvíle; čekati na milenku, nebo milence - touha; čekati na vůz - stěhování; čekati na pohřební vůz - svatba; čekati na kočár, nebo automobil - pohřeb vzdáleného přítele; čekati na vlak, nebo loď - zmeškáš příhodnou dobu; čekati na východ slunce - zdraví
 • Čekárna u lékaře - starost; čekárna u zubního doktora - vydání; čekárna u advokáta - pře; čekárna nádražní - návrat z cesty
 • Čekan - štěstí; na čekanu vyseti - ponížení; na čekan někoho věšet viděti - potupa; čekan hořící, nebo vyvrácený viděti - vyhnutí se trestu
 • Čekanka - marná touha po ženichu
 • Čeládka na poli - úroda; čeládka spící, nebo jí mnoho míti - škoda na dobytku 2; čeládka při jídle - propuštění ze služby, nebo z práce; čeládku do služby přijímati - starost; čeládku propouštěti za služby - změna v rodině
 • Čelem tlouci o zeď, o stůl - velký zármutek
 • Čelenka - závist
 • Čelist lidskou viděti - smrt zlého člověka; čelist zvířecí - pominutý pes
 • Čelo hladké - spokojenost; čelo svraštělé - starost; čelo nízké - nemravnost; čelo vysoké - myšlenky, nebo také obezřelost na počátku 14; čelo zakryté - hanba; čelo raněné - zrada, nebo také škoda a posměch 32/86/3
 • Čemeřice - silná rýma
 • Čep od sudu - opilství
 • Čepec - svatba, též návštěva tchýně
 • Čepel lesknopucí se viděti - zkrocení hněvu
 • Čepení - nevyhnutelné výdaje
 • Čepice - pokrytectví; čepici, když vítr vezme - vypadávání vlasů; čepici smekati - úcta; vzíti na hlavu - brzká svatba 11; ztratiti - objasnění něčeho 8/16; huňatou slibovati - blízká žena tě bude chtít ošálit 14/55
 • Čepobití slyšeti - pro muže: dokončíš započaté jen s obtížemi 14; pro ženy: nejvyšší čas se rozhodnout 6/16
 • Čermák - zakázání zpěvu; v pokoji létati - štěstí 5
 • Černá zvířata viděti - smutek
 • Černidlo - klevety 11
 • Černoch - ženich, nebo také zpráva z daleka 8
 • Černoška - nevěsta, nabo také zpráva z daleka 8
 • Černý kuba viz: houbovec
 • Čerpadlo - vyzvídání; čerpadlo vrzající - nemilý host
 • Čerpati vodu - pitky
 • Čerta viděti - zlý čin; s čertem se práti - spor o dědictví; před čertem utíkati - nepřízeň představených, nebo také najdeš dobrého přítele 1/30/50; čerta honiti - jistá výhra; čerta s křížem viděti - přání se neuskuteční; čerta na zádech nésti - zlá žena; čertu na zádech seděti - jdeš vstříct zlému; čerta zabíti - radost; za čerta se přestrojiti - staneš se obávanou osobou; čerta na housle hráti viděti - poznáš škodlivého člověka 9; čertovo lejno - nepříjemnost; čerta v těle míti - pro muže sňatek z porodní bábou, ženám potíže s kopulací 17/88
 • Červ lezoucí - nepřítel; červ zabitý, nebo ho zabíti - dobrodiní, radost 37/64; červ v ovoci - někdo tě zradí; červ na zelenině - lehká nemoc; červ na květu - nemoc zdánlivě zdravého; červ v mouce - bída; červ bílý - ublížení dítěti; červ červený - krev; červ černý - smutek, nebo smrt panny; červ žlutý - závistivý příbuzný; červ zelený - zmařená naděje; červ stočený - ztráta snubního prstenu
 • Červánky na obloze - oheň
 • Červen - červenec v kalendáři viděti - výlety
 • Červená zvířata viděti - předčasná radost
 • Červené věci viděti - ostuda
 • Červený šat - ohlášky; vous míti - faleš a nenávist 31/55/61
 • Červenati se - zlé svědomí
 • Červenka - radost v přírodě
 • Červotoče slyšeti - smrt v rodině
 • Červotočivé dřevo - porušené zdraví
 • Čeřen - lhostejnost
 • Česati se - starosti doma, ale také dobrý pořádek 34; česati někoho - starosti příbuzných a přátel; česati loutku - práce špatně placená
 • Česati ovoce - nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci
 • Česky s Němcem mluviti - nedorozumění
 • Česnek viděti - příchod protivné osoby; česnek jísti - budeš nenáviděn; česnek zelený růsti viděti - potěcha z dětí a přátel 20
 • Čest po vojensku vzdávati - mladík bude odveden k vojsku
 • Čěška s ní si pohrávati - mužům nebezpečí, ženám necudnost 25/45
 • Četař - ztráta hvězdičky
 • Četník - vyšetřování
 • Čibuk - dva milence, nebo dvě milenky najednou míti
 • Čiči na kočku volati - neupřímnost
 • Čičorečku viděti, trhati - dlouhé vyjednávání
 • Čihadlo ptáčnické - buď opatrný!; čihadla rozvěšovati - sváry v rodině 18
 • Číhati na někoho - dlouhé čekání
 • Čichati k něčemu - zvědavost
 • Čilimník v květu viděti - radost závistníků
 • Čimčarování vrabce slyšeti - prozrazené tajemství
 • Činely tlouci - ušní neduh
 • Činitelem býti - nestřídmost 38
 • Činky zdvihati, je viděti - veřejné vystoupení
 • Činohru v divadle viděti - mnoho řečí

flower022

 • Činžák - viz: dům
 • Činži platiti - vydání, nebo také starost a bědování 39/73/80; činži nedati - starost; činži bráti - potěšení
 • Číňan - falešný přítel
 • Číňanka - falešná přítelkyně
 • Čípek v hrdle viděti - hubování
 • Čiříkati se viděti - závist sousedů 12
 • Číslo, nebo více čísel viděti - výhra
 • Čísti psaní - novina; čísti knihu - útěcha; čísti v modlidbách - cesta na faru; čísti noviny - nevěř všemu!; čísti nápisy na ulici - dlouhé hledání místa
 • Čistiti něco - uznání; čistiti svůj dům - radost 35/50
 • Čistota v bytě, v domě - spokojenost
 • Číše prázdná - nedostatek; číše plná - blahobyt; z číše píti - vybízí ke střídmosti; číši vylíti - někdo ujde nebezpečí
 • Číšník - nový čeledín, sluha
 • Číšnice - nová služka
 • Čištění hvězd viděti - smrt mnoha lidí, ale také může značit klam 29
 • Čižbu provozovati - lichvářství
 • Čížek letící - ztráta; čížek zpívající - veselost; čížek v kleci - vězení; čížka chytiti - výhra; čížka na svobodu pustiti - špatný dozor; čížek zabitý - smrt veselého člověka
 • Čižmy nositi - srdnatost
 • Článek u řetězu - ztráta svobody
 • Článek čísti - chystání se na studie
 • Člověčí lejno, výkaly - užitek
 • Člověk známý - přátelství; člověk neznámý - nepřátelství
 • Člověka s korunou viděti - v létě dobře, v zimě škodno 1/20/27; vousatého zříti - pozor před pronásledováním 8/41; hovadem viděti - zlého nepřítele získati 30; hrozné postavy člověka viděti - radost 7
 • Člun na vodě - smrt utopením; člun na suchu - zachránění tonoucího; člun potápějící se viděti - starost; člun dnem vzhůru obrácený - zmatek; ve člunu seděti - nejisté post - něco vypátrášavení
 • Člunek tkalcovský - práce špatně placená placená
 • Čmelíky - viděti - vyrážka
 • Čmoud cítiti - nebezpečí ohně
 • Čočka - peníze; čočku vařiti, jísti - užitek, ale také podvod 10
 • Čočka (zvětšovací sklo) viz: lupa
 • Čokoládu viděti - dobrá naděje; čokoládu kousati - vyléčení ze střevního neduhu; čokoládu strouhati - výsměch; čokoládu vařiti - nehospodárnost; čokoládu píti - dobré znamení
 • Čolek viz: salamandr
 • Čpavek cítíti - mdloba z leknutí
 • Čtverák - zármutek
 • Čtveráctví provésti - někomu způsobíš hoře
 • Čtverák (čtyrák) starý - neplatnost, promeškaná lhůta
 • Čtverylku tančiti - dívka se neprovdala, ale také značí veselou a bezstarostnou mysl 16/83/56
 • Čtvrt měsíce viděti na obloze - nespavost
 • Čtvrť městská - hledání nového bytu
 • Čtvrť hovězího - částečná mrtvice
 • Čtvrtek - vzdálené ještě neštěstí
 • Čtvrtiti člověka - dělení se o majetek (pozůstalost)
 • Čvrtiti dobytče - surový cín
 • Čtvrtka papíru čistá - marné vyzvídání; čtvrtka popsaná, potištěná - něco vypátráš
 • Čtvrtni - obsílka na úřad
 • Čtvrtník (čtvrtkrejcar starý) - malá ztráta
 • Čtyřlístek viz: jetelový lístek
 • Čtyřstup v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne 4/14/24
 • Čumák místo obličeje míti - úspěch ve společnosti 7/18
 • Čůrati v místnosti - nesnáze 19; proti větru - nebezpečí pohlavní choroby 31; do výšky - mužům pozvání, ženám starost 13
 • Čvaňhati - úspěch na započaté cestě 2/16
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů
03.Květen 2010,19:54
 • Cavyky milostné dělati - úraz 12
 • Cáry viděti na sobě míti - velká bída
 • Cedr (strom) viděti - utrpení, nebo také povýšení 4/10/12/90 cedrové ovoce trhati, jísti - velká bolest; cedrové listy trhati - uštknutí hadem, nebo včelou 75
 • Cediti - slzy
 • Cedník - opatrnost při jídle
 • Ceduli nalepovati - změníš svůj stav 29/39/73
 • Cedulka zástavní - nouze

girl

 • Cech - v cechu býti - společnost
 • Cejchy čosté - dobré znamení; cejchy roztrhané, špinavé - špatné znamení
 • Cejchovati - zabránění podvodu
 • Cela - ztráta svobody spíše v podobě těžkostí s hašteřivou manželkou 6
 • Celer sázeti, kopati - pohřeb; celer jísti - tajná nemoc, nebo také značí, že tvá (milenka), nebo choť otěhotní 3
 • Celnici obcháízeti -úskok
 • Celník - opatrnost
 • Celovati dítě - nevinná radost; celovati dívku - zamilování; celovati milenku - smíření nepřítele, ale také značí starosti 8/50; celovati mladíka, muže - láska; celovati vlastní manželku, manžela - věrnost; celovati cizího muže, cizí ženu - nevěra; celovati bábu - mrzutost; celovati dědka - zlost; celovati přítele, přítelkyné - smíření, nebo také hojný užitek 26/30; celovati čerta - omyl, nebo také pěkné nadělení 23; celovati anděla - radost; celovati květinu, nebo nějakou věc - žádný prospěch; celovati zvíře - nebezpečí nákazy; celovati kata - budeš od cizího člověka obdarován 13/90; celovati ponocného - oplétání s úřady 75/81; celovati studený kámen - pohřeb 23/90; žhavé železo - úraz 13/86
 • Cello (čelo) viděti - taneční zábava; na cello hráti - veselost
 • Celta (stan) - výlet; v něm se nacházeti - zdraví býti
 • Celulosové věci viděti - znamená přátelství nestálé; celulosu hořeti viděti - zrušení důvěrného poměru
 • Cement - trvalá láska, ale také nesnáze a úřady 32
 • Cemr - hádka; cemr jísti - nemoc z rozčílení
 • Ceník - dobrá koupě; ceník roztržený - nezdařený obchod, nezdařená firma - podnik
 • Cenu na zboží viděti - láce; cenu na zboží psáti - důvěra v poctivost
 • Cent mouky - velké štěstí; cent uhlí - požár; cent masa - těžká nemoc
 • Centimetrem měřiti - zdlouhavá práce,  zdlouhavé uzdravování se z nemoci
 • Centimy (francouské peníze) - blahobyt
 • Centýř nositi - potlačení 26
 • Censor - přísnost
 • Censura - správné jednání
 • Cep - práce; cepem mlátiti - hojná úroda; vidět cepem mlátiti - za zlobivého muže se vdáti 44
 • Cepelin viz: aeroplán
 • Ceremonie církevní - důvěra
 • Cereviska (buršácká slepice) - nezřízený život
 • Certifikát - důležitá listina
 • Cervulát viz: buřty
 • Césara viděti - konec moci; Césarem býti - pýcha
 • Cesta kamenitá, bahnitá - mnohé překážky; cesta rovná, ujetá - dojdeš hladce cíle; cesta ohrazená z obou stran - opatrnost; cesta zahrazená, uzavřená (šperovaná) - zanech svého počínání!; cestou blátivou jíti - zármutek 22/59; cesta plná jam - nebezpečí; cesta tmavá - zlé znamení
 • Cestář - všechno se srovná
 • Cestovatel - zvíš mnoho příjemného
 • Cestovatelka - nespolehlivé zprávy
 • Cestovati sám - budeš opuštěn; cestovati s mužem - nic ti nehrozí; cestovati se ženou - nepříjemnosti; cestovati se společností - veselost, nebo také značí, že se dostaneš do cizích řečí 16/38; cestovati po vlasti - útulná domácnost; cestovati cízími zeměmi - útrapy
 • Cibulář - bude volán doktor
 • Cibule zelená shnilá - žaludeční neduh
 • Cibuli krájeti - pláč; cibuli jísti - bolesti v ústech, nebo také oponování velkomyslných nepřátel 27/65
 • Cicvárové semínko - střevní neduh
 • Cicero viz: průvodce cizinců
 • Cicerona čísti - studie
 • Cíditi boty - viz: boty
 • Cifru nějakou viděti - výhra; cifru psáti - dluhy; cifru smazati - vyrovnání dluhů
 • Ciferník na hodinkách - změna povolání; ciferník na věži - změna stavu
 • Cigareta - plicní neduh
 • Cigáro viz: doutník
 • Cihelna - bez přístřeší
 • Cihlář - vítaná návštěva
 • Cihlu viděti - malý užitek; cihly podávati na stavbě - těžká práce; cihla rozbitá - manželský rozvod; cihlu padající viděti - nehoda; cihly dělati nebo páliti viděti - vydání peněz 18/5
 • Cichórii kupovati, prodávati - najdeš náhradu; cichórii vařiti - chudoba
 • Cikána viděti - krádež; cikána honiti - vypátráš domácího zloděje; s cikánem zápasiti - nebezpečí
 • Cikáně - žebrota
 • Cikánku smějící se viděti - faleš, nebo také nepředvídaná žalost v rodině 21/37; cikánku objímati - ztráta; cikánku z ruky hádající viděti - hádka; cikánku týrati - nesváry v příbuzenstvu; cikánku obdarovati - pomůžeš nehodnému; cikánku starou viděti - dlouhý věk; cikánka s dítětem - starost; cikánku s cikánem - dvojí škoda v jednom dni
 • Cikánský tábor - toulky
 • Cíl na závodišti viděti - nejistota
 • Cíle dojíti - zdar
 • Cimbál - zasnoubení
 • Cimbuří hradní - buď opatrný!
 • Cinkání slyšeti, nebo cinkati - veselá společnost
 • Cinkový plech, nádoba - tvůj nynější stav se dlouho nezmění
 • Cink na oku míti - viz: zákal, jinak špatné vyhlídky 4
 • Cín viděti, kupovati, prodávati - zisk
 • Cínové nádobí - hojnost
 • Cíp na šátku, nebo oděvu - vyjde pravda na povrch
 • Cirkulář - viz: oběžník
 • Cirkus - poplašná zpráva
 • Cisterna - zkáza
 • Císaře viděti, nebo s ním mluviti - zisk 49
 • Citeru hrát slyšeti - nepokoj; na coteru hráti - pilná práce; citeru viděti - touha
 • Citovati duchy - marná snaha
 • Citrín kámen viděti - vzbouření
 • Citrón viděti - zlé znamení; citrón vymačkaný - hubenost; citrón vymačkaný upotřebiti - dobré usazení v cizí zemi 12;  citrón shnilý - kožní choroba; citrón jísti -úšklebky
 • Cizinec - budeš blouditi, nebo také směšná domýšlivost 2/23
 • Cizinka - samá lež
 • Cizina: do ciziny se chystati - dlouhé přípravy; v cizině býti - vzpomínky na domov; v cizině se dobře míti - nevděk
 • Cizoložník, cizoložnice - rozvod
 • Cizoložství prováděné za dne - dběj, aby chmatem nebylo podlomené tvé zdraví 38; prováděné v noci - nebezpečí ohně 15/20
 • Clo platiti - velká útrata
 • Cmrndati tekutinu - ocitneš se močových těžkostech 31
 • Cop viděti - zápletky, nebo také milovati staré věci 32/55; cop zaplétati - vyšetřování; cop rozplétati - soud; cop falešný nositi - podvod a klam; za cop tahati - zlomyslnost
 • Crkot vody slyšeti - někoho opláčeš
 • Ctnostným býti - velké přemáhání
 • Cudnost - nevinná známost
 • Cucati cíp duchny, či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla 24
 • Cuchati vlasy - rozhárané poměry; kadeře něžně dívce - nadějě na potěšení 5/27; cuchati vlasy stařeně - dlouhé jednání 8
 • Cukernatění - šťastná zvěst 40
 • Cukr viděti - vášnivá láska; cukr sekati - loučení milenců; cukr jísti - splnění milostné touhy
 • Cukrář - dobrý přítel
 • Cukrářský krám - dobré živobytí
 • Cukrem drobným sypati - roztržitost
 • Cukrkandl - viz: kandys
 • Cukrovar - velký výdělek
 • Cukrovinky - blahobyt
 • Cukrovku (řepu) sázeti - úroda; jí dobývati - neúroda
 • Cukrovou vodu píti - onemocnění cukrovkou
 • Cvičení tělocvičné, vojenské - velký křik, svár 3
 • Cvoček do boty zatloukati - šetření, nebo také mrzutost 10; cvoček z boty vypadnuvší - nepatrná škoda; cvoček do nohy zaražený - přistižený při nevěře
 • Cvrčka viděti, chytati - zahálka; cvrčka slyšeti - někdo o tobě špatně mluví, nebo také vyjdeš z podezření 37
 • Cyankáli viděti - zoufalství; cyankáli píti - smrt; ciankáli někomu dávati - žalář
 • Cyklista - rychlá novina
 • Cylindr lampy čištiti, viděti - pátrání po utrhači na cti; cylindr rozbíti - zlý úmysl se zmaří
 • Cylindr na hlavě nositi - přátelé tě opustí; vidět jiného nositi - štěstí 4
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 1 komentářů
30.Duben 2010,06:42
 • Bába porodní - nemoc, případně smrt
 • Babičku s vmoučetem viděti - rozmnožení rodiny
 • Babka (chroust) na stromě, nebo v povětří - zamilovanost; babky chytati - nevděk
 • Bábovku viděti - užitek; jí péci - hojnost; bábovku jísti - dobré časy
 • Bábu s dítětem ke křtu jdoucí viděti - ve všem nezdar
 • Bábu potkati - mrzutost; bábu na trhu viděti - hádka
 • Bábu u ženy těhotné viděti - slouhá nemoc
 • Babilonskou věž viděti - ztráta řeči; na ní lézt - chorobné nohy
 • Bačkory viděti - dlouhý věk, nebo cenný dar 28/68; Bačkory roztrhané na nohou míti - nedostatek, ale také veselost 17/32
 • Badyán - pozvání k hodům, k hostině
 • Bagr (rýpadlo) při vodních pracech -  různice
 • Bagouna viděti - nečistá žáost, nebo také zasnoubení 6/67; Bagouna porážeti - nemoc od žaludku; Bagounem býti - duševní choroba 36
 • Bahno - zimnici; v bahně se broditi - tajná nemoc; v bahně se topiti - velké tělesné utrpení.
 • Bachusa (Bakusa) pochovávati - žádné starosti
 • Báchorky čísti, nebo slyšeti - nedůvěra
 • Bájky o zvířatech - radost z dítěte
 • Bajonet viz: bodák

  ch023

 • Bál slaviti - naděje na výhru
 • Baldachýn - sláva a čest
 • Baldrián (kozlík) viděti, neb trhati - choroba srdce
 • Baldriánové kapky užívati - ulehčení
 • Balet viděti - faleš, nebo falešný přítel 78
 • Baletka - ztráta peněz, nebo cti
 • Baletnice - velká ztráta peněz 2/47/79
 • Baletní mistr - přátelé tě opustí
 • Balíček od cukráře - potěšení; balíček jakýkoliv posílati, nebo zahazovati, ztratiti - ztráta nejmilejšího; balíček otvírati - překvapení
 • Balík zavřený - tajemnství; otevřený - prozrazené tajemství
 • Balkón videti - nic se neutají; na balóně dlíti - zvědavost sousedů; z balkónu skákati, nebo padati - tělesný úraz
 • Balón viděti - zklamání; v něm letěti - nestále štěstí
 • Balónek dětský viděti, nebo pouštěti - žádný zisk
 • Balsám (balšám) v květu viděti - úleva v nemoci; k němu čichati - úplné uzdravení
 • Balvan viděti - velká starost; balvan z vrchu se řítící nebo shozený - nepřátelský úmysl; balvan před sebou valiti, na vůz nakládati - čeká tě obtížná práce; balvan rozbíjeti -  hledání pomoci
 • Balzám - vyhojení
 • Balzámem se mazati viděti - čelí k veselé mysli a zábavám 22
 • Balzamíny kvetoucí - krátká radost
 • Bambitka - viz: pistol
 • Bambus - trest
 • Banán - nemoc
 • Bandaska prázdná - škoda; plná - užitek
 • Banda viz: kapela
 • Bandažista - bolesti v životě
 • Bandit viz: loupežník
 • Banderium viděti - vzácná návštěva; býti jeho členem - budeš muset řečnit
 • Bandor (bandur) jísti, nebo viděti - užitek
 • Banka - peněžitý dar
 • Bankovku dáti - škoda; dostati - užitek
 • Bankovky nalézti - ztráta peněz; ztratiti - prospěch; měniti - nedostatek 3/65/89
 • Bankéř - lstivost
 • Bankovní úředník - zasnoubení
 • Bankrot viz: úpadek
 • Báň na věži viděti - vysoké postavení; na báň lézti - životu nebezpečný podnik
 • Baňka hliněná, prázdná - škoda; plná - užitek
 • Baňky někomu sázeti - nemoc krve
 • Baňky sázet viděti - hřích na vlastní krvi, nebo také žaloba 43
 • Barák viděti - buď dobré nadějě 40
 • Barák roztrhaný - zdědění domu
 • Baráčník - spor s domácím
 • Barchet - zmenšení příjmů
 • Barikáda - překážky
 • Barona viděti, či s ním rozmlouvati - dobré místo, nebo také ženě nevěru, mužům závist znamená 2/45
 • Barvičky malířské viděti - sláva umělecká
 • Barvínek zelený trhati - radost
 • Barvírna - klepy
 • Barvíře potkati - namilá domluva; barvíře při práci viděti - ztýrání
 • Barviti vlasy nebo vousy - ztráta peněz
 • Barvu bílou viděti - nevinnost, čistotu; barvu černou - smutek, někdy též svatbu; barvu červenou - radost, lásku; barvu hnědou - svatbu s vdovou; barvu modrou - víru, důvěru, věrnost; barvu šedou - svatbu s vdovcem; barvu zelenou - naději; barvu zelenou - naději; barvu žlutou - závist; barvu fialovou - utrpení; barvu růžovou - krásnou budoucnost; barvu stříbrnou - dlouhý věk; barvu zlatou - spokojené stáří; barvy pestré, křiklavé viděti - nevěrnost
 • Bas zpívati - hluboký zármutek
 • Basistu zpíva slyšeti - nespokojenost, nebo také hádka 33/50
 • Basu hrát slyšeti - uvěznění; na basu hráti, nebo v ruce jí zvučící držeti - těžký žalář, nebo také značí, že nejsi pánem ve svém domě; basu nésti - mrzutost; basu rozbitou viděti - zlá rvačka; basu kupovati - štěstí se dostaví; basu prodávati - očekávané štěstí tě mine; basu darem dostati - různice; basu ukradnouti - soud 34/78
 • Báseň čísti, přednášeti - omrzelost, ale též spokojené sousedství 36; přednášeti slyšeti - blahobyt v rodině 21
 • Báseň skládati - nevděk
 • Básně nevázané - nestálost
 • Básně vázané kupovati - škoda; někomu darovati - malá radost; prodávati - mrzuté odbytí
 • Básník - nouze
 • Báti se a nevěděti čeho - zlé znamení; báti se člověka - starost; báti se zvířete - nebezpečí; báti se strašidel - duševní nemoc; báti se nějaké pohybující, nebo příšerné věci - soužení; báti se tmy, nebo bouřky - zklamání; báti se vody - smrt utopením; báti se anděla - dobré pořízení; báti se Boha - znamená vždycky dobré; báti se ženy - rozbroje v domácnosti a sváry; báti se ohně - popálení, horká nemoc 30
 • Batolátko - zbytečná starost
 • Bavlněný šat - uskrovnění, bavlnu kupovati, nebo prodávati - malý zisk; bavlnu vinouti - mnoho práce; bavlněné zboží, či jiné věci - nejistota 37
 • Bavlna bílá - pomoc v nouzi; červená - radost; černá - nezdar, nemoc; bavlna jiných barev - zbavíš se dluhů
 • Bavorské pivo píti - bolení hlavy
 • Bazalku kvetoucí - spokojenost; bazalku trhati - lehké zaměstnání; bazalku zalévati - slzy a pláč
 • Bazén (bassin) - pláč
 • Bázeň z něčeho míti - statečnost
 • Bazilišek - pomluva, nepřátelství
 • Bažanta letícího viděti - potěšení; bažanta chytnouti - pozbudeš lásky, ale také může značit, že nová láska se v tvé srdce vloudí; 1/56 bažanta na stůl strojiti - dobré časy; bažanta jísti - odpuštění, ale také čest 12/59; bažanty stříleti - vyražení; bažanty zabité kupovati, mrtvého viděti, nebo nesti - ztráta, ale také ztráta dobrého přítele 7
 • Bažantnice - dobré bydlo, ale také buď opatrný v podnikání 11
 • Bečka prázdná - nouze; plná - užitek
 • Bečku soli viděti - trvalé štěstí
 • Bednáře pracujícího viděti - velká úroda; 3/42 bednáře zahálejícího - pohroma
 • Bedna prázdná - zlost; plná - veselost
 • Bednu nésti - větší mzdu; bednu darovati, nebo prodati - škoda; bednu kupovati, nebo obdržeti - prospěch; bednu obdržeti prázdnou - sňatek; bednu rozbitou viděti - zmařený podnik; bednu štípati - nedostatek; bednu zatloukati - pohřeb; bednu otvírati - zvědavost; bednu vézti - hojnost práce; bednu padající viděti - úraz 8/60hv012
 • Bednička doutníků - úbytě
 • Bedra vlhká - četné potomstvo - mnoho dědiců; 81 bedra nečistá - zoufalství; bedra veliká - zdravé děti; bedra slabá, zemdlelá - neplodnost, nebo též zármutek 27/78
 • Bedrník viděti, nebo jísti - stále zdraví
 • Bedruňka (brouček slunéčko) - pěkná pohoda na cestu
 • Bědovati, bědování slyšeti - veselost
 • Běhati o závod - choré nohy
 • Běhavku míti - někdy nemoc, někdy zisk
 • Běhoun stolní vyšivati - útěcha
 • Bělásek - škoda
 • Bělici viděti - peníze; chytiti - prospěch; bělici jísti - krční neduh, ale také pohroma některého údu těla 39
 • Bělidlo (plajch) do prádla - očištění z nařknutí
 • Bělidlo, kde se plátno bílí, viděti - nemoc
 • Benefice - příjmy
 • Bengál - neškodný oheň
 • Benzín - rychlé vyřízení
 • Beran na pastvě - užitek; beran utíkající - radostná zpráva; berana zabíjeti - zármutek; beran z kůže stažený - chudoba; beran trkající - nepřátelství; beran černý - smrt; berana slyšeti bečeti - žalost; beran ze stáda uběhnuvší - někdo z rodiny ubude; berana prodávati, či kupovati - poctivost v jednání
 • Beran (k zatloukání) - násilí
 • Beránka stříhati - oddanost; beránka v náručí chovati - brzké křtiny; beránka psem honěného viděti - pronásledování; beránek vlkem uchvácený - ztráta pannenství
 • Beránky na obloze viděti - přírůstek v rodině
 • Berly viděti - čipernost; o berlých choditi - očekávané dlouho nepříjde; o berlu se opírati - trapná nemoc; berlou hroziti - nezhojitelná nemoc
 • Berla biskupská - důstojenství
 • Berní, berní úřad - vydání
 • Besídka - spokojený život
 • Betlém viz: jesličky
 • Beton - změna dlouho nenastane
 • Bez modrý - povýšení, bez bílý - svatba
 • Bezbožné řeči - urážka na cti
 • Bezinky trhati - někdo tě očerní
 • Bezové thé vařiti, píti - naděje v uzdravení
 • Bezovými listy se obkládati - chladnost
 • Běžeti až k cíli - šťastný výdělek; běžeti chtít a nemoci z místa -  mrtvice, nebo také veliké namáhání 8; běžeti za vozem - chudoba; běžeti k vodě - zoufalé myšlenky; běžeti k vlaku - útěk z domova; běžeti za člověkem - přátelství; běžeti za zvířetem - velký shon; běžeti před zvířetem - ohrožuje Tě nepřítel, nepřátelství 11/62; běžeti s mužským - společnost; běžeti se ženou - milostné pletky; s dítětem - nevinná radost; běžeti s těžkým břemenem - ztráta síli; běžeti s psaním - důležitá novina; běžeti do kopce - pomalý zdar; běžeti po schodech - stěhování; běžeti pro doktora - nemoc; pro kněze - mrzutost; pro bábu - nešťastné slehnutí; pro strážníka - zloděj v domě, nebo v domácnosti; běžet v dešti - vodnatelnost; ve sněhu - blednička; běžeti v dešti a větru - domácí výstupy; běžeti ve tmě - potká tě něco hrozného; běžeti po čtyřech - tvůj známý ztratí rozum; běžeti a padnouti - nezdar v započaté práci; běžeti po rukou - převrácené hospodářství; běžeti bos - drahota; v punčochách - nehospodárnost; běhati o závod - velká tělesná námaha 11
 • Bible - pokoj a mír v rodině
 • Bicykl - rychlá zpráva
 • Bič viděti - spravedlivý trest; bičem mrskati - někdo je s tebou nespokojen, nebo také marné přemlouvání blízké osoby 15/77
 • Bída v domě - úsměšky
 • Bidlo - někdo Ti chce ublížit; je-li bidlo zlomeno - nepodaří se mu to
 • Biftek upravovati - rychlé odcestování; biftek jísti - lehká nemoc
 • Bílek vaječný píti - nechuť k jídlu; bílek rozlíti - někdo tě ošidí
 • Biletář - poctivost
 • Bíliti prádlo - nemoc; bíliti zdi - požár
 • Biograf viděti - radost; v něm býti - rozkoš
 • Biret viz: čepice
 • Biřmování - budeš požádán o kmotrovství
 • Biskit (piškot) jísti - varuj se nestřídmosti; biskid do vína namáčeti - opilství; z biskitu nemluvněti cumlíček dělati - starosti a nedostatek
 • Biskupa u oltáře nebo v průvodu viděti - sláva; biskupa potkati - znamená cestu na faru; s biskupem mluviti - vyznamenání, pochvala, nebo šťastné pořešení v počínání 12/61; s biskupem v kočáře jeti - stáří bezstarostné; s biskupem stolovati - častý půst; biskupa na pohřbu viděti - slavná svatba, ale také může značit velké neštěstí; biskupa tančícího viděti - šťastný život, nebo také vzejde ti škoda na dobytku 4/53; při Božích službách viděti - dobrá novina 26/45; seděti viděti - proces 32;
 • Bíti člověka - soudní pokuta, nebo pomluva 4/69; bíti zvíře - vyšetřování; bíti ďábla - vysvobození z něčeho; bíti do věci neživé - různice; bíti svou manželku - nevěra 2/7
 • Bitva vojenská - zvýšení daní, nebo potěšení 9/52; bitva námořní - škoda z vody vzešla
 • Bizamový rukávník - bohatství
 • Blahobyt někde viděti, v něm žíti - velká bída
 • Blanické rytíře viděti - nenadálá pomoc
 • Bláto na cestě - překážky; bláto na obuvi, na šatu, na rukou míti - nepoctivé jednání; blátem po někom házeti - pomluva; upadnouti do něj - škoda a ztráta 34
 • Blatouch viděti trhati - nečisté myšlenky
 • Blázinec - moudrá rada; v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo 39
 • Blázna viděti - rozumné počínání; blázna mluvit, nebo zpívat slyšeti - pravdivé řeči, ale též oklamání 5/85 ; blázna zuřivého viděti - veliká radost; blázna v košili viděti - odhalená lež; bláznem býti - bezstarostnost, dlouhý život 6; bláznivou ženštinu viděti - sváry k očekávání 28/29
 • Blaženým se cítiti - zbavení se dluhů
 • Blbého viděti - nestálost ve všem
 • Bledý obličej viděti - stud
 • Blechu na ruce míti - psaní na cestě; blecha na těle, nebo v oděvu - rozčílení; blechy chytati - velké namáhání, nebo také odstraníš zlo vzniklé Tvou nepozornosti 9/86; blechy kousající cítiti - bolení zubů; od blech býti pokousán - bohatství 17;  blech mnoho spatřiti - velký zármutek 22/80; blechy skákající viděti - zábava, nebo také pěkné počasí 19; blechy zabíjeti - zbavíš se nepřátel; blechy na zvířatech - nákaza
 • Blesky na obloze viděti - osvícení rozumu; bleskem udeřen býti - leknutí; blesk na někoho sletěti viděti - neštěstí; blesk spadnuvší na dům - velká škoda; blask sletící do vody - netušené zamilování; blesk podpalující strom - ujdeš nebezpečí; blesk lítající ve světnici - nesváry domácí; blesk na divadle viděti - podvod a klam
 • Bleskovku lampu hořící viděti - noční touhy; bleskovku nalévati - pozor na oheň; bleskovku rozbíti - smrt
 • Blikavého viděti - oslepnutí; blikavým býti - uzdravení z očního neduhu
 • Blín trhati - zlé znameníhsmijdjpg
 • Blíti aneb dáviti se - krátká, nepatrná nemoc 18/36/44
 • Blizna - nepříjemnost
 • Blížence viděti - dvojčata
 • Blok viděti, nebo trhati - ubývání majetku
 • Blonďáka viděti - panna tě vyslyší; blondýnu viděti - vyslyší tě mládenec; blonďáka, nebo blondýnu vidí-li ženatý, nebo vdaná - nevěra; blond vlasy míti - prohřešek v lásce, nebo v manželství
 • Blouditi po ulicích - hledání známosti; blouditi po lese, polých a lukách - zapomenutí; bloudící po skalách, či kolem vody - zoufalství; blouditi po síních - výpověď z bytu; blouditi pod zemí - žádná naděje; blouditi po silnici - krutá starost
 • Blouzniti v nemoci - tajemství; blouznícího viděti, nebo slyšeti - trápení
 • Bludičky viděti, za nimi jíti - svedení ke zlému, nebo také mrzutost 42; bludičkám utéci, nebo je zaháněti - vítěztví
 • Bludiště (labyrint) - nenajdeš rady
 • Bludiště (zahradní) v něm se procházeti - do zlých okolností se zapleteš 42
 • Blumy na stromě - prozrazení; blumy utržené viděti, nebo je jísti - nemoc
 • Blůza - krátký život
 • Boa viděti, či nositi - bolení v krku
 • Bobek, na bobku seděti viz: dřep
 • Bobkový list - zdravému žaludeční neduh, nemocnému chuť k jídlu; zdáli se však ženám o bobkovém listí - nenadálý porod 7
 • Bobkový věnec - sláva, věřejné uznání
 • Bobky kozí viděti, neb sbírati - znenáhlý blahobyt, nebo mnoho zbytečných starostí 40
 • Bobra viděti - vzácný nález; bobra hoiniti do vody - nebezpečí utonutí; bobra zabíti - smrt vzdáleného příbuzného; bobra vycpávati - špatně placená práce
 • Bobří kožich - blahobyt
 • Bobule na stromě - půjdeš do společnosti
 • Boby viděti - hojnost dětí; boby trhati - starost s dětmi; boby vařiti, či jísti - nemocné dítě
 • Bodák vojenský - ubráníš se svým nepřátelům
 • Bodati špičatým nástrojem - poranění; bodnouti se - pozor, ať neprohloupíš!
 • Bodlák na cestě, nebo na poli - neúroda; bodlák trhati - ztráta krve; bodlákem zarostlé místo - máš mnoho závistníků; do bodláčí padnouti - varuj se špatných druhů!
 • Boha viděti - dobré znamení; Boha chváliti, jeho hlas slyšeti, s ním rozmlouvati - velké štěstí; Boha prositi, o pomoc vzívati - vyslyšení; Bohu se rouhati - trest za hříchy
 • Boháče viděti, s ním mluviti - škoda na majetku, nebo také zdar ve všem 6/18; boháčem býti, nebo se jím státi - chudoba; boháče zabíti - žalář
 • Bohatství nekde viděti - starosti; bohatství si přáti - upadání do nouze
 • Bohatýra viděti - v krátkém čase ztloustneš; bohatýrem býti - moc a úcta
 • Bohéma (svobodného umělce viděti) - budeš požádán o půjčku; bohémem býti - zlý život; s bohémy se veseliti - krátká radost
 • Bohoslovce viděti -odříkání
 • Bohoslužbě obcovati - necudnost; jí vzívati, klaněti se jí - dlouhotrvajcí bolestný neduh
 • Bochánek viděti, kupovati - peníze; bochánek péci - štěští; bochánek krájeti, jísti - velká výhra
 • Bochník chleba malý - nedostatek, drahota
 • Bochník chleba velký - hrozná bída, vyhoření
 • Boj viděti - leknutí; boje se zúčastniti - šťastný konec; z boje utéci - hanba
 • Bojiště po bitvě viděti - zármutek
 • Bojovati s obludami - nebezpečný podnik; bojovati s duchy, strašidli a čarodějnicemi - smíření; bojovati s andělem - dobré úmysly; bojovati s ďáblem - zlé úmysly; bojovati s dravými zvířaty - soužení
 • Bojovníka viděti - zdraví a statečnost
 • Boky - velké viděti míti - naděje na potomstvo, nebo také oženíš se brzy a budeš mít hezké děti 9/18; boky slabé, hubené - mrzutost mezi manželi; boky umělé viděti, nositi - faleš; zdá-li se ti, že máš bok poraněný - budeš mít zármutek, nemoc, nebo strátu dětí
 • Boláky - vyražení
 • Bolehlav - zlé znamení
 • Bolest cítiti - chvilková radost; bolest na jiném viděti, o bolesti slyšeti - budeš požádán o pomoc
 • Boleta celního úřadu, boleta na houby - špatná odměna
 • Bonbon - všechno dobré
 • Bonu s dětmi viděti - touha po lásce
 • Borax - nakažlivá nemoc
 • Borovice - osamělost
 • Borová mast, borová voda - oční neduh
 • Borůvky viděti - rozkoš lásky; borůvky trhati - nestálost v lásce; borůvky jíst - nemoc z nevyslyšené lásky, nebo zhrzená láska 6/17
 • Bořiti se v blátě - hanba; bořiti se na ledě - nevinné nařknutí; bořící se dům - škoda z lichvářství
 • Bosého viděti - revmatismus; bos choditi - pokritectví
 • Botanika viděti - radost
 • Botanická zahrada - potěšení
 • Boty nové - dobrá zpráva; boty staré a roztrhané - zlá zpráva; boty přes rameno, nebo v ruce nésti - malý dárek; boty šíti, spravovati - malý zisk; boty zouvati - exekuce; boty obouvati - kuráž, nebo také nevěra 7/68; boty úzké nositi - zlost; boty s holinkami - odvedení ke kavalerii; boty cíditi, leštiti - marnivost; boty zamazané míti - pomluva; jednu botu ztratiti - smrt přítele; obě boty ztratiti - smrt manželů, nebo milovaného párku; boty hledati a nenajíti - zoufalé pokusy
 • Bouda hlídačská - buď opatrný; bouda psí - věrnost, nebo také od svých nepřátel budeš ponížen 29; boudu neb sklep na víno viděti, nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost 2/68; Boudy na pouti, nebo komediantské - lehkomyslnost
 • Bouchačku viděti, nebo slyšeti - mrzutost
 • Bouchati pěsti na stůl - opilství; bouchati na dveře - stane se něco zlého; bouchati dveřmi - hněv
 • Boule - vzrůstající nebezpečí
 • Bourati zeď - svoboda; bourati stavení - vystěhování; bourati kostel, či most - válka
 • Bourec hedvábník - nové šaty
 • Bouře na moři - nedůvěra
 • Bouřku slyšeti - nesváry v domě; před bouřkou utíkati - na všechno dost času; před bouřkou se skrývati - ujíti nebezpečí; po bouři jasno viděti - všechno dobře dopadne
 • Boxovati - nesváry
 • “Boží požehnání” na stěně - spokojenost
 • “Boží muka” na silnici - radostná cesta
 • Boží umučení viděti - rodinné štěstí
 • Brada holá - nedostatek; brada zarostlá - hojnost peněz; bradu holiti - ztráta peněz; bradu dlouhou viděti - úšklebky; za bradu někoho bráti - zamilované myšlenky; bradu rukou opírati - zádumčivost; na bradě se škrábati - rozpaky, nesmělost; brada šedivá - starosti
 • Bradavice - nepřátelství; bradavice řezati, nebo kousati - špatné zvyky
 • Bradla viděti, na nich cvičiti - otužuj se!
 • Bradýře viděti - zlé svědomí
 • Brakovní koně viděti - jalové manželství
 • Brambory na poli viděti - radost; brambory prodávati, nebo kupovati malý zisk; brambory škrábati, loupati - odhalené tajemství; brambory jísti - hlad; brambory shnilé - ošklivá nemoc; brambory klíčící - těhotenství; brambory kopati - práce 4/46/87
 • Brána - neočekávaná návštěva; branou úzkou procházeti - náhlá smrt; bránu širokou viděti - všechno se podaří; brána pobořená - těžký porod; brána slavnostní (slavobrána) - čest
 • Brance (rekruta) viděti veselého - brzké námluvy; brance smutného - zaopatření svátosti umírajících
 • Brány k vláčení - krupobití
 • Brašna prázdná - dostatek; plná - nedostatek
 • Brašnář - dobrý přítel
 • Bráti peníze - bída; bráti cizí věci - soud
 • Bratra, bratrance viděti - přátelství; bratra umříti viděti - příbuzní budou dlouho živí; bratra zabíti - nepřátelé ti neuškodí
 • Bratrství si přísahati - nestálost; na bratrství píti - nedodržení slibu
 • Bratrstvo, člen jeho býti - podpora
 • Bravury dělati - nerozumný kousek
 • Brázdu na poli vyorati - ztracená věc se najde; brázdou choditi - hojná sklizeň
 • Brčál zelený viděti - veliká radost
 • Brčko doutníkové špičky hrýzti - hlad
 • Brdo v domě míti zisk 23/42
 • Brečeti - veselost
 • Brejle nositi - výnosné postavení; brejle čistiti - výslech; brejle rozbíti - mladý muž prohřeší se s ženskou; brejle si nasazovati - pátrání; brejle míti - čestné postavení 12/13; brejle si nasazovati - změna v úřadě
 • Brejlovec had - úskočnost, otrava
 • Breptati - nesmělost; breptavého slyšeti - posměch
 • Brevíř se modliti - rozjímání
 • Brikety uhelné - náhrada
 • Brk z husy, vůbec ptačí - lehká mysl
 • Brkoslav pták - nevěra v manželství
 • Brno viděti - cesta; do Brna jeti - loučení
 • Brnění v nohou, v lokti cítiti - nervosa
 • Brnění rytířské nositi - těžká nemoc, nebo také šťastně zvládneš každý svůj úlol 13/39; brnění oblékati - svévolně uženeš si nemoc; brnění svlékati - nemoc zvolna odejde; brnění v koutě viděti - vzpomínati budeš; brnění na někom viděti - někdo na tebe vzpomínáhorses1641
 • Brnkati na piano, citeru, kytaru, harfu, housle - netrpělivost, nedočkavost
 • Bryndati pivo - špatné jednání
 • Brod přes vodu viděti - obtížná pouť
 • Broditi se vodou - nastuzení
 • Brok spolknouti - malá nehoda
 • Broky líti - zlý úmysl; broky viděti - postřelení
 • Brokovnici viděti - hádka mezi přáteli; z brokovnice stříleti - prchlivost; nabitou viděti - hádka ve společnosti 11
 • Brom, bromkali z lékárny užívati - zdraví
 • Bronzová věc - falešné přátelství; bronzem věc nějakou natírati - křivé svědectví
 • Broskev viděti - nemožné přání; broskev jísti - onemocnění bohatého
 • Broskve pecku rozbíjeti - namáhavá práce; broskve jádro jísti - někdo tě oklame
 • Brotan s medem užívati - zlý kašel
 • Brouk - krádež; brouka viděti - zloděj na blízku 8/44
 • Brousek - hrubé jednání
 • Brousiti - poranění ostrým nástrojem
 • Brouzdati se travou - letní byt
 • Browning nositi, jej viděti - přepadení; z browningu stříleti, jim mířiti - nepřítel Ti neuškodí
 • Brož zlatou míti, viděti - ztráta milé věci; brož stříbrná - brzké zestárnutí; brož falešná - neupřímná přítelkyně
 • Brožura - zajímavá novina
 • Bručeti - zlost; bručení slyšeti - prudký hněv
 • Brukev viděti, trhati - užitek; brukev jísti - žaludeční choroba
 • Brůnu viděti - opožděná novina, nebo také neočekávaný výdělek 32; ; na brůně seděti, na ní jeti - rychlá novina
 • Brus - ošklivé věci;  v domě míti - klevety 12/47
 • Brusič - cesta za výdělkem
 • Brusinky viděti, trhati - neštěstí v lásce, brusinky jísti - radost z uzdravení
 • Bruskou bránu viděti - zapomenutí
 • Bruslař, brusle - úraz železem; na bruslích jezditi - svedení panny
 • Brusle míti, či na nich jezditi - marné snažení 4/86
 • Brzlík viděti, jísti - nemoc
 • Břečka pití - bolesti v životě
 • Břečťan - věrné přátelství
 • Břehy viděti - očekávání; na břehu býti - nejistota
 • Břemeno nositi - nové vydání;břemeno ztratiti - lepší časy
 • Březový hájek - schůzka, dostaveníčko
 • Březová metla - nezdárné děti
 • Březí krávu viděti - potrat
 • Břidlicí střechu pokrývati - oheň
 • Břidlicová tabulka - psaní, nebo také necudné myšlenky 3/39
 • Břicho malé míti - nedostatek, nebo také špatná pře 55; břicho velké - dobré časy, nebo také potíže při cestování 7/80; břicho odkryté - cizoložství; břicho zakrývati - budeš něco tajiti; břicha bolení míti - hryzení svědomí, nejisté těkání z místa na místo, ale i nevěra 17/39; prázdné míti - útrata 9/57; zdá-li se někomu, že mu břicho roste - mužům čest 27/41/88, ženám pak trudné myšlenky 28/42/89; rozřezané míti - ztráta 49/51
 • Břichomluvce viděti, slyšeti - překvapení; břichomluvcem býti - zábava s přítelem
 • Břišní pás - nemilé výlohy
 • Břitva varuje: Pozor!
 • Bříza - panenství neporušené
 • Buben - dražba; buben slyšeti - zlá pověst 23/77
 • Bubnovati, bubnování slyšeti - tajemství se roznese
 • Bubeník utíkající - prohra, oheň vdomě, či jiná nehoda 2/41
 • Bubínek dětský - pošetilost
 • Bučení slyšeti - nepravdivé řeči, nebo také neštěstí 3
 • Bůček syrový - nemoc; bůček uzený - sháňka po doktorovi
 • Budíček slyšeti - smrt; budíček viděti - změna
 • Buditi někoho - buď opatrný hrozí ti nebezpečí, ale tež nebezpečí smrti 8; koho budíme, procitne-li - ujde tomu nebezpečí
 • Budky pro ptáky - úroda ovoce
 • Budoucnost zkoumati, věštiti - zlé znamení
 • Bůh v oblacích - radost; Bůh na obraze - moc a sláva
 • Buchty viděti - užitek; buchty péci - štěstí, nebo také radostná událost v domácnosti 30; buchty jísti - dědictví, nebo dobré přátelství 8/36; velké viděti - štěstí v rodině 23
 • Bukový strom - brzká radost
 • Bukvice viděti - dluhy; bukvice jísti - pozbudeš majetku
 • Bulhara viděti - najdeš přítele
 • Bulharsky mluviti - cesta do ciziny
 • Bulíka viděti - provedeš hloupost
 • Bulku hráti - nejisté štěstí
 • Burnus dlouhý - skrývání tělesné vady
 • Burské oříšky - bolení hlavy
 • Burše viděti - vystřízlivění
 • Buřič - poplach
 • Buřty malé viděti - nedostatek; buřty velké - marnotratnost; buřty jísti - nemoc, nebo také špatné vyhlídky 13/33
 • Bůstky (šmelc) navlékati - slzy
 • Bušiti do něčeho - najdeš zaměstnání; bušiti do někoho - prosba o půjčku
 • Buvol - mrzuté vyrušení, nemilý host 13/74
 • Bůžek - opětovaná láska
 • Býčí lásku mlsati - zármutek nad zážitky doby dávno minulé 18
 • Býk - nemravnost
 • Byt hledati starost; provětrávati - nemoc 13/83; byt čistiti - dbej na své zdraví 3/89; byt najímati - užitek; z bytu se stěhovati - škoda; byt malý, úzký (těsný) - smrt dobrého přítele a nebo také pohřeb v blízkém příbuzenstvu 19/51/78; byt velký - svatba; byt hezký míti - bezstarostné stáří 13/83; byt nádherně zařízený - velká slavnost v rodině; byt spořádaný - spokojenost; byt nečistý, v nepořádku - choroba; byt svůj v nepořádku míti - čelí k nějaké mrzutosti v blízkém přátelství 6/13/71; být ve sklepě - pohřeb; být v přízemku - pohodlí; být v prvním patře - bohatství; být ve druhém patře - zámožnost; být ve třetím patře - malé příjmy; byt zatopený viděti - nemoc, úzkosti 4/42/51; být ve čtvrtém patře - nedostatek; být v podkroví - nouze; být ve dvoře - opuštěnost; být v zahradě - veselost; být v lese - zdraví; být na venkově - změna; byt měniti - nemilé překvapení 17/63/87
 • Bzučení slyšeti - klepy
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů
27.Duben 2010,00:10
 • Abatyši viděti - něco se podaří, změna v domě 9/14; s ní milostně obcovati - svou dobročinnost bereš na lehkou váhu 19/69
 • Abecedu psanou, nebo tištěnou viděti - podaří se Ti, co začneš v nejbližších 3 dnech
 • Abecedu slyšeti odříkávati - podniknuté již dílo dospěje ke zdárnému konci
 • Abela zabitého viděti - vražda milé osoby
 • Abrahámoviny slaviti - naděje na povýšení, či řád 3/13/23
 • Abštajg navštěvovati - pozor na sousedy ze strany pomluv 16/33
 • Adama viděti; s ním rozmlouvati - bída
 • Adama s Evou viděti - otcovství, nebo mateřství
 • Adamovo jablko jísti - neduh tělesný 26/30/41
 • Adoptovati syna - starost
 • Adoptovati dceru - ztráta majetku
 • Adventní písně slyšeti - spokojenost; zpívati - radost
 • Advokáta viděti - soud, spor; s ním mluviti - mrzutá rozepře, těžká starost
 • Advokátní kancelář - škoda na majetku
 • Aeroplán viděti - novina; v něm letěti - nebezpečí
 • Afriku na mapě viděti - obtížná cesta; o Africe slyšeti, nebo čísti - nespolehlivé zprávy
 • Agent - mnoho nabídek
 • Agent jím býti - delší dobu se nikomu s ničím nesvěřuj 8/40
 • Agrárník - užitek z namáhavé práce
 • Agrární poslanec - čest a sláva
 • Achátový kámen - smrtelná nemoc
 • Ajbišové thé vařiti - brzké onemocnění
 • Ajbišové thé píti - ulehčení v nemoci
 • Ajta křičeti - sklidíš posměch od mladší osoby 7/14/28
 • Akademie - prospěch
 • Akademický student - veselost
 • Akademika viděti - čest 36/73
 • Akademikem býti - bohatství 70
 • Akát - zoufalství
 • Akcie, akcionář, viz: podílník
 • Akcíz, viz: potravní daň
 • Aksamit bílý nebo barevný - pozvání do zábavy
 • Aksamitové šaty šíti - dobrý výdělek; je kupovati - velké vydání; do nich se oblékati - zbohatnutí
 • Akta jakkákoliv nositi, nebo prohlížeti - namáhavá práce
 • Akvárium - upadneš v bídu a soužení 18
 • Akvárium - neštěstí vodou způsobené
 • Alabastrové věci viděti - dobré znamení; rozbíti je - nemilá nehoda
 • Albinos (bělák) - neduživost a slabost
 • Album - příjemný dar
 • Alej viděti, v ní se procházeti - příjemný dar
 • Alfabeta, viz: abeceda
 • Alchimista (zlatoděj) - podvod
 • Alkovna - útulný příbytek
 • Almandin kámen - radost
 • Almara prázdná - chudoba; plná - bohatství
 • Almaru kupovati - svatba v rodině; prodávati - žalost v rodině; almaru dělati - pohřeb v rodině; viděti neb sunouti - různice s manželkou 5/34
 • Almužnu bráti - poníženi, zhoršení poměrů 11/69
 • Almužnu udíleti - štěstí
 • Almužny se doprošovati - velká nouze
 • Aloe (rostlina) - dlouhý věk
 • Aloisem se nazývati - blízká osoba Tě znectí 3/16
 • Alpy viděti - marné přání
 • Alpy slézati - ohrožení života
 • Altánek - schůzka s milým, nebo s milou
 • Aluminium, viz: hliník
 • Alumna viděti - malá neshoda
 • Amazonku viděti - leknutí či neštěstí 71
 • Amazonkou býti - statečný čin
 • Amen! říkati, nebo slyšeti - konec nouzi a trápení
 • Ameriku viděti - nejisté štěstí; o ní slyšeti, nebo čísti - klamná zpráva; do Ameriky se chystati, nebo jeti - škoda; v Americe býti - starost změní se v radost
 • Ametyst - důvěra
 • Amnestie - nenadálé štěstí
 • Amoniak čichati, kupovati - uzdravení
 • Amora viděti - štěstí v lásce
 • Amputace - ztráta ruky, nebo nohy
 • Ananas viděti - zdar; trhati - smělost
 • Ananas jísti - dobré časy, nebo dobrá příhoda 9
 • Ancikrista přemáhati - dojdeš cíle, avšak po nebezpečích 8
 • Anděla viděti - nemocnému smrt, zdravému radost, vojínovi vítězství, povýšení, dítěti radostné mládí, panně ženicha, mládenci nevěstu, ženě narození syna, starým lidem lehké skonání

ch029

 • Andělem býti - velké dustojenství, nebo tě překvapí potíže střevního rázu 16/50; s andělem rozmlouvati - dobré znamení, nebo naděje na tělesné rozkoše 12/45
 • Anděla slyšeti prozpěvovati “Gloria” - radostná událost
 • Andělaká nemoc - zdravé děti
 • Andělů sbor slyšeti nebo viděti - velká pocta
 • Angličtina viděti - šílenství, popletená hlava
 • Angličanku viděti - nadutost
 • Angrešt zelený - nemoc; zralý - zámožnost; jísti - znenadání pozván budeš 44
 • Antikvář - pomoc v nouzi
 • Antipyrin - bolest hlavy
 • Antoušek - věrnost
 • Anýz - stálé zdraví
 • Apatyka (lékárna) - brzká nemoc
 • Aplaus slyšeti, viz: potlesk
 • Apoštol - vyznamenání
 • Arab - nenadálá cesta
 • Arcibiskup - důležitá rozmluva
 • Arch papíru čistý - zklamání; pomazaný - mrzutost; černě zbarvený - zpráva o úmrtí dobrého přítele; arch papíru popsaný - nenadálá novina; arch papíru stříhati, nebo trhati - hněv, zlost
 • Archa Noemova - velká voda
 • Archanděla viděti - velké štěstí
 • Archiv - dobré studie, dobrý výdělek, nebo také znamená velkou ztrátu času 4/77/84
 • Archu úmluvi viděti - nestálost
 • Aréna - veselost
 • Arest (vězení) viděti, neb v něm býti - starost a bída, později však radost 3/12/25
 • Ariston míti, nebo slyšet hráti - radost
 • Arkýř viděti, v něm seděti - bezstarostnost
 • Armáda v míru - veselost
 • Armáda ve válce - soužení
 • Armáda na pochodu - rychlá novina, nebo také buď velmi ostražitý 73
 • Armádu pobitou viděti - smrt
 • Arnika - krvavý úraz
 • Arsenál, viz: zbrojnice
 • Arsenik užívati - uzdravení; jej kupovati - nebezpečí; koním je dávati - smrt
 • Artyčoky jísti - nemoc z jídla
 • Asistenta v nemoci viděti - neduh
 • Aspirin užívati - žaludeční choroba
 • Astry viděti - hoře; trhati - pohřeb
 • Assent (odvod) k němu jíti - leknutí
 • Ašanty viděti - strach
 • Atlas zeměpisný viděti, kupovati - cesta; jej prodávati - nedostatek
 • Atlas na šaty viděti, kupovati - radovánky; atlas měřiti, prodávati - zisk; atlasové šaty šíti - obdržíš dobré zaměstnání
 • Atleta viděti - rvačka; s ním se potýkati - úraz
 • Audience - velké štěstí; udíleti - mnoho řečí pro nic 6/21
 • Automobil viděti stojící - nejistota; prudce jedoucí - rychlá novina; automobilem přejetého viděti - žalost; automobil překocený, nebo rozbitý - zkáza rodiny, nebo podniku; v automobilu seděti - pozor na úraz!; v automobilu jeti - dosáhneš, po čem toužíš
 • Ave Maria slyšeti - nespavost
 • Aviatika viděti - povýšení; aviatikem býti - velké nebezpečí
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů
26.Duben 2010,19:40

ch032

POVÍDÁNÍ O SNECH

Sen je sen, a kdo mu věří? - blázen jen! Tak se říká, ale není to vždy pravda. Jsou sice sny, které jsou naprosto bezvýznamné, nemají pražádného vztahu k osudu člověka a jeho možnému štěstí. Takové sny nejsou ty pravé, bývají vyvolány různými příčinami; nebýt těchto příčin, nebolo by ani těchto snů. Může je vyvolat celodenní stres, rozčílení, nebo když myslíme celičký den na nějakou věc, nebo máme z něčeho strach, ale také přeplněný žaludek jídla, či hojného pití může probudit tyto sny. Co se zdá však zřítka se vyplné, ať v dobrém, či ve zlém.

Jsou však sny, které se dostaví po předcházejícím úplném klidu mysli, když člověk sladce, lehce zdřímne - jako děcko nevinné. A tyto sny už mají svůj význam - jenom je správně vyložit! Stává se ovšem i v takovém případě, že výklad snu selže, sen se podle něho nevyjeví. V tom však je zase háček. Někdy si člověk takový sen neúplně, nejasně nepamatuje, často k němu přidává něco o čem se domnívá, že se mu to také zdálo a zatím to tak nebylo. Na paměť je v tomto směru těžko spoléhat. Sen je jako obláček, který mění svůj tvar a podobu.  Těžko ho myslí zachytíme a v paměti podržíme. Stává se, že se v noci probudíme a sen si živě vybavíme a tím, že si to budete pamatovat - a ráno si sen pamatujete nejasně a nebo dokonce si ho nepamatujete vůbec. Někdy se zase stane, že si člověk na takový sen vzpomene mnohem později - a to už nejde dát za takové vzpomenutí ruku do ohně. Nemůžeme se potom divit, že nás takový výklad snu potom zklame.

Jenom tehdy, když sen si živě, do nejmenších podrobností a pravdivě pamarujeme, můžeme spoléhat na správnost výkladu.

Nejspolehlivější výklad je ze snu, který se nám v téže noci zdá podruhé, či potřetí, nebo se věrně opakuje v nocech následujících. Takové sny už něco znamenají. Snažme se si je zapamatovat.

Zvláštní význam mívají sny, které se zdávají ve dne, když zcela zdraví člověk, bezstarostný  a zdraví na chviličku zdřímne. U nemocného člověka může totiž jít jen o výplod jeho nemoci.

Sny měly svůj význam už i v biblických dějinách, což potvrzuje čtení bible. také historie zaznamenala různé zvláštní sny, které se dříve, či později vyplnily. Já sama jsem měla sen, který mě rozhodil, aniž bych koukala do snáře, pochopila jsem jeho význam. Nikdy jsem si nerozumněla se svou matkou, ale ona milovala mého syna. V době, kdy už nebyla na tomto světě se mi náhle zjevila ve snu na terase našeho domu a zoufale a zároveň důrazně volala moje jméno a kynula rukou, jakoby mě chtěla varovat. Já sama jsem si ve snu uvědomovala, že matka již nežije a tak jsem se před ní schovala do obývacího pokoje. Bylo to tak živé, že mě sen provázel celej den jako noční můra. Večer mi syn řekl, že jde s klukama na diskotéku. Přejel po mě mráz a hned jsem věděla, že ho musím varovat. On si však mé varování nevzal k srdce a ve dvě hodiny v noci se kamarád se kterým jel domů vyboural 1 km od domova, nehodu přežil zázrakem jen s polámanou páteří na místech, které mu neznemožnily další plnohodnotný život. Po roce se mi opět zjevila moje matka, tentokrát jsem před ní neutekla, ale vím, že jsme si povídali. O čem, to nevím, ale druhý den jsem uvažovala, co se má zase stát? Netušila jsem, že varování mělo být na mou hlavu. Druhý den mě manžel zmlátil a vyhrožoval a tento spor trvající téměř půl roku dovedl mé manželství k rozvodu za velmi nepříjemných a násilných situací. Dnes vím, že pokud uvidím ve snu svou matku, bude to varování, které budu respektovat.

Staří Řekové

už…

a prej…

měli

ředitele

přes sny

iloveyoubearhearts

…ano, ředitele Morfea, a docela i praj vedoucího samoobsluhy přes spánek, vedoucího a jmenoval se Hypnos, čili dvě chutě, které když se smíchají, udělá se spolehlivě opiát se jménem SEN, což je zárověň výsledek i fyziologický dle nejnovějších výzkumů tam i tam, no a proto si myslím, že když člověk o něčem sní za bílého dne, když jde třeba po ulici, proč by nesnil v noci, když je v posteli, vždyť přeci výrobu snů a ledacos jiného vyrábí jeden stroj, mozek člověka, a není snad vyplněný sen, když si řekl patnáctiletý Einstein, že by chtěl chytit sluneční paprsek do dlaně, a nakonec ho vypočítal. Taková blbost podle lidí přespříliš rozumných a vidíte, sen se splnil, anebo není vyvedený sen, kterej snil pan Ciolkovskij, ač by byl jeden sen dosud nevyplněný, a to lék proti rakovině, ačkoliv i ten se vyplní dozajista, ale za největší považuji rakovinu mozku, která dělá z lidí nevěřící Tomáše, ať jde o cokoliv, proto berme Snář jako anti-tomášové tak, žeSnář, neboli Smář jest opakem žaláře, a ten se spíš řídí slovy a ústy Snáře/Arcibiskupa viděti, rychlá smrt/, ač opakem by bylo/Dva nosy viděti, překážky/ a jeden nos pouze filipa značí a ten druhej nos jest takového druhu, abysme jako jím oddělovali smysl od nesmyslů, a to by bylo jako nezamotaný klubko, na jehož klubku je namotaný Snář, tedy/Studnici kopati, poklad nalezneš/ a kdo nehledá nenajde, protože Snář jest takovým šlejfířem lidové poezie a pranostiky, kořeněný zkušenostma našich babiček a prababiček, a to je přece něco moc dobrýho přeci s lotynkama a tý loterie, ne, aby babička vyhrála pouze peněz, alke si myslím, že jim šlo o to, aby něco špatného v životě bylo potom lepší, a špatnej sen se zdá člověku proto, aby předem věděli o zlolajnosti a předešli jí dle výkladu - no ano Snáře, a ať se vezme, jak se to vezme, Snář byl pop-art našich babiček a s bílým hůmorem k tomu oproti pohřebnímu ústavu černýho hůmoru, kterej si vymysleli čerti, aby lidem kalili radost z čehokoliv, a proto/Blech mnoho spatřiti, zármutek míti/ a to je v jedné větě tragédie i komedie hrnčířského kruhu všedního dne okolo nás všech, no ne, a proto má poezie snáře dvě zdravý ruce oproti černýmu hůmoru, kterej má jen jednu nohu, a kulhavou, a lze si na toto téma vybrati /Polní práce, namáhavě bohatství dobýti/anebo /Bučeti dobytek slyšeti, neštěstí/a taky/Maškarádu viděti, úklad/ tedy vidíte, jak nutno míti nosů dvou a pořádných a každej dle svý chuti, a přeji Vám dobrou chuť /Čermáčka viděti a v pokoji létati, štěstí/ a nebo zas /Jizvu na těle míti, nebezpečí/ tedy nejlépe oběma nosy a najednou /Červa zabíti, radost/ a dá se samozřejmě vyložit i obráceně, jak by učinili dozajista úředníci pohřebního ústavu, kterejm jde více o saze, než o komín a o /Síťaře viděti, zhýralý život věstí/ no Snář jest jakoby válka mezi pomněnkama a blínama a heslo blínu jest /Stehlíka viděti, domýšlivost/ a Snář oproti nim vystřeluje kouli, že /Harfu viděti a nebo na ní hráti, potěšení v domě/vůbec harfa je jako pseudonym Snáře, a není to hůmor jednostraný, řečeno docela fyziologicky, protože dobré pousmání uvolňuje větry v hlavě a /Hlavu setíti, zlé přemoci/ anebo /Hlavu překroucenou viděti, prozřetelnost/a nejde o jakoukoliv hlavu, ale takovou, pro jejiž odstraňování se vůbec hůmor narodil, o hlavy pitomé, aby padala blbost do koše se zbytečnostma, a nezapomínejme, že negativ se narodil kvůli tomu, aby byl pozitiv a ne obráceně, žejo, a zasmějeme-li se od srdce, že tedy plujeme jako pouťoví andělé vzhůru do peřin oblaků, a né-li, že padáme do pytlů s koksem jako čerti, čili /Magnetem si pohrávati, dobrá zvěst/ a ne /Ježka viděti, úraz/ dodával by Snář, kterej má kolíbku až u Chaldejců, a jde o hvězdopravectví, no a podívejte se večer na nebe, co je tam hvězd a na jedné z nich žijeme i my a ne nadarmo říká Snář, že /Vejra slyšeti, poselství/a podívejte se, kdy to nefungovalo mezi lidma a hvězdama, tak by se to podobalo hodinám, jejiž kolečka také musejí zapadat do sebe, aby ukazovaly čas, a tedy /Zatmění viděti, haštěřivost/ anebo /Vola na krku míti, vše dobré/doporučuji tedy opět použít jednoho ze svých nosů, ne-li obou, a nezapomínejte, že lež má krátký nohy a pravda sedmimílové boty, si myslím, že sen se nedá ze života vygumovat a vystrnadit a že sny jsou a budou, jako budou nosy, oči a ústa, nemyslíte? Podívejte se, někdo ale sní takhle, jestlipak ty taliáni budou dobře přehráté, a druhej sní o tom, copak si asi Jarmilka myslela včera večer, když se na mě dívala těma svejma fialkovejma očima, a to je dokonce dvojsen, a ty taliánový lidi říkaj - když spím, tak spím, jakýpak sny prej, a ty fialkový lidi neříkaj nic a myslej si svý sny a dvojsny anebo tak podivně, ono totiž snít je nutné a říkaly to kdejaký kapacity, a něco o něčem, co není a mělo by být, a nerozhoduje, je-li člověku pět let a nebo osmdesát, si myslím, a bez snů bychom neměli ani žárovku, ani penicilín, jako třeba družstevník Kecl od Roudnice onehdy pomyslel si na poli, no na dnešek se mi zdálo o tom běžícím bílým koni, tak bych moch sakra brát ve sportce druhou, nebo třetí, i takovejch třeba 450 korun, vyspravil bych si kus toho plotu a dal bych Marušce na župan, na ten fialovej a přitom Kecl si to valil na velkým kombajnu prostředkem žní, na kterým bylo napsáno bílým vápnem Vzhůru k socialismu, dneska se musí brát všechno moderně, ale ne ve smyslu egyptském, ale doslova v moderním, jak to řekl Celník Rousseau kdysi Picassovi, totiž prostě, to je vždycky to nejmodernější, že ano.

i3f611jpg

 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤ 0 komentářů