Čištění koně   06.Srpen 2007


Čištění koně


Koně ustájení vboxech, potřebují každodenní čištění. Není to důležitéjen pro jejich čistotu, ale i pro jejich zdraví. Při dennímčištění můžete prohlédnout kůži, nohy a kopyta koně azjistit, nemá-li kůň nějaké zranění.

Do práce
Při denním čištění se srst koně zbavuje špíny, různých nečistot a prachu. Hřívu a ocas je třeba důkladně pročesat. Čištění je záriveň i důležitou masáží, která uvolňuje svaly koně a podporuje prokrvení celého těla. Dávejte při čištění pozor na poranění, kožní choroby a nebo na nezvykle teplá či nateklá místa.

1.Máte všechno potřebné pohromadě, abyste mohli správně vyčistitvašeho koně? Potřebujete hřeblo (nejlépe gumové), rejžák,hrubý kartáč, žíněný kartáč a háček na kopyta. Uvažtekoně pokud možno venku, abyste ani vy, ani on nevdechovaliprach. Kromě toho se vykartáčovaný prach nebude snášetznovu na tělo koně! Nejdříve je třeba vyškrabat kopyta.Odstraňte nejhrubší špínu a pak vyškrabte střelkové rýhy.Odstraňte kamínky, které se v kopytu zaklínily a podívejtese, neční-li z rohoviny trn nebo hřebík. Přezkoušejte, zdapodkova stále správně sedí.

2.Nyní přejíždějte hřeblem po krku, bocích, hřbetě astehnech koně. Na břiše musíte být opatrní. Někteří konějsou na těchto místech dost citliví. Pak je tedy vhodné využítplastikové hřeblo. Masírujte kůži krouživými pohyby. Toutomasáží se srst postaví a prach a špína se z ní dají lépevykartáčovat. Hřeblo pravidelně vyklepávejte na zem.

3.Potom okartáčujte rejžákem obzvlášť tvrdošíjnou špínu,kartáčujte také proti srsti. Na hlavě, za ušima a na nohoumusíte být zvlášť opatrní. nezapoměňte koně vykartáčovati pod hřívou, na břiše, na prsou, v ohbí pod spěnkami, naloktech a hleznech. Musíte však být opatrní, mnozí konějsou citliví a nemají čištění rádi.

4.Na další čištění vezměte, poud stojíte na pravé straněkoně, hřeblo do levé a kartáč do pravé ruky (na levé straněpřesně naopak). Začněte nahoře u krku. Čistěte koně dlouhýmitahy kartáčem a nakonec otřete kartáč o hřeblo, aby bylzase čistý. Tak postupně vykartáčujte koně po celém těle.Srst musí být úplně hladká a lesklá.

5.Hřívu kartáčujte rejžákem nebo plastovým hřeblem. Ocasmusíte pročesat žíni po žíni. Pokud jsou v žíních uzlíky,opatrně je rukou rozpleťte. Teď je kůň kompletně vyčištěnýa můžete ho osedlat. Kartáče i hřebla před uklizením dobřeočistěte. Nezapomeňte, že po ježdění musíte koně ještějednou vyhřebelcovat.

POZOR!
Vyškrabování kopyt
Postavte se po straně vedle koně a sjíždějte mu rukou pomalu po přední nebo zadní noze dolů. Uchopte spěnkový kloub, táhněte ho nahoru a řekněte: "Nohu!" Když kůň nereaguje, můžete se mu také tělem opřít o rameno nebo bok, aby musel přesunout váhu na druhou nohu. Při zdvihání netahejte koni nohu do strany!

 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Citliví koně
Mnozí koně jsou lechtiví a nemají rádi hřebelcování. Používejte místo železného hřebla hřbílka z gumy nabo plastu, jsou podstatně měkčí. Musíte být opatrní zejména na břiše koně, mnozí čtyřnozí kamarádi dávají zřetelně najevo, že si nepřejí, aby je na těchto místech někdo čistil...
Čištění vytváří důvěru
Čištění byste neměli brát jako něco obtěžujícího. Naopak je to dobrá příležitost,
jak si vybudovat úzký vztah s koněm. Většině koní se líbí, když je pečlivě čistíte.
Zároveň tak budete svého koně stále lépe poznávat a brzy budete vědět, co má rád
a co ne.Intenzivní péče o koně vytváří a neustále posiluje důvěru mezi koněm a jezdcem.
 

A jak se na to dívá jiná knížka...

Odstraňováníbláta:

1)Začínáme vždy končetinami.Koni zvedneme nohu a směrem od patky dopředu zbavíme kopytopodestýlky nebo bahna. Nezapomínáme ani na zářez v podkově.

2)Zaschlé nečistoty(bláto)odstraníme nejsnáze hřeblem nebo kartáčem. S kartáčempracujeme v přímých liniích, vždy ve směru srsti. Hřebloje spíše tvrdší(hrubší), a proto jím nečistíme citlivépartie (např. na břiše), nebo místa méně ochlupená.

Použití kartáče:

1) Po odstranění hrubýchnečistot můžeme navlhčeným kartáčem, navlečeným na ruce,dokončit očistu srsti a kůže koně. Začneme na krku. S kartáčemvykonáváme pohyby vždy ve směru srsti. na kartáč je třebapřitlačit, aby štětiny pronikly až na kůži koně. je tosoučasně forma nenásilné masáže.

2) po důkladném očištěníkrku věnujeme pozornost hřívě. Opakovaně ji důkladně pročešeme,přičemž prsty rozmotáme případné smotky žíní.

3) Obdobným způsobemkartáčujeme i ostatní partie těla. Postupujeme vždy od hlavysměrem k ocasu. Při čištění citlivých míst(např. vnitřníhorní části končetin nebo krajiny šourku) si radějistoupneme ke zvířeti bokem a dáváme pozor, aby nás kůňnekopl.

4) jakmile dokončímejednu stranu těla, přejdeme pracovat na druhou. Tuto očistuprovádíme ohleduplně, ale energicky.

5) gumové hřeblo použijemek česání obličejových partií. Koně odvážeme a jednourukou ho držíme na uzdě, zatímco druhou rukou jemně češemesrst. U klidných koní je možno sejmout i ohlávku a důkladněvyčistit i oblasti pod řemeny.

 Odstraňovánísmotků:

Prsty pozorně rozpletemevšechny smotky. Poté žíně ocasu důkladně pročešeme kartáčem.Dáváme pozor, abychom přitom zbytečně nevytrhávali žíně.K tomuto účelu se nehodí příliš měkké ani tvrdé kartáče.Při kartáčování držíme jednou rukou ocas. Kartáčujeme hokrátkými pohyby, úsek po úseku. Začínáme vždy u kořeneocasu..

Čištění očí,nozder a podocasí:

Oči-Houba,kterou používáme musí být vlhká, ale ne mokrá, aby vytékajícívoda nepronikla koni do očí. Nikdy nevytíráme vnitřnístranu víček. Největší pozornost věnujeme koutku oka, kterébývá nejvíce znečištěné. 

Nozdry-Houbounejdříve očistíme pysky, pak nozdry a nakonec i nos. Důkladněpři tom otřeme všechny nečistoty.

Podocasí- Ktomuto účelu použijeme jinou houbu, kterou šetrně očistímeřitní otvor a celou partii pod ocasem koně.

Česání hřívy:

Česáním urovnámejednotlivé žíně. Používáme navlhčený kartáč, z něhožjsme odstranili přebytečnou vodu. Očistu zahájíme na hřebenuhřívy, a to vždy u kořínků. Žíně češeme směrem dolů.

Úprava ocasu:

Česání ocasu- Obdobnějako hřívu češeme i ocas koně. Používáme k tomu kartáč,který můžeme navlhčit. Zvýšenou pozornost věnujeme krátkýmžíním, které se obvykle vlní. Vyčesaný ocas opatřímebandáží, aby se znovu neumazal.

Používání stájovéutěrky:

-k leštění srsti: Slaběnavlhčenou stájovou utěrku stočíme do plochého tvaru, mírnězahnutého tvaru. Vytíráním celého těla ve směru růstusrsti odstraníme poslední nečistoty a současně docílíme požadovanéholesku.

ČIŠTĚNÍ KOPYT OLEJEM- Tímto způsobem můžeme ošetřit jen jen dokonale čistá a suchá kopyta. I pak je účelné je ještě před natřením důkladně otřít utěrkou. Nikdy nepožíváme olej na zašpiněná kopyta, neboť nečistotu tím neodstraníme, ale pouze rozmažeme. Olejem natíráme celé kopyto směrem od patky ke korunce. Nanášíme poute slabou vrstvu oleje a řádně ji roztíráme. Tímto způsobem můžeme ošetřit i nášlapovou část kopyta, neboť tím na čas omezíme nalepování bláta či podestýlky.
ÚDRŽBA KARTÁČŮ-kartáče čistíme kovovým hřbílkem. Po čtyřech nebo pěti pročesání srsti přejedeme kartáčem po kovových lištách hřbílka. Rohem hřbílka ak opakovaně ťukneme ozem, aby vypadly nečistoty zachycené mezi lištami.( hřbílka se vyrábějí i ze deva a plastu, kovová však mají největší trvanlivost) napsal/a: Adik555 17:54 | Uprava koní Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář