07.Březen 2009

Móda je móda ale kde má hranice?

Móda je sice módou, alekde má každá věc svou hranici? Ano, každý sipod módou představí oblečení. No, po pravdě okabelce od Prady tady opravdu hovořit nehodlám. Spíšese mě fascinuje módní chování a koho?Nás lidí. Každá doba měla svůj diktáta protokol. Ani dnes tomu není jinak, ale přeci jen se tomustále více bráníme a posunujeme hranice.Já jsem toho občas dokonalým příkladem. Kromtoho, že bych mohla dávat rady jak naštvat chlapa během 5minut. Tak se vymykám spoustě pravidlům. A dalšípravidla a poučky si utvářím sama podle toho co jsemzažila. Jsem adrenalinový člověk a můj seznam hříchůje docela dlouhý, nestydím se za ně. Proč bych takyměla, když ze mne dělají toho člověka, kteréhoznáte. Ale zpět k dnešnímu módnímuchování.

Když se kolem sebe podíváma vidím naši společnost, tak si říkám že i vpravěku se lidé k sobě chovali lépe. Ale proč?Nežijeme v tlupě jako pravěký člově, máme vícemožností. Dožíváme se vyššího věku.Přesto máme stejně chutě jako pravěký člověk, aleo to více jednáme nečestně. Pořád seshlukujeme do tlupy, i sex je ve výsledku stejný jako upravěkých lidí. Proč bychom jinak pořádaliswingers party? Stále se snažíme přilákatnejsilnější jedince pro udržení rodu. A takéstejně žárlíme.

Proč žárlit na někoho z našítlupy? To si podvědomě uvědomujeme, že by to mohl býtsilnější jedinec pro přežití našeho rodu, nebo senám zdá být více atraktivní? Aleje pravdou to co vidíme z našeho úhlu pohledu? Jábych řekla, že není. Subjektivní pohled násvždy klame. Sice je možné, že ten další člen našítlupy je atraktivní, ale my jsem atraktivnější! A tonám někdy nedojde ani po mnoha letech.V tomto směru je miněkdy mužů líto, my ženy jsem na to možnácitlivější. Proč dělat scénu, když ten muž milujejen Vás a s Vámi si plánuje rodinu, žije sVámi. Když by to tak nebylo, proč by s Vámi ztrácelčas? Ze soucitu? Blbost! Pokud mi něco nefunguje jdu od toho pryč,lepší ublížit teď než po 2 dětech, 20 kilech navíca 15 letech života v háji.

Když to shrnu, posunuli jsem si dnešnípohled na vztah mezi mužem a ženou, ale ne každý muž čižena jsou stejní a chovají se jako naši předešlípartneři! Pokud má vztah věřím mu, pokud to neklapeodcházím. Je mnohem jednodušší být sáma užívat si života, než žít s neustáloupřetvářkou Na co masku, když můžu mít zkutečnost.A tím že nezkusím více partnerů, nemusímnikdy poznat jestli jsem neudělala chybu, že mam vedle sebečlověka, který mi nevoní! Samozřejmě potřebujeme ipřátele. S každým vztahem nám nějakýpřibyde a některý odejde, vždyť díky přátelstvímnoho vztahu žačalo. Přátelé jsou ti co násvytahují ze srabu a také na přátele žárlíme.Je to koloběh života, jen dnes je těžší najítněkoho kdo nám bude rozumět a vydrží nám tospolu až do zaznění zvonu jako v pohádce. A tonemluvím o partnerském vztahu ale i o tom přátelském!Z lásky můžeme zničit něco co trvá déle nežje vztah, jen pro své ego a žárlivost. Nemusíto být hluboký přátelský vztah, ale zaseto někomu ubližuje. Otázka je komu více zda mně,partnerovi nebo jeho kamarádovi. Každou osobnost píšízkušenosti, přátele, vztahy a to co nám rodiče amateřská škola dali! Proč tedy ničit něco co milujeme abereme jako samozřejmost? Pro svou sobeckost a hloupost, kteránám neřekne nikdy, že vezmeme kus člověka předělámea budeme doufat, že bude stejný a neodolatelný jakodřív.....

A proto, pokud mám vztah, milujiz celého srdce je největší blbost něčemu bránit!Pokud miluji věřím! Pokud mám pochybnosti, zeptámse. Je to prosté a jednoduché a bez důvěry to nejde.A ve výsledku jsem zase v další tlupě, jak prostéa učinné a ověřené tolika generacemi, jen se tomu počase začalo říkat vztah a později ve finálnímstádiu po rozšíření rodina. Ale pořádje to tlupa, či jinak společenství. Jediná módnízáležitost, která se tu změnila je pojmenovánítohoto celku.

komentáře (0):

Přidej komentář

<< Domů