Hory, strmé lesnaté svahy, zurčící potoky a stopy pradávného osídlení, to je krajina horního města Krupky s okolím. Její obrysy vytvářejí hory i nížina, krásné přírodní scenérie i průmysl, zastavěné plochy s lidskými sídly i polozapomenutá zákoutí, do nichž málokdy někdo zabloudí. Historickou Krupku s protáhlým náměstím, jež připomíná spíše ulici, tvoří z valné části původně středověké domy a kostely ve stylu gotiky, renesance a baroka. V novějším Bohosudově žijí lidé v domech z 19. a 20. století, doplněných stereotypní panelovou výstavbou, výrazně kontrastující se skvostným poutním kostelem Bolestné Matky Boží. Také další obce, tvořící krupský územní celek, se mohou pochlubit historii zhusta začínající ve středověku. Barvitý obraz města a jeho okolí umocňují romantické siluety hradů Krupka a Kyšperk nad Krupkou a nevšedního hornického kostelíka sv. Prokopa v bývalé Kirchlici. Od období romantismu v první polovině 19. století, kdy začala narůstat touha po cestování, začali lidé navštěvovat tuto krásnou končinu, tehdy ještě nedotčenou průmyslem a dolování uhlí. Vždy tady nacházeli jako základní a navenek patrné hodnoty krásu a vznešenost Krušných hor jako přírodního výtvoru a velkolepost bohosudovské barokní baziliky jako lidského díla. Při letmém pohledu již zpravidla nepostřehli užitečnost horské krajiny, která lidem umožňovala těžit z hlubin země cín a další kovy a dávala jim tak možnost obživy. Majestátní hory, velkolepá bazilika a stopy po okolí v minulosti a dotvářejí kolorit místa dodnes, přestože celá oblast prošla dlouhým historickým vývojem, jehož stopy - zvláště v posledních dvou staletí - výrazně změnily krajinu i její obyvatele. Velký belgický historik a znalec středověkých měst Henri Pirenne kdysi napsal, že každé město existuje vždy jako invidualita a rozdíly mezi jednotlivými sídly jsou obdobné jako odlišnosti mezi lidmi. Ačkoli svůj výrok mínil jako metaforu a nadsázku, je v něm obsaženo zrnko pravdy. Také Krupka se vyvíjela svým zvláštním způsobem, odlišným od evoluce jiných měst. Autoři této publikace se pokusí tuto jinakost, danou přírodními a kulturními podmínkami i mentalitou obyvatel, postihnout, jak jen to bude možné.  napsal/a: Ashanty18 12:27 | Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář