zajímavé žee??   22.Srpen 2008


V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě... >> napsal/a: Baxyinka 19:40 | Link komentáře (1)