zajímavé žee??   22.Srpen 2008


V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že??   napsal/a: Baxyinka 19:40 | Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář

Repre_brno 23.10.2009 13:18:17

Hezkyyy :D to sem netusil. :-)