njn laska...je to krasna vec a lide bez ni nemuzou zit..ae umi byt i zradna....
07.Říjen 2007,16:10

EMILY THE STRANGE

 o emily:

† narozena 13. května

† 13 let

† dlouhé černé vlasy s ofinou

† velké bílé Mary Jane boty

† krátké černé šaty

† černé punčochy

† stále přítomná čtyřmi černými kočkami

obrazky s emily: 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
16:06

Anděl smrti

Stala jsem se andělem smrti aby nebyli sami když odchází na druhou stranu

Ale proč mě oni nenávidí?

Já je přece nezabíjím jen nechci aby byli sami

Proč mají rádi ty co dávají život?

Mohla jsem si vybrat

Vybrala jsem si to horší a ne to lehčí

Mohla jsem taky dávat život a být milována

Ale já nechtěla aby na konci byli sami

Tak jsem se stala andělem smrti

SMRT

SMRT tu sedí a hledí na nás.

Nevybírá si…bere každého z nás.

A my jen tupě jdeme vpřed..

za naší SMRTÍ.

To už je úděl náš.

Ale ve smrti je i život..

znovuzrození.

A tak SMRT je to nejkrásnější..

co nás čeká.

Andělská smrt

Na povadlou skoro zčernalou růži
Sednul anděl
Jeho křídla byla potrhaná
A splihlá
Zívnul a promnul si oči
Život je nuda
Nic se neděje
Růže se pod jeho vahou
Skláněla k vyprahlému betonu
Unavený anděl počítal lístky
Ne mám tě rád nebo nebo nemám
Bylo jich pět
Mám tě rád
Kdyby někdo zavolal
Anděla strážnýho
Ani by se nepohnul

Jeho andělskou hlavou
Se honila pekelná myšlenka
Může anděl umřít?
Zamával křídly
Ale nevzlétl
Další lístek odletěl
A plácnul do louže

Potřebuju anděla!!!
Ani se nepohnul

Po cestě domů
Ne z růžovýho kostela
S polámanými křídly
Přinesl jsem si anděla
V krabičce od zápalek

Měl v srdci trn
A zemřel mi v dlaních
Stal se zase andělem...

 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
16:02
MUZSKA JEMNA:
jménovýznam, popis ( původ )
ADAMčlověk pozemšťan; z červené hlíny ( hebrejské )
ADOLFušlechtilý vlk ( germánské )
ALBERTvznešený, urozený ( germánské )
ALEXANDRobránce mužů ( řecké )
ALFREDmoudrý rádce
ALOISslavný bojovník; moudrý ( německé )
ÁMOSpřinesený Bohem
ANTONÍNpřední, čelní, vynikající ( latinské )
ARNOŠTčestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj ( germánské )
BEDŘICHmírumilovný vladař
BOHDANdar Boží, daný Bohem
BOHUMILmilý Bohu, bohumilý
BOHUSLAVbudiž Bohu sláva
BOLESLAVveliký, slavný, mocný
BORISbojuj za mír, podněcuj svět
BŘETISLAVslavný bojovným rykem
CTIBORčestně bojující
CTIRADčestný, kdo má rád čest
CYRILslunce; Pán, Pánův
DANIELBůh je můj soudce
DAVIDmiláček; náčelník
DRAHOMÍRkomu je drahý mír
DUŠANten, kdo má duši
EDUARDmocný strážce, ochránce
EMANUELBůh s námi
EMILhorlivý, pracovitý
EVŽENblahorodý, urozený
FEDORBohem darovaný, daný
FELIXštěstí, šťastný
FERDINANDodvaha k míru
FILIPmilovník koní, ancouzek
FRANTIŠEKod sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn
GABRIELBůh je moje síla
GUSTAVopora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)
HELMUTzdravý duch, mysl
HUBERTduchaplný, jasného ducha
HUGOduch, mysl; duchaplný
HYNEKvládce domu
IGORhlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)
IVANBůh je milostivý
IVOBůh je milostivý
JÁCHYMBohem vyvýšen, vztyčen
JAKUBten' kdo se drží za patu; druhorozený
JANBůh je milostivý; milostivý dar Boží
JAROMÍRslavící jaro; usměrňující sílu, prudkost
JAROSLAVslavící jaro; slavný silou, bujností
JINDŘICHpán, vládce domu, Otčiny
JIŘÍzemědělec, rolník
JOSEFon (Bůh) přidá; přidávající
KAMILurozený mladý obětní služebník; chrámový sluha
KARELkrál; (svobodný) muž, chlap
KLEMENTvlídný milostivý laskavý mírný
KRISTIÁNkřesťan, Kristu zasvěcený
KRYŠTOFnositel Krista, kristonoš
KVĚTOSLAVslavící květy; květinový kvetoucí
LADISLAVslavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠlev
LIBORlibý líbezný
LUBOMÍRmírumilovný milující mír
LUBOŠmírumilovný
LUDĚKslavný válečník; proslavený v boji
LUDVIKslavný bojovník; proslavený v boji
LUKÁŠLukánec, pocházející z Lukánie
MARCELmalý bojovník
MAREKbojovník; zasvěcený bohu Martovi
MARINžijící na moři, námořník, plavec
MARTINbojovný, zasvěcený bohu Martovi
MATĚJdar Boží
MATOUŠdar Boží
MAXnejvětší; velkého vzrůstu; významný
MICHAEL, MICHALkdo je jako Bůh, podobný Bohu
MIKULÁŠvítězný v lidu; vítězství lidu
MILANmilý milovaný přívětivý
MILOSLAVslavný milostí; milý klidný
MILOŠmilý, přívětivý milovaný
MIREKmírný mírumilovný
MIROSLAVslavný mírem, slavící mír, mírumilovný
MOJMÍRbuď můj mír
NIKOLAvítěz nad lidem
NORBERTna severu slavný zářící
OLDŘICHvládce (bohatý) dědičný statkem
OLIVERpěstitel oliv; pozůstatek předkův
ONDŘEJmužný statný odvážný
OSKARBoží kopí; oštěp Boží
OTA, OTOštěstí, majetek
OTAKAR, OTOKARmajetek střežící (hlídající)"
PATRIKpatricijský urozený šlechtický; mající 'Otce
PAVELskromný; malý nepatrný
PETRskalák; skálopevný
PROKOPcestu razící; průkopník; prospívající
PŘEMYSLkdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli
PŘIBYSLAVten, komu přibylo slávy
RADEKradostný radující se
RADIMten, kdo má rád mír; radostný
RADOVANradost přinášející, radující se
RENÉznovuzrozený obrozený
RICHARDmocný, silný vládce
ROBERTslávou ozářený skvělé pověsti
ROMANřímský; Říman
ROSTISLAVten, kdo rostí, rozmnožuje slávu
RUDOLFslavný vlk
SILVESTRlesní, z lesa
STANISLAVupevni slávu; staniž se slavným; pevnost
SVATOPLUKsvatý; silný v dobru
ŠIMONslyšící, naslouchající
ŠTĚPÁNověnčený věncem korunovaný; vítěz
TADEÁŠchvála (Boha); odvážný
TEODORBoží dar; Bohem darovaný
TOBIÁŠBůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh
TOMÁŠdvojče, blíženec
VÁCLAVvíce slavný
VALDEMARslavný mocný vládce
VASILkrálovský
VIKTORvítěz
VILÉMhelmicí (ochranou) je má vůle
VITživoucí, veselý; rád
VÍTĚZSLAVslavící vítězství, slavný vítěz
VLADIMÍRvládce míru (světa); velký vládce
VLADISLAVslavný vládou, slavící vládu
VLASTIMILmilý vlasti, milující vlast
VOJTĚCHútěcha vojska (těšitel voje)"
XAVERzářící, skvoucí; nový dům
ZBYNĚKposilující hněv; ten, komu zbývá hněv
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ZIKMUNDvítězná ochrana; ochránce vítězství
ZENSKA JMENA:
ADÉLAbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )
AGÁTAdobrá, laskavá ( řecké )
ALBINAbělavá ( latinské )
ALENAsvětlo, pochodeň ( hebrejské )
ALICEbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )
ALŽBĚTABohu zasvěcená ( hebrejské )
AMÁLIEpracovitá ( české )
ANASTAZIEvzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )
ANDĚLAposel Boží (nebeský)"
ANDREAodvážná, statná ( řecké )
ANETAmilostná, milostiplná ( hebrejské )
ANEŽKAčistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )
ANITAmilostná
ANNAmilostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )
ARANKAzlatá, zlatuška
ASTRIDBohem milovaná, božská jezdkyně
BABETABohu zasvěcená
BARBORA(žena) cizinka; brepta, barbarka
BEATRICEpřinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKAmírumilovná vládkyně
BĚLAbílá, čistá
BLANKAbílá, běloskvoucí
BLAŽENAblažená
BOHDANAdar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVABohu budiž sláva
BOŽENABohem obdařená, blahoslavená
CECILIEkrátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARAslavný den
DANAsoudkyně
DANIELABůh je můj soudce
DENISAbůh vína, božské dítě
DIANAbožská
DOBROMILAmilující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRAkomu je drahý mír
EDITAbohatá, šťastná válka (boj)"
ELENAsvětlo, pochodeň
ELIŠKAmůj Bůh je přísaha
EMAvelká, všeobsáhlá; pečovatelka
EMANUELABůh s námi
ERIKActihodná, všemocná vládkyně
ERNAčestná bojovnice
EVAživotodárná, matka života'
GABRIELABůh je silný
GALINAklid, mír
GERTRUDAsilná v kopí
GITAperla, silná
HANAmilostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDAvítězící v boji
HEDVIKAvítězící v boji
HELENAsvětlo, pochodeň
HELGAsvatá, zdravá, šťastná
ILONApochodeň, světlo
IRENAmírumilovná
IVABůh je milostivý
IVANABůh je milostivý
IVETAtisový luk; židovka
IVONAtisový luk
IZABELABůh je má přísaha
JANABůh je milostivý; milostivý dar Boží
JARMILAmilující bujnost, sílu; jaro
JAROSLAVAslavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRApaní, vládkyně domu
JIŘINAod Jiří - "zemědělec, rolník
JITKAžidovka, žena z Judeje
JUDITAžidovka, žena z Judeje
JULIEbožská; zářící, mladá
KAMILAurozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINAčistá, cudná; mravná
KLÁRAjasná, světlá; slavná
KRISTÝNAkřesťanka
KVĚTOSLAVAslavící květy; květinová, kvetoucí'
LADAmilá, milovaná; ladná
LADISLAVAslavná vláda; ladná
LENKA, LENApochodeň, světlo
LEONAlvice
LlANAbožská
LIBUŠEmilá, líbezná, milovaná
LINDAkrásná, mírná, jemná;
LJUBAláska
LUCIEsvětlá, zářící
MAGDAz Magdaly pocházející
MAGDALENAz Magdaly pocházející
MARCELAmalý bojovník
MARIEmilovaná Bohem
MARINAnámořník, plavec; milovaná Bohem
MARKÉTAperla
MARTApečlivá, paní (domu), hospodyně
MARTINAzasvěcená bohu Martovi; bojovná
MATYLDAsilná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALAkdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADAmilá, milovaná; mladá
MILENAmilá, milovaná
MILUŠEmilá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVAmírumilovná; slavná mírem, slavící mír
MONIKAbohyně; rádkyně
NAĎAnaděje
NADĚŽDAnaděje
NATÁLIEnarozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc
NATAŠAdítě vánoc
NIKOL, NIKOLAvítězka nad lidem; vítězství lidu
OLDŘIŠKAvládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGAsvatá (spásu přinášející); zdravá
OTÝLIEmajetek, štěstí
PAVLAskromná
PETRAskála, skálopevná
REGINAkrálovna
RENATAznovuzrozená, obrozená
RADKAradostná, radující se
ROMANAřímská; Římanka
RŮŽENArůže, růžová
SANDRAochránkyně mužů
SÁRAkněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIElesní žínka
SIMONAslyšící, naslouchající
SOŇAmoudrá, moudrost
STANISLAVAupevni slávu; staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANAsvatá; silná
ŠÁRKAhorský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKAověnčená; věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNAze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat
TEREZAzáštita, ochrana
URŠULAmalá medvědice
VÁCLAVAvíce slavná
VENDULAvíce slavná
VĚRAvíra
VERONIKAnositelka (přinášející) vítězství
VILMAhelmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLAfialka
VLADIMÍRAvládkyně míru, světa
VLASTAvlast; vláda
XENIEpohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKAzde slavná
ZLATAzlatá
ZUZANAlilie
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ŽANETABůh je milostivý
ŽOFIEmoudrost
 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
15:59

SMRT

Mrzi me vse spatne co jsem provedla,
kdyz ruka ma se povzvedla.
I tak se da omluvit vsem,
kterym bolest pusobila jsem..
Dnes omlouvam se jiz naposled,
beru nuz studeny jako led.
Mé tepny pomalu hladi,
je prijemne jak ten nuz chladi..
Kdyz zamyslim se na chvilku,
spatrim volajici maminku.
Kdyz uvidi me tady spat,
nebude se o me uz tak moc baaat..
V krvi kdyz tu budu lezet,
nevim co ji bude v hlave bezet.
Cela uspinena krvi,
co me trapilo zrejme nevi.
Beru nuz a mirim k zile,
od smrti me deli uz jen chvile.
Smrti sem se nikdy nebala,
prvni kapka krve pomalu spadla..
Splnil se mi muj nejvetsi sen,
zemrit..zemrit ...chci jen!!
Je to moje osvobozeni,
nikdo komu na me zalezi uz neni..
Jeste jedno riznuti uz naposled,
me telo chladne jako led.
Krvacim,ted uz opravdu hodne,
tuhle basen pisu tobe..
Naposled se podivu na ten hnusny svet,
ktery mi nikdy nepripadal jak pestrobarevny kvet.
Ted tu lezim v kaluzi krve..
to co jsem chtela to taky bude..
At uz je po mne ..rychle ..honem!!!

CITÁTY O SMUTKU

Nesnaž se utopit smutek v rumu, umí plavat.
Francouské příslovi

Častý smutek člověka ničí.

Nikdo není smutný sám pro sebe.

Lucius Annaeus Seneca
Smutekje ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistělidským způsobem, jaké je být dítětem. Sören Kierkegaard

Nic není tak nesnadné jako najít vhodná slova pro velkou bolest.
Lucius Annaeus Seneca

Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.
Jean Paul

CITÁTY O BOLESTI

K odvaze nutí mne strach.
Publius Ovidius Naso

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy; teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
Léon Bloy

Vbolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev.Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.
Marcus Tullius Cicero

Velké bolesti jsou němé.
René Descartes

Bolest není od lásky nikdy daleko
Robert Fulghum

Těžké je mlčet když cítíš bolest
Marcuc Tillius Cicero

Přátelství, láska, všechno mizí, zbude nám jen bolest, trpký lék, po létech sme si cizí zbylo jen prá vzpomínek.


                                                          

CITÁTY O SMRTI

Šťasten, ten kdo umře dřív než sám volá smrt aby si ho vzala.
Francis Bacon

Kdo vi, zda neni život umíráním a smrt životem.
Euripidés


Smrt všechno srovná.
Claudius Claudianus

Smrt se neřídí našimi plány.
Moliére

Mnozí z těch, co žijí, by zsluhovali smrt.A mnozí z těch, co zemřeli, by zasloužili žít.
John Ronald Reuel Tolkien

Smrtí může každý člověk zaplatit jenom jednou.
Wiliam Shakespeare

Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.
Aurelius Augustinus

 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
15:52
Čím víc si uvědomujeme smrt tím menší máme chuť žít.....

Můj názor na smrt .................jednou umře každý ať dneszítra a nebo za X let. Prostě musíme ať se nám to líbí nebo ne.........

 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 1 komentářů
15:39

ZNAKY: délka předního křídla je až 7 cm a váha těla je kolem 9 g. Jejedním z nejznámějších a největších motýlů. Traduje se o něm mnoholegend především pro jeho umrlčí kresbu na hrudi. Avšak také mnohozvláštností z jeho života je zcela neobvyklých.

V přirozené klidové pozici si smrtihlava stěží všimneme. Zbarvením sepodobá kůře stromů a také v průběhu dne obvykle na nějakém kmeni sedí.Odhalit ho přece jen může ostrý zrak sýkorek. Při silnějším vyrušenímotýl prudce roztáhne obě přední křídla. Pronikavá, žlutočervená kresbazadních křídel a kroužkování zadečku v prvém okamžiku způsobízastrašení a zaváhání útočníka. Tento moment stačí, aby smrtihlavulétl. Žlutočerné kroužkování připomíná obrovského sršně. Letsmrtihlava je rychlý a trhavý, na velké vzdálenosti přímočarý.

                  STANOVIŠTĚ:Různý počet smrtihlavů létá každoročně přes Alpy na sever. Vzdálenost,kterou uletí, je závislá na počasí. V příznivých letech zalétávajíjednotlivé kusy až na Island. Nepříliš velké ekologické nároky jsouurčeny především potravní vazbou. Jako teplomilný druh však dávápřednost nižším polohám a teplejším místům v pahorkatinám.                                                                                                
                                                                                     ROZŠÍŘENÍ: CeláEvropa, ale jen jižně od Alp žije druh trvale. Přezimující kukly hynoupři prvních mrazech. I populace žijící v Itálii jsou po studenýchzimách doplňovány příletem jedinců z jihu. Hlavní oblastí trvaléhovýskytu je Afrika a východní Středozemí. Protože smrtihlav jevynikající letec, překonává zřejmě Středozemní moře na široké frontě,nejen v úžinách při Sicílii, Gibraltaru nebo Malé Asii.

VÝSKYT: Početnost mimořádně kolísá rok od roku. Ve studených obdobíchje přílet minimální, v teplých letech přilétá velký počet jedinců.Přesné zjišťování počtu migrujících smrtihlavů je neobyčejně obtížné,protože jsou aktivní teprve pozdě v noci. Početnost je možné odhadovatnepřímo podle množství později nalezených housenek a kukel neboregistraci motýlů ulovených do světelných lapačů při sledovánízemědělských škůdců.

MOTÝL: příletmotýlů z jihu probíhá v květnu a červnu. Následuje kladení vajíček avývoj housenek a kukel. V mimořádně příznivých letech se mohou motýlilíhnout z kukel v říjnu a listopadu.
POZNÁMKA : V nebezpečí může smrtihlav vydávat pisklavý zvuk, který vychází z jícnu.
no neni to nadhery:)
 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 1 komentářů
02.Červen 2007,16:10
Za peníze si můžeš koupit dům, ale ne domov...sex, ale ne lásku...
hodiny, ale ne čas... doktora, ale ne zdraví...
postel, ale ne spánek... pozici, ale ne respekt...
knihu, ale ne vědomosti... krev, ale ne život...

Celý život není nic jiného než cesta ke smrti
  • Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme
I nedokonalý život bývá krásný

Žij okamžikem, protože okamžik, který právě prožíváš se už nevrátí...

Pokud nejsi s tím koho miluješ, miluj toho s kým jsi

Nikdo nesetře slzy tak dobře, jako ruka toho kdo je způsobil

Život lze pochopit jen zpětně. Žít jej však musíme dopředu

Vždycky je třeba obětovat něco, co chceš, kvůli něčemu, co chceš víc

  • Nejdůležitější okamžik je vždy ten, který právě probíhá
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou.Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích.My už pak nikdy nejsme stejní.

Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych je chytil.

Nekráčejpřede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážuvést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.

Přinavazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačalimilovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.
 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 3 komentářů
15:46
JAJ TAK TOHLE JE MOC PEKNY..
 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
15:43


TAK TENHLE SE MI LIBI NEJVIC 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů
15:11
ptala sem se sama sebe, kdo na světě muže být opravdovým andělem.. proněkoho to jsou přátele, pro jiného je andělem ten, který zachrání životdruhému nebo ten, který dokáže pomoci... ale každý s těch andílku máchyby, to je jasné... říkáte si,  to je přeci normální.... každý člověkmá své klady a zápory.. však všichni to víme .. ale přesto.. pátralajsem tak dlouho, hodiny přemýšlela, dny utíkali a mě přece jen napadlo,kdo by na světě mohl být tím pravým andílkem.. byl jim každý z nás.. ateď i my je potkáváme každým dnem.. jdou vedle nás po ulici, drží semaminek za ruce a v hlavičce májí upnuté Obrazekjejichzázračné slůvko "proč"... zastaví se u jámy, kde kopou kopáči, aby sena ně usmáli a mohli se zeptat mámi, proč to dělají...dětský smích od srdíčka, slzy neštěstí, když přichází o své sny... neviní andílci sduší vepsanou ve tvářích... jsou nenahraditelní.. jsou to přeciještě děti... vidí dvě strany světa tu zlou i dobrou.. zlou vidí vpohádkách, když večer usínají.. vidí ji ve skřítcích čistoty, kteří naně přijdou pokud si správně nevyčištějí zoubky.. mají zvláštní darrozesmívat a dávat štěstí druhým svým vlastním štěstím... dokáží seradovat z vyhraného bonbonku nebo z toho, když mohou jít večer pozdějispát... dokáží vyrobit kouzelné věci, které dávají od srdíčka a vždy supřímností..dokáží vám hodiny koukat do očí, vyprávět o svých zážitcícha vše tak dokonale, že i vy sámi jako byste byli v tu chvíli snima... co je faleš neznají, nijak neintrikaří..jen tiše můžemeobdivovat to, jakn umějí dát na jevo to, co cítí, co si myslí...neskrývají radost ani smutek..jejich oči zdobí zvláštní jiskřička,kterou jen oni sami chápou.... jsou prostě sami sebou.. a když vidísmutnou tvář.. prostě se seberou, obejmou vás a vy hned máte pocit, žeje na světě líp.. jsou nejčistčími andílky na zemi... jenže svět jde zdobou a doba se mění.. i s andílku se mužou stát dáblíci... kdo pak alezachrání ty nevinné tváře čistých andělských duší????
 
 
vložil: Buffynka.B
Permalink ¤ 0 komentářů