21.Březen 2023

Je zde dogmatická centrální totalita

Doba se mění a přichází období ve kterém se bude mnoho lidí živit v oboru programů a informací, tam kde vzniká možnost velikého zisku tam okamžitě i vzniká veliká konkurence která... >>

Práce proměnila jednoduchost na složitost

Byli jsme evolucí vyhnáni z jednoduchého systému do složitého systému, tento složitý systém z nás učinil ubohé sluhy tohoto složitého systému a nikdo nemůže z tohoto složitého... >>

20.Březen 2023

Co s tím uděláme?

Protiklady jsou pevným základem, na kterých zde vše stojí, jakmile je tento pevný základ nahrazen něčím jiným tak to nefunguje! Lidi se po mnoho tisíciletí snaží nahradit protiklady... >>

Hříšníci milují ty, co jsou bez hříchu

Láska je vždy k tomu, co je protikladem, a tak to co je bez hříchu miluje to co je hříšné, a to co je hříšné miluje to co je bez hříchu. Logicky je zde otázka proč zde není možná... >>

19.Březen 2023

Zastaralý průmysl má za následek krizi

Logicky po průmyslu 4, přijde průmysl 5. Jaký bude vlastně zásadní rozdíl, mezi průmyslem 4 a průmyslem 5? V průmyslu 5 budou místo lidí pracovat; stroje, počítače, roboti atd. To bude... >>

< Novější články | Starší články >
Počasí Praha
Zdroj: Počasí Praha

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z

Orgasmus 

Fotogalerie 

Internet 

Deprese 

Sex 

GVKB 

Zpovědnice 

Guru