10.Červenec 2008

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů

Many people dream of success. To me, success can

only be achieved through repeated failure and introspection

Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchudosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.


You don't have to be great to get started but you have to get started to be great

Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí.


The future starts today, not tomorrow.

Budoucnost začíná dnes, ne zítra.

Vložil: Free.Sun.Girl ¤