Islam

12.Leden 2019

Ka'ba v mešitě Al-Masdžid al-Harám vMekce určuje směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa
Islám (arabsky: الإسلام al - Islam je monoteické abrahámovské náboženství založené na učení prorokaMohameda náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je asi 1,8 až 2 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa. Zakladatel islámu byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za posledního proroka. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se SuSunnou Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové jsou povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství, zahrnující jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Dále vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti, zahrnuje vše od bankovnictví,společenské solidarity, pravidelboje (džihádu)či postojů k životnímu prostředí. Islám bývá často kritizován za svou násilnou povahu ve vztahu k nevěřícím a omezování práv žen.

Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to sunny(75–90 %) nebo šiíty(10–15 %). Rozdělení, které vedlo k tomuto rozštěpení muslimské obce, nastalo v 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce po smrti Mohameda. Islám je převládající náboženství v Severní Africe, na Blízkém a Středním východě a některých částech jiho východní Asie. Okolo 13 % muslimů žije v Indonesii, zemi s největší muslimskou komunitou vůbec, 25 % v Jižní Asii a 20 % na Blízkem východě, resp.arabských zemích. Početné muslimské komunity se nacházejí v Číně na Balkáně, ve Východní Evropě a Rusku. Část muslimů také tvoří přistěhovalci v různých částech světa, např. v západní Evropě...

Prorok Mohamed během hadže do Mekky v roce 632

napsal/a: Fuckcz 13:20 Link komentáře (2)