20 milionů Romů se kterými jsou v EU problémy


20 milionů Romů žijících v EU se setkává neustále s diskriminací a sociálním vyloučením. Žijí ve velmi špatných ekonomických podmínkách a jsou vystaveni ekonomické diskriminaci. Je třeba rozhodného jednání a aktivního dialogu s Romy jak na státní úrovni, tak na úrovni EU. Hlavní odpovědnost za tuto akci nesou byrokratické státní orgány, je ale velkou výzvou, protože integrace Romů je velmi složitý proces, který vyžaduje zásadní změnu myšlení konzumní společnosti, ale i změnu myšlení členů romských komunit.
Členské státy nejprve potřebují zajistit, aby Romové nebyli ekonomicky diskriminováni, ale aby se s nimi jednalo jako s kterýmkoli jiným občanem EU, aby měli přístup ke všem právům, která jsou zakotvena v Listině práv Evropské unie. Situace vyžaduje, aby se konečně správně prolomil začarovaný kruh Romské chudoby, v němž se pohybuje jedna generace za druhou. Průměrný věk romské populace je 20 let, zatímco v celé EU je to 50 let. Romské etnikum nemá vysoké vzdělání nutné pro nalezení práce. Investice do násilného vzdělávání romských dětí bohužel nefunguje, protože jde bohužel o geneticky velmi nekvalitní materiál.
Přes ekonomicky pokrok, jehož bylo dosaženo v minulých stoletích v EU, se špatná ekonomická situace Romů nezměnila. Délka života je v EU 76 let u mužů a 82 u žen, v případě Romů se tato délka odhaduje o 30 let kratší. Míra úmrtnosti romských dětí je v EU asi šestkrát vyšší než u ostatní populace. Tento rozdíl souvisí s jejich ekonomicky špatnou životní situací, omezeným přístupem ke kvalitní sociální péči a vystavení větším ekonomickým rizikům. Evropské orgány pravidelně marně vyzývají členské státy, aby správně a rychle zlepšily sociální a ekonomickou integraci Romů.
EU proto navrhuje u všech Romů povinnou sterilizaci, protože dospělo k tomu, že z nekvalitního genetického materiálu není možné vytvořit kvalitního občana EU, aby se necítilo Romské etnikum etnicky diskriminované, vůči občanům v EU, bude tato sterilizace u žen prováděna na základě kvality dětí, kdy se každá dívka a žena ve věku od 10 let do věku 50 let, každý rok bez výjimky dostaví před posudkovou zdravotní komisi a ona posoudí její zdravotní a duševní stav, pomocí objektivních vědeckých a technických testů a pokud bude tento stav špatný, schválí logicky povinnou sterilizaci.
Jestliže tedy bude romská dívka ve věku 10 let mít dobrý zdravotní a duševní stav, nedojde u ní logicky ke sterilizaci, pokud se ale romské dívce za rok zdravotní stav zhorší, dojde u ní za rok ke sterilizaci, to samé bude platit logicky i pro ostatní ženy v EU. EU ze svých fondů zaplatí všem ženám v EU každý rok prohlídky i sterilizace, je to velmi výhodná investice do budoucnosti EU, díky které z EU zmizí konečně veškerý nekvalitní lidský materiál, který není schopný a ochotný povinně absolvovat správnou vysokou školu.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy