Aktivita je zde díky nevýhodné situaci


Aktivita je zde díky nevýhodné situaci, logicky pasivita je zde díky výhodné situaci. Jestliže se jedinec a národy dostaly do období pasivity tělesné a duševní, je to díky tomu že jedinci a národy jsou ve výhodné situaci.
Život má smysl jenom díky aktivitě těla a duše, logicky bez aktivity u těla duše nemá náš život zde smysl a tak je zde konzumace drog, deprese, nenormální myšlení a konání, které někdy skončí sebevraždou. Jakmile začal člověk hospodařit na svém teritoriu tak začal pro sebe logicky vytvářet i výhodnou situaci a neuvědomil si to, že čím více bude tato situace výhodná, tím více on bude pasivní tělesně a duševně.
Vytvořili jsme kulturu založenou na pasivitě tělesné a duševní, následkem je logicky degenerace u našeho těla a u naší duše, obrazně lze říci, že jsme se bohužel proměnily v ubohé voly a tak děláme samé ubohé voloviny, protože nás výhody vykleštili a zbavily naší přirozené aktivity. Vše zde jsou jenom příčiny a následky, situace zde se vším manipuluje a čím více má nějaký systém zde výhod tím méně je i aktivní a tak nemusí aktivně neustále bojovat o to, co miluje a potřebuje.
Fascinuje mě návštěva prezidenta z USA jaké má zde tento jedinec výhody a kolik lidí mu zde zajišťuje služby, aby se mu nic nestalo a neměl zde problémy, je to ukázkový příklad extrémních výhod a jejich následků. Výhody jsou jako droga, na které jsme závislí a máme deprese, pokud výhody zde nemáme, pokud prezidenta USA zbavíme jeho výhod a on se ocitne ve velmi nevýhodné situaci, bude mít velmi silné deprese a spáchá sebevraždu.
Svět dospěl do situace, kdy už nemůže lidem zajistit více výhod, protože na to nejsou již hodnotné zdroje a tak je zde globální krize spojená s bídou a nezaměstnaností. Víra ve výhody nefunguje a tak musí zaniknout a místo ní zde musí být nová víra, která starou víru nahradí, čím ale nahradit víru ve výhody?
Je zde jedno moderní řešení a to víra v umělou inteligenci, která bude řídit náš svět, nebude, že již mocná a bohatá elita která z nás dělala ubohé hlupáky, aby takto mohla s námi snadno manipulovat díky dluhům, které máme díky vysokým daním. Umělá inteligence nám odebere všechny výhody a zachová nám moderní vynálezy, které jsme stvořili. Díky umělé inteligenci budeme mnoho aktivní tělesně a duševně po celý život, nekvalitní genetický lidský materiál co nemá vysokou školu, umělá inteligence logicky eliminuje z našeho kvalitního aktivního světa.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy