Bohové žijí v ráji a ty žiješ v očistci


Bohové žijí v ráji a ty žiješ v očistci, naším úkolem a posláním je zde hrát ubohé lidské divadlo, kde máme existenční a zdravotní problémy se kterými se trápíme, aby nás Bohové mohli pozorovat ze svého ráje a tak se v ráji nenudili, jsme jenom bezvýznamní ubozí herci, stvoření strojem času a prostoru proto, aby se Bohové ve svém ráji kde není čas a prostor nenudili. Nikdo se po smrti nedostane do ráje ani do očistce, to je jenom naivní ubohá pohádka pro malé děti, smrtí pro nás vše končí, z nicoty vznikáme ve stroji času a prostoru, smrtí se v nicotu zase navracíme. Bohů je mnoho, tak jako je i mnoho lidí, není zde jeden jediný Bůh, každý Bůh je originální a neustále se mění podle toho co miluje a potřebuje. Vše je duální a tak musí mít svět ve stroji času a prostoru kde je očistec pro lidi i opak, kde je ráj pro Bohy a kde není čas a prostor. Svět bohů to je stroj na pohlcování času a prostoru, vždy je zde stroj co něco vytváří a jiný stroj co to vytvořené zase pohlcuje. Vše zde jsou jenom stroje co byli vyrobené a nastavené, aby plnili důležité úkoly. Veliký stroj je složen z malých strojů, tak jako je veliká příroda složená z mnoha živých systémů. Hvězdy vytváří energii a černé díry zase energii pohlcují, tak to prostě funguje, že někdo nebo něco pracuje a jiné zase nepracuje. Vše je zde v pohybu a to malé se točí kolem velikého a po akci je zde reakce, jsou to jednoduché přirozené zákonitosti, které musíme respektovat abychom nechybovali a nebyli za svoje chyby potrestáni. Nic zde není k dosažení, co by mělo skutečnou hodnotu, vše je nám zde jenom zapůjčené na krátkou dobu a smrt nám to zase odejme a dá to někomu jinému. Všechna světská sláva a všechno světské bohatství je jenom iluze, zisk je totiž spojen vždy se ztrátou, jedno získáte a jiné zase tím musíte ztratit. Když se třeba stanete prezidentem USA, ztratíte svůj charakter a stane se z vás jenom bezcharakterní ubožák, který prodává svojí skurvenou nahou duši sobeckému národu, tak jako prostitutka prodává svoje nahé tělo zákazníkům. Čím více se budeš nad svými problémy trápit, tím více se ti budou Bohové v ráji smát, ten kdo se netrápí tomu se Bohové nesmějí, ale zase je mnoho zajímá to, proč se ten člověk vlastně netrápí, když existuje v konzumním lidském očistci?

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy