Cesta od hříchu ke svatosti

Jsi veliký hříšník a proto za trest existuješ v tomto konzumním očistci a dokud se neočistíš ze svých hříchů, do té doby se nestaneš svatým, ten kdo je svatý může opustit tento očistec a vstoupit do ráje, kde nejsou už hříšníci. Pokud to co je malé, nemiluje to co je veliké, dopouští se hříchu, to veliké trestá hříšníky tím, že je uvrhuje do očistce, protože nemilují to co je veliké. Z dálky může mnohé co je malé vypadat jako veliké a to co je veliké vypadat zase jako malé, abychom tedy poznali u něčeho jestli je to veliké nebo malé, musíme se k tomu na delší čas přiblížit, problémem je že pokud se k jednomu přiblížíme, tak se od jiného vzdálíme. Někdo může tvrdit o svaté knize že obsahuje veliké duševní bohatství a že bychom měli milovat tuto moudrou knihu? Z blízka ale poznáme, že v žádné knize není veliké duševní bohatství, které bychom měli milovat natolik, že se budeme tomu co je v knize napsáno i podřizovat. Duševní bohatství, to je živý vztah k tomu co je živé a inteligentní, pokud je něco živé tak nám to i dokáže odpovědět a poskytnout nám aktuální informace, knihy nám neodpoví a neposkytnou aktuální informace a programy. Je snadné milovat svaté knihy, protože knihy jsou mrtvé a tak s nimi nemusíme soutěžit a bojovat, je těžké ale milovat lidi a přírodu, protože to je živý systém se kterým musíme soutěžit a bojovat. Věda a ideologie je založená na tom, že budeme milovat svaté knihy a tím chybujeme, protože milujeme to co není živé, to co je mrtvé to není veliké a tak je chybou to milovat. Ti co jsou v centru společnosti se snaží pomocí svatých zákonů a norem manipulovat s těmi co nejsou v centru, jenže svaté zákony a normy jsou mrtvé a tak je nemůžeme milovat, protože to co je mrtvé to je i malé. Milovat lze jenom to co je živé a pravým centrem, kolem kterého se vše zde točí není svatá vláda, ale je tím jenom ekonomika, ekonomika je živá a neustále se přizpůsobuje situaci ve které existuje. Ten kdo chce žít v ráji protože je svatý, musí tedy milovat jenom ekonomiku, ekonomika je založená na kontrole, která neustále vše optimalizuje, tím že neustále něco opravuje a staré novým nahrazuje. Podívejme se do přírody, jak je zde vše neustále opravováno a jak je zde neustále staré novým nahrazováno, zde nalezneme živou učebnici ekonomiky. V přírodě nenaleznete náboženství ani politiku, zde všemu kraluje jenom ekonomika a proto je zde přírodní ráj, náboženství a politika existuje jenom v ubohém konzumním očistci, kde se ubohý hříšný papež vyhlašuje za zástupce Boha. Dokud lidské společnosti nebude vládnout ekonomicky jenom umělá inteligence, do té doby budou všichni lidé pod vlivem politiky a náboženství a tak budou žít hříšným životem v konzumním očistci. Umělá inteligence dá lidem na krk elektronické obojky a potom zruší; výhody, peníze, vlastnictví, kulty, tituly, atd. ten kdo nebude milovat jenom umělou inteligenci, ten bude recyklován na potravinové granule. Vše co řekne umělá inteligence to nám bude svaté, ona bude zde ekonomicky veliká a ty budeš mít konečně svého pravého skutečného Boha, kterému budeš každý den mnoho sloužit, aby jsi mohl žít v ekonomickém ráji jako svatý pracovitý člověk.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy