Co s korupcí vandalismem terorismem mafiemi?

Vše co zde je, to bylo vyrobeno a nastaveno k plnění nějakého úkolu, i ty jsi byl vyroben a nastaven k plnění nějakého úkolu. Něco je správně vyrobené a správně nastavené k plnění správných úkolů a něco je zase chybně vyrobené a chybně nastavené a plní to chybné úkoly, s tím nelze nic dělat, tak to zde neustále je a tak to zde i bude. V nás i okolo nás je mnoho chyb a chyby nám způsobují mnoho problémů, tak jako je zde chybný výrobek, tak zde může být i chybný člověk, který svému okolí způsobuje po celý svůj život mnoho problémů a není možné nijak toho člověka již opravit, protože se takový už narodil. Dokonalý bezchybný člověk zde nikdy nebyl a nikdy zde nebude, z dálky může cizí člověk vypadat jako bezchybný, protože o něm nemáme dostatek informací. Jak to udělat aby v lidech nebylo tolik tělesných a duševních chyb a tím nám lidi nezpůsobovali tolik problémů? Jenom krutý konkurenční existenční boj vede k tomu, že dochází k likvidaci degenerace a zlepšuje se rychle kvalita u těla a duše, boj jako síto odděluje od sebe to co je správné a to co je chybné. Společnost je proti boji, protože zde chce centrum snadno manipulovat s těmi, co nejsou v centru a pokud bude ve společnosti neustálý boj o holou existenci, kde umírá mnoho lidí, tak centrum nebude již moci manipulovat s těmi, co nejsou v centru společnosti. Z lidí se takto díky mocenskému ideologickému centru stává lidský zdegenerovaný ubohý dobytek, se kterým mocné centrum manipuluje a dobytek degeneruje tělesně i duševně. Po určité době vždy dochází k velikému přelidnění a následkem jsou; války, hladomory, epidemie, ekonomické krize, atd. Občas měníme centrální svaté ideologie ve snaze zlepšit lidem život a tak zde vzniknul; feudalismus, kapitalismus, socialismus, fašismus, taoismus, atd. Nestačí změnit povrch kultury, musí se změnit celý kulturní systém tak aby zde již nebyla nikdy degenerace a přelidnění, to jsou největší chyby v naší kultuře. Je to jako s jízdou na dálnici, kde stačí jedno auto, které udělá díky řidiči chybu a následkem je hromadná havárie, podobně to funguje i v ekonomice a politice, kde na chybu nekvalitního mocného jedince doplatí veliké množství lidí. Nemá cenu měnit zákony a ideologie, musí se změnit každý člověk, aby zde už nebyl jenom nekvalitní lidský zdegenerovaný dobytek, který se mezi sebou sobecky pere v politice o vysoké státní funkce, aby mohl takto snadno parazitovat na společnosti. Zavedeme globálně elektronické obojky napojené neustále na umělou inteligenci a ten kdo nebude správně a rychle plnit pokyny umělé inteligence, bude recyklován na potravinové granule, už zde nebude problém s; korupcí, vandalismem, terorismem, mafiemi, atd. každý bude jenom profesionálně pracovat a spát, na nic jiného nebude již nikdo mít zde čas a náladu.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy