Drogy proměnili civilizaci v očistec

Drogy proměnili civilizaci v očistec, mnoho let, jsem se do hloubky zamýšlel nad civilizací a kulturou, dospěl jsem k jednoznačnému jistému závěru, že drogy proměnili civilizaci v očistec! Drogou je vše co způsobí depresi, pokud to nemáme, tam kde existuje deprese, tam je logicky i očistec! Nejde zde jenom o obecně známé drogy jako je alkohol a tabák, drogou je i náš silný sexuální pud, spojený s naším sobectvím! Evoluce života je postavená na konkurenčním boji o to, co potřebujeme a milujeme, v boji musí být zabíjení bez zabíjení konkurentů a nepřátel nemá boj smysl! Slabí jedinci musí zemřít, jenom tak se zajistí to, že se nám život stane drogou, a nebudeme již závislí na alkoholu a tabáku či jiných drogách! Musíme se naučit být aktivní tělesně i duševně díky kruté přirozené konkurenci, nebude zde žádný soucit s tím, kdo bude slabý tělesně a duševně, on bude rychle eliminován, protože zde pro něj nebude místo k existenci. Stanou se z nás inteligentní predátoři bez citu a charakteru, jenom velmi málo jedinců se zde dožije dospělosti, protože za každou chybu se bude platit smrtí. Nepotřebujeme veliké množství ubohých lidských zmetků, potřebujeme malé množství silných a inteligentních lidí co budou po celý život neustále mezi sebou bojovat o holou existenci. Život bude jako virtuální agresivní hra, ve které musíte neustále bojovat o holou existenci, ovšem nebudete mít zde více životů ale jenom jeden život! Nebudeme již jíst převařenou stravu, ale budeme jíst jenom syrovou stravu a to i lidské syrové čerstvé maso, kanibalismus bude pro nás přirozený, a pokud nás někdo podrazí, tak jej za to zabijeme a sníme!

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy