Elita je existenčně závislá na pracující lůze

Elita je existenčně závislá na pracující lůze, aby mohla elita mít nadbytek moci a bohatství, musí být pracující lůza bezmocná a chudá, vše je zde divadlo a obchod, herci a hry se často podle situace a času mění, ale vždy zde veliké sobecky parazituje na tom, co je malé. Obrazně je zde mocenská a ekonomická elitní pyramida, kde na vrcholu je pro 0,1 % lidí ekonomický ráj a dole v základech pyramidy, je pro 50% ubožáků, ekonomický očistec, ve kterém je za mnoho těžké práce minimum peněz. Na vrchol ekonomické pyramidy se dostávají ti co zde mocensky a ekonomicky vyrostli, díky tomu že měli veliké výhody, které jim růst umožnili. Mnohokráte zde bylo mnoho naivních marných snah vytvořit spravedlivou sociální společnost, kde by se s pracujícími nejednalo jako s otroky. Problémem je to že jsou v zákonech a normách zásadní chyby a díky těmto chybám není možné vytvořit spravedlivou společnost, největší chybou je zde to že se nesmíme zabíjet. Násilí patří k životu a není možné jej zakázat, podívejte se do přírody a spatříte jenom boj a soutěž o existenci v tomto boji se neustále zabíjí konkurenti a nepřátelé. Jakmile zde někdo získá moc a bohatství, musí jej okamžitě druzí zabít, aby on na nich neparazitoval, nepotřebujeme elitu, ale potřebujeme spravedlnost a svobodu, jestliže jsi silnější a chytřejší než druzí, tak můžeš druhým pomáhat více, nemáš zde velikou sílu a chytrost proto, abys na druhých sobecky parazitoval! Jenom strach ze smrti donutí silné a chytré lidi k tomu aby neparazitovali sobecky na druhých, každý je jde bezvýznamnou ubohou kapičkou vody v absolutním oceánu příčin a následků, copak nějaká živá inteligentní kapička vody, je více než jiná kapička vody?

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy