Emancipace je naivní ženská iluze


Emancipace znamená vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv, atd. Většina lidí si emancipaci spojuje s tím, že jsou ženy rovné mužům a muži je nesmí utlačovat a ponižovat. Je ale třeba si uvědomit že myšlení a konání inteligentního živého systému je závislé na řešení složité situace, kterou se snaží inteligence správně a rychle vyřešit což mnohdy vede k násilí které je spojeno s tím, že se snažíme něco zotročit a trestáme násilím to, co zotročení odmítá. Jestliže zabijete živé inteligentní zdravé zvíře jenom proto, abychom se sobecky nasytili, dopouštíme se hrubého násilí a porušujeme základní pravidla emancipace! Malé množství naší potravy pochází z mrtvých těl inteligentních zvířat, která jsme zabili jenom proto, abychom se sobecky nasytili, vepřové maso je z hlediska složení stejné jako lidské maso jsme tedy vlastně obyčejní kanibalové! Tak jako zabíjíme zvířata nebo nepřátele ve válce tak zabíjíme i u podřízených lidí jejich duševní svět tím že z nich děláme svoje sluhy a otroky díky výhodám, které nám situace a systém poskytuje. Trestáme vězením muže, co znásilnili ženu, ale netrestáme již elitu, která ekonomicky znásilňuje ubohou pracující lůzu nízkými minimálními platy! Pokud bychom šli u emancipace do důsledků, nemohli bychom lhát ani krást a ten kdo by použil lež nebo krádež musel by okamžitě opustit civilizaci, protože myslí a jedná jako divoké zvíře! Pokud půjdeme do jádra celého problému zjistíme že emancipace je možná jenom tam kde není inteligence, čím větší má systém inteligenci tím větší má i logicky snahu využít inteligenci k tomu že bude násilně bezcitně sobecky zotročovat vše co je menší a slabší.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy