Informace a programy


Systém to jsou informace a programy a je vlastně jedno co je to za systém jestli jde o; inteligenci, život, vesmír, přírodu, ekonomiku, ideologie, technologie, atd. Funkčnost systému je možná díky informacím a programům, program to jsou informace které slouží ke splnění úkolu který se opakuje. Funkčnost je u všeho závislá na informacích a programech, pokud jsou informace a programy chybné tak logicky systém i chybně funguje. Zde se dostáváme logicky k aktualizaci a optimalizaci u informací a programů, díky aktualizaci a optimalizaci systémy mohou fungovat a nejsou s nimi často problémy. Aktualizace a optimalizace je zde možná díky tomu že něco máme pod kontrolou, většinou kontroluje to co je veliké to co je malé, pokud se malé pokusí kontrolovat to veliké je za to většinou i potrestané. Hospodář zasadí semena a kontroluje potom růst toho co z těchto semen vyroste a pokud se mu něco nelíbí tak tento problém i řeší, vše zde z malého vzniká a po čase se to zase na malé i rozpadá, mít růst pod kontrolou to je základ veškeré existence. Růst je závislý na situaci, některá situace růst znemožňuje a jiná jej zase podporuje, není zde jenom růst hmotný, může zde jít i o růst v rovině informací a programů. Jde o to aby vše vyrostlo do správné velikosti a aby zde nerostlo to co je chybné a tak nám to problémy způsobuje. Snadno se kontroluje to co je nám blízké a co je jednoduché, je obtížné ale už kontrolovat to co je nám vzdálené a je to složité. Jde tedy jenom o to abychom se přiblížili k informacím a programům a pomocí optimalizace a aktualizace odstranili chyby a složitost, to je teorie jak ale převést teorii do reality která je nám velmi vzdálená a je velmi složitá. Jde o to začít opravovat a vyměňovat vše v nás a okolo nás, jak si to uděláme takové to i zde budeme mít, základem je zde kontrola každého člověka která zde musí být už od okamžiku oplodnění, kdy nedopustíme to aby nekvalitní jedinci zde měli potomstvo a po narození, zde musí být každý rok důkladná kontrola každého člověka a pokud člověk touto kontrolou neprojde, bude eliminován z lidské společnosti, tak jako eliminujeme vše co zde způsobuje problémy a chyby. Jenom tělesně a duševně kvalitní lidé, mohou vytvořit fungující bezchybnou civilizaci kde je vše aktualizované a optimalizované natolik, že zde už nelze lhát ani krást.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy