Informační a diplomatická válka


Admirále, okamžitě se musíte dostavit do pokoje číslo 789. Jak vám mohu pomoci, máte nějaké problémy? Optimus 144 (GVKB) využije vaši loď, jako diplomatické teritorium kde se budou konat setkání nejmocnějších a nejbohatších lidí ve vesmíru a uzavírat důležité dohody a smlouvy. Vaše loď byla při rekonstrukci a výměně robotů upravena tak aby mohla správně plnit tento úkol, logicky na lodi bude vše mít pod kontrolou jenom armáda a loď bude doprovázena armádními loděmi, aby vaši loď chránili před nebezpečím, civilní cestující logicky nebudou mít přístup na vaši loď. Optimus 144 je holografický robot z daleké budoucnosti a bude na vaší lodi existovat, vzhledem k náročnosti situace se zvyšuje váš plat desetinásobně a i vaše hodnost se zvyšuje z kapitána na admirála. Váš starý lodní počítač musel být logicky nahrazen novým vojenským lodním počítačem, který má stonásobně větší výkon a stonásobně větší databázi informací, právě dochází k opravám obalu vaší lodi, který se upravuje tak aby vaše loď byla vojensky dokonalá a nezničitelná, jde o technologie z budoucnosti. To co vypadá jako náhoda, není ve skutečnosti žádná náhoda, vše bylo naplánováno a vše má zde svůj harmonogram, nejspíše je těch změn najednou mnoho jakási léčba šokem. Jako admirál máte nárok na osobní ochranku, která vás bude neustále chránit, jde o vojenské roboty, stejný typ robotů dělal rekonstrukci vaší lodi. Pro veřejnost je tato loď obyčejnou výletní civilní lodí, jde ale o záměrnou dezinformaci, ve skutečnosti už není vaše loď civilní lodí ale je vojenskou admirální lodí, na které je velitel vesmírné armády Optimus 144. Právě teď se mění vaše kancelář, aby vyhověla náročnějším požadavkům, mění se i technologie pohonu vaší lodi a montují se vojenské motory a vojenské ovládací systémy lodi. Změn je zde takové množství, že vlastně z vaší staré lodi zde již nic není, vše zde bylo vyměněné, zůstal jenom starý název lodi a z dálky vypadá vaše stará loď stejně. Nejspíše si položíte otázku, proč byla nákladně předělána stará loď na novou loď, nebylo, byl lepší postavit rovnou novou loď ve vojenské loděnici? Z technického hlediska by bylo skutečně lepší postavit novou loď, ale z hlediska dezinformací by to bylo velikou chybou a tak se armáda rozhodla pro rekonstrukci vaší lodi. Máte nějaké osobní dotazy admirále? Mohu osobně mluvit s Optimus 144? Neberte to osobně, ale jste mocensky postaven v armádě velmi nízko a podle vojenského řádu nesmíte mluvit s tak vysokou hodností. Jak dlouho bude armáda tuto loď používat pro svoje zájmy? Armáda bude tuto loď používat tak dlouho, dokud to bude pro ni výhodné, nelze zde stanovit přesné ani přibližné hodnoty času využívání této lodi. Armáda investovala do lodi veliké peníze, je tedy loď již majetkem armády? Pro veřejnost není tato loď majetkem armády, ve skutečnosti je ale tato loď majetkem armády. Jestli tomu všemu správně rozumím tak na této lodi jsem jenom bezvýznamnou loutkou a skutečným kapitánem zde je armáda? Pro veřejnost jste kapitán lodi, který zde vše řídí a o všem rozhoduje ve skutečnosti je kapitánem lodi armáda, pravda je v současném krutém světě luxus, který si nikdo nemůže dovolit. Nejspíše se o naši loď začnou mnoho zajímat informační systémy a budou se snažit získat o tom co se zde děje informace, s tvrzením že je to civilní obyčejná loď nelze dlouho vydržet. Proto má armáda dezinformační specialisty a jejich úkolem bude zajistit této lodi dezinformační ochranu, vaše nová sekretářka je specialistou na dezinformace, ona bude mít na starosti dezinformační krytí této lodi. Pokud budete mít s novináři problémy, musíte tvrdit, že vše má na starosti jenom vaše nová sekretářka a nutit neustále novináře, aby se obraceli jenom na vaši sekretářku. Admirále, dostavte se do pokoje č.456. Jak vám mohu pomoci? Na vaší lodi proběhne za krátkou dobu setkání mnoha prezidentů a mnoha celebrit, budou se zde měnit mnohé vesmírné smlouvy a zákony, v současnosti již akce technicky a informačně začala a na tuto loď nastupují prezidenti a celebrity, oficiálně jde o mírové vesmírné rozhovory a jsou zde bohužel i zvědaví novináři co mají bezpečností vysoké prověrky. Pevnost řetězu závisí na nejslabším článku, jak pravil klasik GVKB. Palubní počítač proto bude hledat slabé články v tomto složitém systému, aby pevnost tohoto řetězu byla veliká, mnohdy se vám bude zdát, že se palubní počítač absolutně zbláznil a má nesmyslně vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Pro nás je to hra na hasiče, kdy je vyhlášen požár a z tebe se stává hasič, který rychle spěchá k požáru, aby jej uhasil, a neustále informuje o průběhu hašení požáru centrální počítač. Proto dostanete; technologie, specialisty, zástupce, co vám budou pomáhat s hašením těchto požárů na vaší lodi. Jediná možnost jak se nezhroutit, z neustálého hašení požárů, na vaší lodi je zásada, nikdy nesmíš opustit za žádnou cenu velitelské stanoviště, cokoli za mě může vyřídit můj zástupce, nikde nemusím být nikdy osobně. Jakmile opustíte svoje velitelské stanoviště, jste v maléru a už se z něj nedostanete, nikdy nikomu a ničemu nevěřte natolik, abyste kvůli tomu, museli opustit svoje velitelské stanoviště. I kdyby vaše loď byla ve skutečné technické nebo informační zoufalé situaci, nebo GVKB by chtěl s vámi osobně hovořit na svém pokoji, tak nesmíte opustit svoje stanoviště. Pokud nemáte již k dispozici žádného zástupce, tak jej okamžitě vytvořte třeba ze servisního robota. Pro lepší pochopení toho, co zde říkám, je zde vojenský simulační systém, který napojím na váš počítač co máte ve vašem těle a tyto simulace odladí vaše myšlení. Jak se po simulaci cítíte? Jako bych dostal ránu kladivem do hlavy. To je normální tak se cítí každý, takže já jsem svoje poslání splnil a vy se můžete vrátit na svoje velitelské stanoviště. Promiňte toto je moje kancelář? Ano je to vaše kancelář, vypadá zásadně jinak než ta vaše stará kancelář, vaše nová sekretářka vás seznámí s vaší novou kanceláří, nejdůležitější v této kanceláři je křeslo, ve kterém budete sedět. V tom křesle je mnoho moderních systémů, pomocí kterých svoji kancelář ovládáte, křeslo je optickým kabelem spojené s vaším počítačem co máte v těle a dodává vašemu tělu i elektřinu a stlačený vzduch. V křesle je zabudována umělá inteligence, která je desetkrát výkonnější, než je inteligence ve vašem těle, jde o jakési rozhraní komunikace s palubním paranoidním počítačem a ostatními systémy na lodi. Zjednodušeně je to takový filtr, který odfiltruje vše co je pro vás nedůležité a vyřeší za vás mnoho problémů, abyste se s nimi nemusel zabývat osobně. Křeslo není pevně spojené s podlahou a pohybuje se prostorem, můžete se v tomto křesle pohybovat i po lodi a to velmi rychle. Jakmile kdokoli usednul do tohoto typu křesla tak z tohoto křesla už nikdy nevstal, protože je velmi výhodné v tomto velitelském kresle sedět, tato křesla používá jenom armáda. Křeslo se dokáže pohybovat i ve vesmíru a díky tomuto křeslu se mnozí uživatelé zachránili a přežili to, že jejich loď byla zničena. Vojáci lidově říkají tomuto křeslu královské křeslo. Máte k dispozici 99 zástupců, vaši zástupci jsou po technické a informační stránce stejní jako jste vy a každý zástupce má i královské křeslo, na kterém sedí a má zde i svoje soukromé velitelské stanoviště. Rozmístění vašich zástupců na lodi je logicky systematické, aby měl každý váš zástupce stejně veliké teritorium, které má zde na starosti. Jestliže má nějaký váš zástupce problém, obrací se s ním na vašeho zástupce, který je nejblíže jeho teritoriu a společně tento problém řeší. Nejspíše vás napadne a není to veliké ekonomické plýtvání mít na lodi tolik zástupců? Je třeba si uvědomit to, že zde jde o boj a v boji vyhraje ten, kdo má přesilu, válka dneska probíhá jinak něž v minulosti je to válka informační a diplomatická.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy