Já jsem Bojovník který nikdy nebyl poražen

Krize je zde díky blbým zákonům, které vznikly díky blbým politikům, nejhorší je v životě srážka s blbcem, protože blbec je duševní mrtvolou která nemá v sobě lásku ani moudrost. Blbce poznáte snadno podle toho, že vám je blbě, pokud se ocitnete v jeho blízkosti. Jednou jsem se bavil s velmi mocnými blbci a ukazoval jim Bibli, abych jim pomohl se zbavit jejich blbosti, blbci si ale o mě mysleli, že já jsem veliký blbec, protože každý blbec podle sebe posuzuje druhé. Blbci sice sepsali Bibli, to je svatá pravda, většina informací v Bibli to jsou jenom svaté blbosti, to je taky svatá pravda, ovšem pokud je čtenář Bible velmi trpělivý, tak zde porozumí tomu, jak blbci myslí a tím najde logicky i způsob, jak s blbci zde geniálně bojovat a jak je i dokonale pomocí jejich blbých zbraní i likvidovat. Nejhorším nepřítelem je bývalý přítel, protože on nás dokonale zná a tak jej nemůžeme oklamat, pokud chcete svět, ve kterém kralují jenom svatí blbci porazit, musíte studovat jenom svatou Bibli, a zde získáte o blbcích mnoho informací, protože blbé konzumní kapitalistické zákony, vznikli jenom díky blbé Bibli. Někde blbci při svojí volbě do vysoké funkce, přísahají na Bibli, a tím dávají jasně najevo, to že to jsou dokonalí blbci. V současnosti blbí politici začínají dávat mnoho peněz svatým sektám, které milují Bibli, aby tyto svaté sekty, oblbli voliče a tím politikům ulehčili oblbování voličů. Bojovník zná dokonale svoje nepřátele a tak může svoje nepřátele snadno porážet a udělat z nich svoje přátele, co jej na slovo otrocky poslouchají, protože dokonale vědí, že je to bojovník, který je snadno kdykoli porazí. Bojovník přichází, spatří, vyhrává, cokoli se na něj pokusí zaútočit, musí počítat s rychlou porážkou a trestem za svoje chyby. Bojovník může z dálky vypadat jako ubožák, kterého se nikdo nemusí zde bát, díky tomuto maskování on snadno pronikne do tábora svého nepřítele a zde zlikviduje sám snadno nejmocnější velitele. Bojovník je jako váš stín, nemůžete před ním nikam utéci, on bude vždy zabíjet ve vás vaše nejmocnější velitele a tím vás srážet na kolena a potom se vám bude smát. Jsem od tvého narození po celý život v tobě každým okamžikem, když usneš, proniknu snadno do tvého velitelství a zabiji zde vždy nějakého blbého velitele a potom zase nenápadně odejdu. Mé jméno je Bojovník, boj je smyslem mojí existence, nemůžeš se mnou bojovat, vždy budeš poražen. Já jsem Bojovník, který nikdy nebyl poražen, já vždy jenom vyhrávám. Já jsem vše v tobě a okolo tebe stvořil, není zde jiného Stvořitele, který by zde dokázal cokoli hodnotného stvořit, jsem zde od počátku existence života v Absolutnu. Jakmile podlehneš nějakému chybnému pokušení, které ti přinese chybné potěšení, tak tě za to potrestám tím, že zabiji ve tvé duši velitele, který za tu chybu v tobě může, máš už ve své duši velmi málo velitelů a tak se z tebe stala duševní mrtvola, která jenom žere a na všechno sere, a tak nedokáže již duševně růst a bojovat o to co je správné. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy