Já jsem misantrop


Učiteli proč jsem přišel za tebou aby jsi mě učil? Situace s tebou jako s loutkou snadno manipuluje a tak situace způsobila to že jsi za mnou dneska sem přišel abych tě učil tomu co neznáš. Jsem jenom bezvýznamný prach, který zde dnes je a zítra zde již nebude, není to škoda vašeho času mě učit tomu co umíte mohl by jste se přeci věnovat něčemu co je důležitější? Čas je relativní a tak nelze říci že jím zbytečně na něco plýtváme, tím že tě učím si já jako učitel ověřuji to jak lidé rozumí tomu co jim říkám, vše co dělám to je jenom přirozený proces který proudí od příčiny k následku. Slyšel jsem učiteli že jste prý Bůh, copak je Bůh lidská osoba? Situace určí co je pro nás Bůh a co není pro nás Bůh, vše co je živé je pod vlivem situace ve které se nalézá a tak může být každý člověk pro jiného člověka nebo zvíře Bůh, pokud je na něm jiný člověk, nebo zvíře mnoho existenčně závislý. Dítě je existenčně závislé na matce a otci, pes je existenčně závislý na člověku co jej vlastní, příroda je existenčně závislá na slunečním světle a teple, ten kdo neví je existenčně závislý na tom kdo ví, atd. tam kde je existenční závislost tam je i víra v Boha. To znamená že až budu od vás vše vědět přestanete pro mě být už Bůh a tak od vás odejdu a jako Bůh potom budu učit ty co nic neví a potřebují učitele? Tak to je že vše v pohybu je, voda se do mraků pomalu z vodní hladiny odpařuje a potom zase z oblak spadne na zem a tak vše funguje a přirozený řád nic nenarušuje. Ten kdo se pokusí narušit jakýkoli přirozený řád potrestán za to je, protože po každé příčině zde logicky i následek je. Učiteli toužím po pomstě je správné odpustit těm co mi ublížili nebo je mám potrestat? Co bylo to už nezměníš, to co je s tím bojuješ, o tom co bude nic nevíš, to co tě nezabije to tě musí posílit do dalšího boje, dokud žiješ je vše v pořádku, až umřeš bude taky vše v pořádku protože už nebudeš mít problémy a nebudeš muset řešit složitou situaci. Základem pro porozumění mému učení je meditace kterou máš na vizitce, jak často si tuto mediaci opakuješ? Zatím si tuto mediaci neopakuji protože od vás potřebuji vysvětlení abych pochopil proč si mám tuto zvláštní meditaci často rád opakovat? Pokud je někdo nemocný tak bere lék a pokud je nemocné myšlení je zde lékem meditace nebo motlitba, modlitba z lidí dělá ubohé hlupáky a meditace z lidí dělá moudré učitele je na každém aby se rozhodnul, jestli chce být hlupákem nebo učitelem? Pokud si opakuje žák mojí meditaci přestává být ubohým hlupákem, který si naivně myslel to že ti druzí jsou slušní a hodní lidé. Naše myšlení a konání vychází nejvíce z toho co si podvědomě myslíme o těch druhých, v mojí meditaci děkuje žák bohu za to že se může druhým smát protože ví že druzí jsou sobecké svině. Tam kde není mezi lidmi ekonomická rovnost, tam lidi myslí a jednají jako sobecké svině a logicky čím větší je zde ekonomická nerovnost, tím větší sobecké svině zde existují. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. Když se nad tou meditací zamyslím tak mi dochází mnoho věcí které jsem dříve nechápal, jak vlastně vznikla tato meditace? Vše zde vzniklo díky práci, není zde Bůh co by za šest dní stvořil vše z ničeho, vše je zde vyrobené a nastavené k práci a stejně tak i já jsem mnoho duševně pracoval na správné optimální geniální meditaci a po dlouhé době jsem svojí namáhavou duševní práci správně ukončil. Mnozí o vás učiteli říkají že jste misantrop, mají pravdu? Pravda je subjektivní a objektivní, subjekt má svojí subjektivní pravdu které věří, objekt má zase svojí objektivní pravdu, z pohledu lidských subjektů, se mohu jevit jako misantrop, který nemá rád lidi, ale z pohledu objektivního nejsem misantrop. Objektivní pohled ale nemůže znát subjekt jak můžete tedy učiteli zde tvrdit to, že z objektivního pohledu nejste misantrop? Ten kdo se stane dokonalým učitelem přestane být subjektem a stane se objektem i když se jeví subjektům jako subjekt? Pokud tomu správně rozumím, tak díky vaší meditaci přestanu subjektivně myslet a začnu konečně myslet objektivně a ti druzí si budou o mě myslet že jsem misantrop? Tak to skutečně je, problémem lidí je to že myslí subjektivně a je pro ně nemožné se naučit bez mojí meditace tomu aby mysleli konečně objektivně a tak ten kdo myslí objektivně je pro ně zlý misantrop, který nemá rád lidi, ano nemám rád lidi co myslí subjektivně a nahrazují pravdu svatými dezinformacemi. Už jsem to pochopil objektivně nejste misantrop, ale jste učitel který učí lidi myslet objektivně. Už jsem vše pochopil správně zde je odměna za váš čas a promiňte že jsem vás otravoval hloupými otázkami. Donesl jsi mi zajímavou odměnu jsem s ní spokojen, kdo ti poradil aby jsi mi donesl tričko s nápisem; Já jsem misantrop. Napadlo mě to ve snu když jsem byl ve snu u vás na návštěvě a vy jste si přál ode mě tohle tričko s tímto nápisem. Už si vzpomínám na ten svůj sen, ale tom snu jsem tě proměnil v hada a ty jsi se potom odplazil. To je pravda a proto je v obalu toho trička šek na milion dolarů, nerad bych se odsud odplazil jako had. Takže ti přeji aby jsi byl tím čím jsi a už nikdy nebyl zde tím čím nejsi.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy