Jak se duševně probudit na tomto hřbitově


Svoboda je tam, kde je rovnost, logicky tam kde není rovnost, tam není ani svoboda, z toho lze vyvodit i logicky přímou úměrnost v tom, že čím méně je zde rovnosti, tím méně je zde i svobody, atd. Jde o jakési váhy kde na jedné straně je láska a na druhé straně je nenávist, situace rozhoduje o tom, jestli bude naší prioritou láska nebo nenávist, vše se nečekaně a neustále mění tam kde je energie, kde nic není, tam se nic neděje. Vše zde vzniklo díky chybám a naivní marné snaze tyto chyby opravit, začala vznikat u systémů centralizace, kde v centru byla mocná a bohatá elita, která o všem sobecky rozhodovala a snažila se chyby v systému opravit, což se jí nedařilo a elita to nemohla pochopit, proč se jí to nedaří? Dokonalé je to co je mrtvé a tak se tam nic neděje, jakmile něco není mrtvé tak se tam něco děje a tím to není dokonalé a jsou tam i chyby které není možné opravit. Logicky začala vznikat snaha to, co je živé umrtvovat násilím nebo jinak, takto se množství chyb zmenšilo, ale systém se proměnil ve hřbitov, kde mrví, pohřbívali mrtvé a pokud se nějaká duševní mrtvola omylem probudila, musela být okamžitě násilně zlikvidována, aby nezpůsobovala ostatním duševním mrtvolám problémy, takto začali vznikat kontrolní a cenzurní systémy, které dohlíželi na to, aby se nikdo nemohl duševně probudit a na centrálním hřbitově, byl násilně zajištěn mrtvý duševní klid. Takto evolucí, vznikli, mrtvé státní osnovy, podle kterých začali učitelé proměňovat studenty v duševní mrtvoly, koho chléb učitel jedl, toho i musel na slovo poslouchat, aby na tomto hřbitově neumřel hlady. Někteří učitelé odmítali učit podle mrtvých státních osnov studenty a tak byli pronásledováni, některým učitelům se usekla hlava (Jan Křtitel), jiné učitele bylo třeba ukřižovat (Ježíš Kristus), nebo se učitelé zase upalovali na hranici (Jan Hus), atd. Nastala krize a už nebyl čas se párat s učiteli, co odmítali učit podle mrtvých státních osnov a tak se začali učitelé střílet (Gándhí), učitelé změnili taktiku a přesunuli se na internet, aby si uchránili svůj život. Elita s takovýmto podrazem nepočítala a tak se rozhodla, že bude mít internet pod kontrolou a jakmile zde bude na internetu nějaký učitel, který nebude učit podle mrtvých státních osnov, že se mu zablokuje přístup na internet, krátké jsou v lidské kultuře doby, kdy je možné se duševně probudit, protože je zde správný živý duchovní učitel, kterého dosud sobecká elita násilně nezabila. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy