Jak uniknout před ideologickým světem

Vše co žije to je na cestě, moderní člověk pro cestování používá; automobily, vlaky, letadla, lodě, atd. Jakmile nasednete do nějakého přepravního prostředku stáváte se součástí tohoto systému, na počátku je to rodina, která je naším prvním přepravním životním prostředkem a potom nastupuje; škola, náboženství, armáda, politika, zaměstnání, atd. Neustále je zde snaha abychom byli tím, co chce naše okolí v ideologickém systému který nás přepravuje časem a prostorem, okolí říká toto je správné a toto je chybné, pokud budeš chybovat budeme tě muset potrestat a když budeš vše dělat správně tak tě odměníme. Jsme tím co do nás vstupuje, protože vše živé je zde živou velikou nádobou, ve které je to, co do nádoby vstoupilo, tak jako do nás vstupuje biologická potrava, tak do nás vstupují i ideologické informace a programy. Tak jako nám některá potrava škodí a jiná potrava nám prospívá, tak i některé ideologické informace nám škodí a jiné nám prospívají, poznat které informace jsou škodlivé a které informace nám prospívají, to je základ pro náš správný duševní život. Čas má dostatek času na to aby on poznal co je a co není správné, čas uznal že je správná lidová moudrost a že chybné jsou ideologické názory které nejsou v souladu s lidovou moudrostí, jde nejvíce o politiku a náboženství. Svaté sektářské ideologie jsou postavené na mocenské pyramidě, kde na vrcholu v ekonomickém ráji jsou ti co hlásají sektářské politické a náboženské ideologie a dole v ekonomickém očistci jsou ti, co pokorně poslouchají ty co jsou nahoře. Informace a programy jsou používány k ideologické manipulaci s lidmi, elita naprogramuje pomocí svaté ideologie lidi k tomu, aby oni mnoho elitě pokorně sloužili a platili elitě veliké daně a poplatky, protože politická a náboženská elita potom tyto peníze přerozdělí správně podle svého uvážení. Mnohdy dochází k tomu že se veliké národní elity mezi sebou nedokážou dohodnout a tak je zde válka, když to nejde po dobrém tak se spor řeší po zlém, to platí i mezi lidmi. Spory vznikají díky veliké vzdálenosti, protože milujeme to co je nám blízké a nemilujeme to co je nám vzdálené. V současnosti je mnoho těch co by chtěli ideologicky hovořit a málo těch co chtějí poslouchat ty co hovoří, jsme natolik po celý život obklopeni ideologickým hovořením, že o něj nestojíme a tak raději hudbu ve sluchátkách posloucháme, abychom nemuseli poslouchat fanatické ideology. Problémem je to že v naší lidské nádobě je veliké množství ideologických programů a informací a tak už nestojíme o další ideologické informace a programy, máme spíše snahu se zbavit mnoha ideologických informací a programů v naší lidské nádobě, abychom nebyli tímto ideologickým nákladem tolik zatížení ve svém myšlení a konání. Je snadné k uniknutí před otravnou ideologií použít chemické prostředky, které začnou chemicky působit na naše nemocné myšlení, ale tím se dostaneme jenom do začarovaného depresivního kruhu závislosti, ze kterého je obtížné uniknout. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. V této očistné meditaci je cesta jak uniknout před ideologickým světem, ve kterém je jenom krutý boj o výhody a není zde už žádná láska.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy