Jak vyždímat velký výkon z podřízených

Čím více podřízení pracují, tím větší zisk nadřízeným přinášejí to je logické, základem je zde pečlivý nábor zaměstnanců, který nabere pouze takové zaměstnance, od kterých je možné očekávat veliký výkon a velikou spolehlivost a kvalitu práce. Lidí bez práce je na pracovním trhu sice nadbytek, ale jenom minimální množství z těchto lidí dokáže podávat veliký výkon a je u nich veliká spolehlivost a veliká kvalita práce. Otázkou je co s lidmi, o které nemají nároční nadnárodní zaměstnavatelé žádný zájem, protože od těchto lidí nelze očekávat veliký výkon a velikou spolehlivost a kvalitu práce. Nelze ponechat tento lidský genetický odpad svému osudu, protože on by mohl způsobovat problémy svému okolí, svým sobeckým myšlením a svým parazitujícím stylem života. Je třeba vytvořit nové stavby, protože nové stavby jsou pro společnost ekonomickým základem, dělníci budou na stavbách pod neustálým dozorem, ubytování bude jednoduché, použije se veliký skleník z plastu, spát se bude ve spacích pytlích na kovových patrových postelích. Práce na stavbách bude jenom v úkole a budou zde tvrdé pracovní normy. Nebudou se již vyplácet důchody a sociální dávky, stát není veliká nemocnice pro sociální ubožáky, moderní stát to je optimalizovaná organizace a ty zde jsi jenom od toho, aby jsi státu přinášel po celý život užitek svojí prací. Zruší se státní svátky a volné dny, pracovat se bude 365 dní v roce a to každý den 12 hodin bez výjimky. Mnohde se nově zavedou noční směny, aby práce nikdy v roce už nestála a využili se výrobní systémy na 100%. Všechny děti bez výjimky bude vychovávat od narození do 16 let, jenom obchodní organizace, a zde přísnou výchovu nepřežijí jedinci co jsou geneticky nekvalitní, protože zde bude režim učení každý den 12 hodin, v 16 letech bude už mít každý student vysokoškolský diplom. Od 16 let zde bude muset začít každý profesionálně pracovat jinak skončí v pracovním táboře. Nebudou zde již existovat žádní státní zaměstnanci i prezidenti a ministři, budou jenom zaměstnanci u akciových nadnárodních společností, kteří budou moci kdykoli bez udání důvodu dostat okamžitou výpověď na hodinu, pokud nebude jejich práce spojená s velikou kvalitou a velikým výkonem, skončí logicky období kdy zde byli velmi staří státní zaměstnanci ve vysokých státních funkcích, kde mohli v pracovní době snadno odpočívat a nebo jinak sobecky parazitovat na zaměstnavateli. Těžko na cvičišti a lehko na bojišti, jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít, už zde nebudou problémy se sociálně slabými skupinami obyvatelstva, u kterých nešlo sejmout otisky prstů, protože na co šáhli to okamžitě ukradli. Když máme ekonomicky mnoho šetřit, tak důsledně a musí se drastické šetření dotknout opravdu každého člověka, bez ohledu na to, jestli je to prezident nebo dělník.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy