Jistý veliký zisk je zde díky kvalitě


Investice do kvality nese jistý veliký zisk, logicky se ztrátou kvality přichází ekonomická krize. Pokud se podíváme na jedince nebo společnosti, co dosáhli velikého zisku v krátkém čase, zjistíme vždy, že to bylo díky tomu, že mnoho investovali do kvality; služeb, zboží, informací, vztahů, atd. Ostatně i v přírodě uspěly evolučně mnoho jenom ty živé systémy, co mnoho investovali do kvality, investice do kvality nese jistý rychlý veliký zisk. Každý systém je obrazně jako dlouhý řetěz složený z mnoha článků a kvalita tohoto řetězu je závislá na nejslabším článku tohoto řetězu. Kvalita se skládá tedy z mnoha maličkostí ale dosáhnout vysoké kvality u zboží a služeb to není rozhodně žádná maličkost. Je snadné vyhodit nekvalitního vrátného a je nemožné vyhodit nekvalitního řiditele nebo prezidenta, v tom je ten základní problém s kvalitou v systému kde žijeme. Pečlivě se sleduje kvalita u bezmocných a chudých pracujících ale nesleduje se již vůbec kvalita u mocné a bohaté elity, která sobecky rozhoduje o nás bez nás! Stejné je to i u sledování kvality u levných služeb a levného zboží, kde je pečlivě vše sledováno, ale nikdo už nesleduje kvalitu u drahých služeb a drahého zboží! Kdo sleduje kvalitu norem a zákonů, které vytvoří naše politická a podnikatelská elita a přitom právě zde by se měla kvalita těchto norem a zákonů velmi pečlivě kontrolovat a za nekvalitní normy a zákony by se měli politici a podnikatelé okamžitě veřejně popravovat!

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy