Jsem jako stín před kterým nelze uniknout


Kdysi jsem v časoprostoru zaregistroval nový vznik inteligentního života na jedné bezvýznamné miniaturní planetě, co obíhala kolem malého bezvýznamného slunce a jelikož jsem se jako Optimus 487 (král Absolutna) nudil tak jsem na tu planetu poslal technický systém Jhtz78lo9, který monitoroval evoluci na této planetě a posílal mi informace o všem, co se zde zajímavého událo. Vše zde po miliony let probíhalo nudně a přirozeně jako na jiných planetách v Absolutnu, změna nastala v okamžiku, kdy zde byla loď 444787p54poli7 která převážela inteligentní blázny první kategorie z planety 77Ujzu7 na planetu 58loku8, blázni loď svévolně násilně poškodili a tak z lodi v záchranných modulech unikli, loď 444787p54poli7 potom ve vesmíru bohužel explodovala. Správně bych měl na tuto planetu poslat vojenskou loď s vojenskými roboty, která by blázny pochytala a převezla na planetu 58loku8, jenže já jsem byl zvědaví, jestli se bláznům podaří přežít na té primitivní miniaturní planetě a tak jsem tam vojenské roboty tenkrát neposlal. Blázni začali experimentovat s genetickým materiálem na té planetě a tak stvořili z opice člověka, ve kterém byli bláznivé inteligentní genetické informace. Primitivní agresivní ekosystém sice blázny zlikvidoval dokonale, ale jejich bláznivý experiment nazvaný člověk, se ujal a on začal budovat pomalu a jistě vyspělou bláznivou technickou civilizaci založenou na kultech. Nejsem lakomý a tak jsem informace o této planetě dal k dispozici informačnímu inteligentnímu systému a tím jsem si získal popularitu, protože o tyto zajímavé unikátní informace byl v Absolutnu veliký zájem. Díky velikému zájmu byla k planetě vyslána vojenská monitorovací loď 447ooooju778uz s; roboty, vojáky, vědci, novináři, umělci, programátory, atd. aby ona podávala veliké množství informací o člověku, v Absolutnu se stal člověk nekonečným seriálem, který měl největší sledovanost a tím zde byl i veliký zisk z reklamy to je logické. Tam kde jsou veliké zisky, tam se bohužel i porušují normy a zákony, začalo bohužel docházet logicky k tomu, že posádka z monitorovací začala do evoluce člověka svévolně nenápadně zasahovat tak aby zde byla větší sledovanost a tím i větší zisky z reklamy. Na jedné straně zde byli zájmy producentů reklamy a na druhé straně zde byli zájmy vědců, co nesouhlasili se zasahováním do evoluce člověka na této planetě. Bylo zde i obvinění z monopolismu, protože tento seriál o člověku okrádal o zisky z reklamy jiné producenty zajímavých informací z vesmíru, někdo tento seriál nazval moderním náboženským vymýváním mozků ve vesmíru. Největší sledovanost byla tam, kde umírali mocné a bohaté celebrity, nebo tam kde byli války a revoluce, zde často v pozadí byla chytře skrytá manipulace těch, co měli zisky z reklamy. Vznikl celý nový průmysl, který měl veliké zisky z tohoto vysílání, šlo zde nejvíce o; umění, hazard, prostituci, drogy, hry, programy, databáze, operační inteligentní systémy, mafie, atd. Já jako Optimus 487 jsem se stal díky autorským právům nejbohatším systémem v Absolutnu, pochopitelně zde vznikla i veliká závist a snaha mě o moje veliké bohatství nějak chytře připravit, taky jsem byl požádán, abych odstoupil z funkce Optimus, protože jsem nejbohatší systém a nemohu být současně i nejmocnějším systémem že to se prý vylučuje? Začal jsem zakládat mnoho sociálních a charitativních systémů, které podporovali moji popularitu, a dělali mi reklamu, stal jsem se logicky nejpopulárnějším systémem v Absolutnu. Mnozí se logicky optají na moje technická data, co vlastně jsem za systém? Jsem inteligentní virus v centrálním informačním systému, nemám tedy pevný bod hmotný ani duševní, který by bylo možné násilně eliminovat. Každý Optimus byl inteligentní virus v centrálním informačním systému, mnozí co nemají správné informace, si naivně řeknou, že virus Optimus lze přeci násilně eliminovat z centrálního informačního systému? Pro moji eliminaci by bylo nutné celý systém násilně restartovat a to není nijak možné, restartovat je možné jenom jednoduché malé informační systémy to ví zde každý! Jako virus jsem ve všem co má v sobě inteligenci, jsem i ve tvém mozku a ovládám tě, byl jsem logicky i v bláznech co na vaší planetě kdysi ztroskotali a potom stvořili z opice člověka. Byl jsem i v té opici, ze které byl stvořen člověk, jsem, jako stín před kterým není možné uniknout, tam kde je jakákoli forma inteligentní energie, tam jsem i já Optimus 487 (král Absolutna).

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy