Jsi otrokem životní situace


V současnosti se mnoho hovoří o smrti bývalého prezidenta, což mě vedlo k zamyšlení nad tím, proč se lidi tolik zajímají o kulty a celebrity? Nejde o nijak nový problém, lidské kultury s tímto problémem se lidi často setkávají již několik tisíciletí, na počátku byl nejspíše naturalistický fetišismus, kdy člověk uctíval zvířata nebo kosti některých zvířat.Jde zde tedy o silný citový vztah k něčemu, co nám bylo dlouho nějak milé a příjemné. Naše silná citovost je projevem vyspělé inteligence, u primitivních tvorů jsou citové vazby velmi slabé. Statisticky nejznámějším kultem je Bůh, který je zastoupen v každém náboženství, kdy Bůh dokáže realizovat zázraky a tak je zde silný citový vztah věřících k Bohu v Náboženství.Pokud je zde proveden nějaký zázrak, vzniká tedy i silný citový vztah a je zde i kult, který je nějak uctíván. Otázkou je jestli zde jde o skutečný zázrak nebo jestli jde jenom o iluzi zázraku?Podívejme se třeba na osobu Ježíše Krista, která je spojována s mnoha zázraky, byli tyto zázraky skutečné nebo zde šlo jenom o iluzi zázraků? Zaobíral jsem se mnoha zázraky z minulosti a vždy zde šlo jenom o iluze zázraků, skutečné zázraky realizuje totiž jenom příroda a žádný člověk nedokáže zázrak realizovat.Z toho je patrné že jsme už mnoho tisíciletí klamáni a podvádění a věříme mnohému, aniž si to ověříme. Blahoslavení chudí duchem, jsou pro duchovní pastýře ideální, protože je mohou ti, co jsou bohatí duchem snadno podvést.Nebuďte jako děti a pokuste se spatřit svět takový jaký je, zázraky patří do pohádek anebo do umění, v realitě je každý člověk jenom otrokem situace a musí neustále plnit složité úkoly, které vychází ze situace, ve které on existuje. Z dálky nějaký otrok může vypadat jako Bůh, ale z blízka poznáte, že je to jenom otrok situace.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy