Jsi ubohý genetický zmetek co chybuje


Pokud o někom nemám dostatek informací, mohu si naivně myslet to, že je to dokonalý člověk bez chyb, jakmile se mi ale podaří získat informace o každém člověku tak zjistím to, že je to ubohý genetický zmetek, který byl chybně vychován a který mnoho lže a krade. Prozkoumal jsem i svaté lidské veliké kulty (Jan Hus, Ježíš Kristus, Buddha, atd.) jestli jde skutečně zde o dokonalého člověka bez chyb, ale vždy jsem bohužel zjistil, že jde jenom o ubohého genetického zmetka, který byl chybně vychován. Jediné řešení spatřuji v tom to učinit jako u osobních aut a to tak aby lidi chodili každé dva roky na technickou prohlídku, ten kdo by byl pod průměrem v rovině těla a duše aby byl vyřazen z naší kulturní civilizace pomocí gilotiny a jeho tělo se zpracovalo na potravinové granule pro dobytek. V ekosystému je přirozený výběr a vše co je zde pod průměrem, to je eliminováno zcela automaticky a nikomu to nevadí. V současnosti je třeba na světě eliminovat rychle gilotinou 99% světového obyvatelstva, které je genetickým zmetkem a je špatně vychované. 1% obyvatelstva které je nejlepší se použije k vytvoření nového lidského druhu, aby se odstranila veliká tělesná a duševní degenerace. Globální ekonomická a ideologická krize je zde díky tomu, že jsou lidi nedokonalí a mají mnoho chyb, jenom z kvalitního materiálu lze vytvořit kvalitní společnost! Jenom kvalitní lidi vytvoří kvalitní normy a budou je i respektovat, život to je hra o to co milujeme a potřebujeme ten, kdo neumí tuto hru dokonale hrát, musí být ze hry vyloučen a jeho tělo se musí recyklovat. Podívejme se do přírody na její schopnost recyklace, zahlcujeme ekosystém špínou hmotnou a duševní a nechceme tuto špínu uklidit, geneticky nekvalitní a chybně vychovaný člověk to je jenom ubohá špína v ekosystému, která se musí eliminovat pomocí gilotiny a těla se zpracují na potravinové granule pro dobytek, aby zde byla správná recyklace. Spalovat lidská těla to není ekologické a ekonomické, bohužel když jsem chtěl postavit zde velikou továrnu, která by zpracovávala lidská těla ve velkém na potravinové granule pro dobytek s tím, že bych měl i testovací stanice kde by se lidi po dvou letech testovali a nekvalitní materiál by se zpracovával na potravinové granule, narazil jsem na nepochopení u elity, že prý jsem psychicky nemocný člověk a že bych se měl jít dlouhodobě léčit pomocí chemoterapie do psychiatrické léčebny? Podle sebe ale posuzujeme druhé, naše globální mocná a bohatá elita, co rozhoduje sobecky o nás bez nás, to jsou psychicky nemocní lidé, co by se měli léčit pomocí chemoterapie v psychiatrických léčebnách, bohužel oni jsou chráněni zákony a policajty takže jejich přemístění do psychiatrické léčebny je nemožné a následkem je bohužel dlouhodobá globální bída a nezaměstnanost, neboli hluboká veliká globální krize u ekonomiky a ideologie.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy