Kleptokracie s maskou demokracie zde kraluje


Při sledování korupčních kauz, předražování státních zakázek, braní „obrovských provizí", či manipulací s EU fondy se nabízí nelichotivý závěr, že od pádu socialismu a komunismu se bohužel nepodařilo vybudovat kapitalistickou demokracii a právní stát, ale podařilo se vybudovat dokonalou feudální kleptokracii. To je ideologický systém, v němž vládnou jenom profesionální lháři zloději. Demokracie i tržní hospodářství se mohou vyskytovat v různých podobách, od brutálních systémů, přes zkorumpované systémy, až po civilizované systémy. Zákony a pravidla byly nikoliv projevem společenského srozumění, že jsou pro civilizované společenství nutné, ale byly k tomu, aby se obcházely. Idea svobody, která snad stála u vzniku nového zřízení, tak rychle degenerovala do sobeckých postojů ve stylu „urvi si rychle a násilně, co můžeš". Symbolem nového zřízení se tak stalo veliké nákupní středisko a veliký zisk z korupce. Podnikatelské mafiánské skupiny, které takto vznikly, byly od počátku propojeny úzce s politikou a státní byrokracií. Není tudíž možná divu, že po pádu komunismu máme zde kleptokracii a nemám zde žádnou demokracii. Krade se na všech možných úrovních, od policistů až po systémovou korupci na ministerstvech a radnicích, kteří jsou napojeni na všudypřítomné mafiánské kmotry. Podnikatelé vzniklí z privatizace se přeměnili v novodobé oligarchy, kteří už nepotřebují chodit za politiky a žebrat o tu či onu výhodu nebo politicky zprostředkovanou půjčku, ale, jak už bylo řečeno, politiku zprivatizovali. Vlastní celé politické strany, nebo jejich důležité části. Volby jsou v kleptokracii povoleny, ale nesmí se stát důvodem k převratným změnám v zaběhnutých korupčních schématech. Voliči tak například mohou vytrestat bývalou vládnoucí stranu a doručit jasné poselství, že si přejí změnu, ale to pro kmotry a oligarchy zdaleka neznamená, že by se něco mělo měnit. Mají v politice všude svoje lidi, a ti vědí, že ve hře jsou veliké státní peníze, nikoliv ubozí voliči a jejich naivní přání. Formou kleptokracie je i vládní politika, která zeštíhluje sociální stát v první řadě tím, že obere sprostě ty nejchudší a logicky odmítá zvýšit daně a poplatky milionářům a mafiánům. Naše republika je za hranici fyzické dospělosti, ale není duševně bohužel skutečně ekonomicky dospělou společností a právním spravedlivým státem. Jediné, co vláda dovedla k dokonalosti, je sobecká byrokratická kleptokracie, která má na tváří krásnou masku demokracie.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy