Kleptokracie zde vše vytunelovala a rozkradla

Policejní diktatura zlikviduje bídu a nezaměstnanost, v současnosti je u moci kleptokracie která ukradne na, co šáhne a tak nelze sejmout ani otisky od prezidentů a řiditelů, oni zde kradou profesionálně ve velkém ze společného majetku. Pokud se podíváme do minulosti naší civilizace, tak vždy po období vlády kleptokracie musela nastoupit logicky policejní diktatura, která eliminovala lháře a zloděje, tak jako hospodář likviduje plevel a parazity. Dobrota ke lhářům a zlodějům je luxus, který si nemůžeme dovolit, jestliže zde někdo sám sobecky cestuje velikým letadlem po světě, tak to musí zaplatit lidi, co mají minimální platy! Nadbytek moci a bohatství, logicky vytváří bezmocnost a bídu, jde jenom o to, jak se rozdělí to, co jsme vytvořili, jestli to rozdělíme spravedlivě nebo nespravedlivě! Tam kde je příležitost ke konání zla, tam se i zlo bude brzo konat, policejní systém selhal globálně, protože se stal závislým na kleptokratické vládnoucí elitě a nemůže eliminovat veliké mocné a bohaté zloděje, co zde vše profesionálně vytunelovali a rozkradli. Je třeba urychleně vyrobit a programově nastavit policejní roboty aby oni zde zajistili pořádek v ekonomice a byla zde konečně spravedlnost. Nebudou zde žádné lidské autority, které by zavírali lidi do vězení, nebo vyhlašovali války, či známkovali žáky ve škole, jedinou autoritou zde bude jenom policejní robot. Ten kdo neuposlechne policejního robota, nebo bude zde dělat problémy, bude policejním robotem okamžitě eliminován, a jeho tělo bude recyklované na potravinové granule pro dobytek. Nebudou zde již problémy s nepřizpůsobivými sociálně slabými vrstvami, co kradou a berou sociální dávky, policejní roboti eliminují tento lidský plevel. Eliminován bude i ten kdo bude hloupý a pomalý, protože on je zde slabým článkem systému a slabé články budou policejní roboti neustále eliminovat, lidi již nebudou mít žádní výhody, ani osobní vlastnictví a majetek, vše budou vlastnit jenom policejní roboti a člověk zde bude v pozici sluhy, který bude muset rychle a kvalitně sloužit jenom policejním robotům, aby nebyl za svoje chyby eliminován. Každý člověk bude mít na krku elektronický náramek a on jej bude ovládat tak jako počítač ovládá tiskárnu, která je k počítači připojená, bude zde jenom rozkaz od policejního robota a za rychlé a kvalitní nesplnění rozkazu zde bude automatická eliminace nekvalitního ubožáka. O rozkazu se nebude s policejním robotem nikdy diskutovat, ten kdo se naivně pokusí s robotem o rozkazu někdy diskutovat, bude za svoji drzost a opovážlivost eliminován. Těšíte se na nový dokonalý jednoduchý funkční svět, ve kterém se už nebude lhát ani krást?

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy