Komu chyby přinášejí zisk?


Chyby nám dělají ze života očistec, vše zde bylo stvořeno k tomu, aby to zde něčemu sloužilo a plnilo úkoly, problémem zde jsou chyby, které nám brání v tom, abychom zde mohli něčemu správně sloužit a plnit důležité úkoly. Chyby nejsou jenom v naší civilizaci, jsou prostě všude, setkáme se s nimi i tam kde bychom je nečekali, protože jsme si naivně o něčem mysleli, že tam nemohou být chyby? Mnohdy v něčem třeba není chyba, ale díky změnám dojde k tomu že vznikne chyba, protože zde nedošlo k aktualizaci u; informací, programu, technologie, atd. Čím je něco složitější tím více je v tom i chyb a tím obtížněji se chyby zde i odstraňují, jak učinit něco jednoduchým to je jediná možnost jak zmenšit počet chyb, základem pro jednoduchost je soutěž a boj o zdroje a servis díky zlu je zde takto možné dosáhnout dobra. Tak jako ve sportu jsou sportovní pravidla a tresty za jejich porušení, tak i v lidské společnosti jsou zákony a normy, které musíme v boji o zdroje a servis respektovat, jinak jsme potrestáni za porušení zákonů a norem. Zákony a normy obsahují ale veliké množství chyb protože jsou složité díky tomu že umožňují centralizaci, kdy v centru je pro elitu ráj a na okraji je pro pracující lůzu očistec spojený s minimálními mzdami a nezaměstnaností. Mnohokráte zde byli snahy tuto základní chybu nějak odstranit ale nikdy se to nepovedlo protože problémem zde je sexuální pud a drogy, ten kdo je pod vlivem sexuálního pudu a drog je agresivní a snaží se za každou cenu pro sebe získat zde ráj, následkem je centralismus a krutý boj o zdroje a servis. V současnosti díky moderní vědě a technice dochází k sjednocení světa do jednoho globálního světového národa s kde bude jedna; řeč, měna, zákony, politika, náboženství, atd. Mnoho národů se tomu naivně brání a neuvědomují si že sjednocení stejnak nemohou uniknout je to přirozený proces. Je prostě ekonomické poskytovat zboží a služby globálně, než je poskytovat jenom lokálně, zde se dostáváme k otázce nahrazení starého novým kdy se to staré brání jak může. Zde je jediným řešením decentralizace spojená se svobodou a rovností, jakmile je svoboda a rovnost agresivně potlačená dochází k tomu, že se staré nenahrazuje novým, což vede vždy ke krizi a zhroucení centrálního systému. Vždy se ptejme, komu chyby přinášejí zisk, on je vždy zdrojem chyb, které nám dělají ze života očistec.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy