Koncentrační tábory eliminují ekonomickou krizi


Vše co je inteligentní dokáže vyřešit problém, logicky čím více je něco inteligentní tím i větší problémy dokáže i vyřešit, problémem je to co narušilo funkčnost nebo automatiku, vše v nás a okolo nás je založené na funkčnosti a automatice proto máme inteligenci, abychom dokázali problémy odstranit. Pokud problém nedokáže odstranit jedinec, snaží se tento problém většinou odstranit společně více jedinců a tak vznikají nejrůznější společnosti, které jsou veliké nebo malé, stabilní nebo nestabilní. Pokud společně více jedinců pracuje na nějakém problému, chovají se k sobě slušně, protože je to pro ně výhodné, když je problém vyřešen a už společně na problému nepracují tak většinou už se jedinci k sobě nechovají slušně, protože většinou mezi sebou soutěží o to co milují a potřebují. Myslíme a jednáme vždy a všude podle situace, se změnou situace se mění i normy, podle kterých myslíme a jednáme, klasickou ukázkou je válka ve které jednáme s druhými zle, protože je zde veliká snaha válku vyhrát a tím se mít potom dobře, válka může být i v nás mezi našimi myšlenkami, nebo i v našem těle mezi buňkami. Když něco není možné řešit po dobrém, je zde většinou snaha to řešit po zlém a tak je zde násilí a zabíjení, plné krutosti a bezcitnosti. Je snadné soudit a trestat sebe a druhé, ale je těžké pochopit sebe a druhé, proč je pro nás tak těžké pochopit sebe a druhé, to musí mít nějakou příčinu? Abychom mohli cokoli dobře pochopit, musíme se k tomu na dlouhou dobu mnoho přiblížit, problém je zde ale v tom, že pokud se k něčemu na dlouhou dobu mnoho přiblížíme, tak se logicky zase od mnohého zase vzdálíme. Proto dochází logicky k tomu, že se vše specializuje a není zde snaha svojí specializaci změnit, protože je pro nás specializace velmi výhodná. Vše v nás a okolo nás bylo vyrobeno a nastaveno k tomu, aby to zde něco dělalo a něčemu sloužilo, nemůžete chtít od ryby, aby létala, a od ptáka aby plaval ve vodě, jsou sice i vzácné výjimky, které jenom potvrzují toto pravidlo. Podívejme se třeba na to, že za druhé světové války se použili atomové bomby, které se hodili z letadel na veliká města plná lidí anebo, se postavily koncentrační tábory, kde se lidi průmyslově zabíjeli. Člověk se dostal do situace, kdy se s ním začalo jednat jako by to byl jenom ubohý dobytek, který nemá žádné právo na život, myslíme ekonomicky a tak se o hodnoty staráme a to co je nehodnotné likvidujeme jako odpad. Někde se stala v naší kultuře zásadní chyba, díky které došlo k tomu, že je nám ten druhý peklem a tak druhým ubližujeme ekonomicky i fyzicky. Tou zásadní chybou je to, že nejsme zdraví tělesně a duševně, proto druhým ubližujeme, protože to jsou nemocní lidé a nemocným lidem se snadno ubližuje, protože nemocný člověk se nemůže bránit, protože je nemocný. Tam kde nejsou nemocní lidé, tam si nikdo nedovolí druhým ubližovat, protože by to bylo obtížné a mohl by na to doplatit svým životem. Čím více se vzdalujeme od přírody, tím více jsme nemocní a tím více si i ubližujeme, naučili jsme se tomu, že z dálky vypadáme, že jsme zdraví tělesně a duševně jenže z blízka specialista pozná, že nejsme zdraví tělesně a duševně a že jsme závislí na mnohém, co nám mnoho škodí. Pokud tedy nám vadí to, že jsme k sobě zlí duševně i tělesně musíme se zase vrátit zpět k přírodě a žít v souladu s přírodou nebude to snadná a jednoduchá cesta ale, pokud se touto cestou nevydáme, tak budeme muset bohužel brzo začít u každého velikého města na celém světě stavět koncentrační tábory a v nich likvidovat nemocné lidi, se kterými máme veliké problémy.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy