Konec světa zde bude již velmi brzo

Myslím, protože nemám informace o tom jak splnit důležitý úkol a tím vyřešit složitou situaci, vše je zde o tom mít správné hodnotné informace protože potřebujeme něco ovládat nebo vyhovět tomu co nás zde ovládá. Vše je v nás a okolo nás v pohybu a tento pohyb informací a hmoty, je buď ovládán, nebo není nijak ničím ovládán a jde o náhodný pohyb, někdy je pohyb někde uprostřed mezi ovládáním a náhodou. Jak ovládnout; sebe, druhé, myšlení, zlozvyky, techniku, vědu, informace, internet, podřízené, studenty, přírodu, atd. existujeme v oceánu změn, kde musíme vždy vědět jak něco nového ovládat, abychom nechybovali a dobře se měli. Pokud jsou zde problémy s ovládáním, je zde krize nebo nemoc, což může vést k zániku nějakého velikého složitého systému, takto zanikly dokonce i veliké lidské kultury, nebo některé druhy života v ekosystému. Je zde neustálý konflikt mezi tím co ovládá a tím co je ovládáno, druhá světová válka byl veliký konflikt mezi tím, co ovládá a tím co je ovládáno v tomto konfliktu se násilně eliminovalo mnoho lidí a hodnot. Konflikt vzniká tam kde je možnost v konfliktu vyhrát a tím získat veliké výhody, nebo veliké hodnoty, pokud není v konfliktu žádná naděje na výhru a je jistá porážka a krutý trest, tak konflikt většinou nevzniká. Ten kdo ovládá má snahu konfliktům zabránit a tak logicky je i mnoho zlý k tomu co ovládá a jakýkoli pokus o vzporu, likviduje už v jeho zárodku, na tomto principu funguje armáda a ve válce je voják velitelem zabit, pokud nesplní správně a rychle rozkaz velitele. Takto je v dítěti dospělými systematicky likvidován jakýkoli pokus o to se vzbouřit autoritě dospělých, mnoho dětí díky tomu onemocní, a pokud nezemřou tak mají mnohdy problémy po celý svůj život a mnohdy musí konzumovat alkohol, tabák, léky, atd. aby mohli zde nějak uboze fungovat a rychle nezemřeli. Svět je plný duševních ubožáků, co zde uboze fungují díky svému dětství, ve kterém byl dospělými systematicky likvidován jakýkoli pokus o vzpouru a bylo zde mnoho krutých trestů za neposlušnost a vzdorovitost. Adolf Hitler je ukázkovým příkladem duševního ubožáka a díky tomuto duševnímu ubožáku zemřeli rodiče mého otce v koncentračním táboře Osvětim, protože byli Židé, heslem našeho lidu je oplatit druhým to co nám učinili, slaboši silným odpouštějí a silní nikomu nic neodpustí, oko za oko a zub za zub. Povstaneme a vyhladíme z povrchu této planety všechny duševní ubožáky, nebudeme s nimi mít žádné smilování tak jako oni neměli s námi v Osvětimi taky žádné smilování. Naše moc je v naší geniální inteligenci, kterou máme od svého Stvořitele a náš dokonalý Stvořitel sešle na vás mnoho utrpení, tak jako to kdysi učinil v Egyptě, vezmeme vám nejprve vaše zlé sobecké děti a potom vám vezmeme vaše veliké domy a budete všichni, co nemáte naši Židovskou víru stát nazí a hladoví pod širým nebem a potom na vás pošleme hladové komáry, aby z vás rychle vysáli krev. Vesmírná loď GVKB-666666 našeho Stvořitele je již na cestě k této planetě, konec světa zde bude již velmi brzo.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy