Lež hlupákům kraluje


Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme v takové situaci kdy je pro nás lež výhodná tak jí použijeme, chyba není v nás, ale v situaci do které jsme se dostali, jde zde o vzdálenost k druhým kdy pro cizí je zde lež a pro blízké je zde pravda, protože cizí nám konkurují a blízcí lidé s námi spolupracují. Proč je zde v našem životě tolik cizích lidí kterým musíme lhát a tím druhým lidem i problémy způsobovat? Mnozí namítnou, že je to díky přelidnění, ale mravenci si nelžou i když je jejich množství v mraveništi obrovské jak je to možné?
Problémem je zde to že se v mnohém mnoho zásadně lišíme a tím je mezi námi i konkurence a jak si konkurujeme tak si i lžeme. Klasickou ukázkou odlišnosti jsou zde cikáni (Romové), kteří se k nám do Evropy přistěhovali kdysi dávno z přelidněné chudé Indie a odmítli se přizpůsobit naší kultuře a žijí si podle svojí staré Indické kultury. Problémy s ekonomickými přistěhovalci nejsou na světě nijak nové a vždy zde byli s přistěhovalci na světě veliké problémy, které mnohdy vedli k velikému a dlouhodobému násilí.
Často slyšíme, že je zde vůči ekonomickým přistěhovalcům uplatňován rasismus, není tomu ale tak nikde na světě, nejde zde nikde o rasismus, ale o velmi špatné zkušenosti s lidmi co jinak vypadají a jinak se i chovají. Lež začíná už v našich pohádkách a potom je zde ideologie, která na pohádky navazuje a snaží se z lidí učinit hlupáky, co mnoho chybují a tak se zde i špatně mají.
Nouze nás spojuje a výhody nás na elitu a lůzu zase rozdělují, o tom to zde už mnoho tisíciletí bohužel všude na světě je, v elitě může zde být jenom ten, kdo umí profesionálně lhát tak že mu lůza věří! Ve starých knihách je možné nalézt veliké množství nejrůznějších profesionálních lží, které se snažily z cizích lidí učinit hlupáky, největší globální profesionální lež je podle mě Ježíš Kristus a jeho zázraky.
Jediná správná víra je věřit jenom tomu co si důkladně ověřím z více kvalitních zdrojů, jenom hlupák věří tomu, co si neověří a tak je za svojí hloupost potrestán bídou a problémy. Cikáni věří mnoha lžím ze svojí staré Indické Hinduistické kultury a proto je problém jim vysvětlit to, že je musíme často mnoho násilně trestat za jejich veliké chyby nejrůznějším tresty. Již brzo dojde k tomu, že výchovu dětí převezmou konečně roboti s umělou inteligencí a při výchově budou děti trestat elektrickými šoky za jejich chyby, takto konečně dojde k tomu, že zmizí z našeho života konečně lež, protože roboti budou děti za lež a chyby trestat elektrickým šokem.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy