Lůza je zde díky elitě


Základním problémem ekonomiky je špatná stimulace k aktivitě, ekonomika se točí kolem stimulace, nikdo zde nechce být profesionálně aktivní za malou stimulaci, krátkodobě je možné násilím donutit podřízené k aktivitě za malou stimulaci, ale po čase je zde vždy krize u politiky a ekonomiky! Nadbytek logicky vytváří nedostatek, aby mohla zde být mocná a bohatá elita, musí zde být i bezmocná a chudá pracující lůza.
Je zde střet zájmů mezi elitou a lůzou, následkem je systém, který správně nefunguje, jediným řešením je zde likvidace elity, snahy o likvidaci elity zde mnohokráte sice byli, ale nikdy se to nepovedlo a došlo jenom k tomu, že se stará elita nahradila novou ideologickou elitou a malá stimulace pro ty co pracovali, zde zase bohužel zůstala! Neustále slyšíme, že stát nebo podnik nemá peníze a že se musí proto mnoho na pracující lůze šetřit, je to jako zaseknutá gramofonová obehraná ekonomická deska!
Stát nemá peníze, ale vydržuje si; armádu, byrokraty, politiky, a jiné parazity, co nepracují a jenom z práce těch co pracují, si zde dobře žijí. Stejně je tomu i u podniků které umožňují podnikové elitě parazitovat na těch, co v podniku pracují, čím více lidi pracují, tím více narůstají nároky elity, je to jako bychom chtěli naplnit penězi ekonomickou nádobu ve které je mnoho děr, kterými odtéká zisk do kapes elity.
Policie a soudy zavírají do vězení malé lháře a zloděje, místo toho aby tam zavřeli elitu, která mnoho lže a krade, jak je to možné, že elitě prochází to, že se zde mnoho lže a krade? Funguje zde jenom to co je pod správnou kontrolou a pokud zde není správná kontrola elity, tak společnost nefunguje, proč elitu nikde na světě nikdo správně nekontroluje?
Problémem je zde korupce, kdy elita štědře uplácí kontrolní systémy a tak jí nikdo nekontroluje, což vede k tomu, že elita na pracujících sobecky parazituje a následkem je globální krize u ekonomiky a politiky i je. Proto jediným řešením tohoto problému je vytvořit elektronické systémy, která budou kontrolovat elitu, každý člověk který má střední nebo vysokou školu, dostane povinně do mozku čip napojený na umělou inteligenci a tento čip bude kontrolovat jeho myšlení a konání. Jakmile někdo na světě dokončí střední školu, tak okamžitě dostane do mozku automaticky čip, aby on zde nemohl už nikdy lhát a krást a aby on plnil správně a rychle jenom pokyny globální umělé inteligence. Lidi co nemají ani střední školu, není třeba pomocí čipu již kontrolovat, protože to je lidský ubohý genetický odpad, který zde bude mnoho tělesně po celý život pracovat, aby mohla ekonomika dokonale fungovat.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy