Lůza si zde hraje na elitu


Lůza si zde hraje na elitu, následkem je globální ekonomická a politická krize. Jenom z díla se pozná elita, slovy lze snadno klamat, ale dílem již klamat nejde, hodnoty vznikají díky profesionální práci a jenom pravá elita umí profesionálně pracovat tak že z její práce poznáme to, že je to elita ve svojí specializaci, naopak lůza neumí profesionálně pracovat a tak z díla poznáme, že je to jenom lůza co si zde hraje na elitu. Je třeba konečně začít vyrábět kontrolní roboty, aby si zde už politická a podnikatelská lůza nehrála na elitu.
Podívejte se na stránky na internetu, které zde má elita a z těchto stránek snadno poznáte to, že je to jenom lůza co si zde hraje na elitu, je to starý problém který je zde díky dezinformacím kdy se lidem neříká pravda o tom, že jim vládne jenom lůza, co si zde hraje na elitu a že proto se jim zde i zle žije. Vládnout musí jenom pravá elita, u které z jejich stránek na internetu každý pozná, že je to pravá elita a že to není jenom ubohá lůza, co si zde hraje na elitu.
Je třeba prezidentům a řiditelům sundat jejich masky a ukázal lidem to, že pod těmito elitními maskami je jenom ubohá lůza, která na lidech sobecky parazituje. Podívejme se objektivně na diplomové práce, které vypracovala naše elita, když vysokou školu končila a z nich pochopíme, že je to jenom ubohá lůza co si zde hraje na elitu, lůza umí jenom lhát a krást, následkem je logicky to že je zde ekonomická a politická globální krize. Oklamat je možné naivní hlupáky ale není už možné oklamat kontrolní roboty, co mají kvalitní informace o každém člověku, takový robot zkontroluje objektivně prezidenta nebo řiditele a když zjistí, že je to lůza, co si zde hraje na elitu, tak toho sobeckého ubohého parazita automaticky zlikviduje.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy