Mafiánská kleptokracie rozhoduje o nás bez nás


Vše zde má pevný řád a tak po noci je zde den a po příčiněje zde i následek, často je zde snaha tento pevný přirozený jednoduchý řád svévolněsobecky násilně narušit ale to má za následek vždy trest, boží mlýny meloupomalu proto, aby dali hříšníkům šanci napravit to, co zde hříšného provedli.Pokud tento bohem pevně vymezený čas hříšník rychle správně nevyužije, taktvrdě dle správného řádu i správně potrestán za svoje hříchy tvrdě i je.

Hřešit může; zvíře, rostlina, člověk, společnost, program,atd. Zjednodušeně je zde bohem všemu správná přirozená norma a ten kdo jedná nějaknenormálně, je za to automaticky potrestán podle toho, jak on nenormálně zdejedná. To co je veliké má snahu manipulovat násilně s tím co je malé,problém nastane v okamžiku, kdy si něco zde hraje na to, že je to veliké apřitom to ale ve skutečnosti veliké není a je zde jenom iluze velikosti a iluzevšemocné autority.

Tam kde existuje vězení tam je u moci mafiánská kleptokraciekterá pomocí hmotného a duševního násilí, dělá z ubohých lidí svoje sluhy aotroky. Mafiánská kleptokracie zde má mafiánskou imunitu a mnoho mafiánskýchvýhod a tak může vyhlašovat dny smutku nebo dny oslav či jiné hlouposti aby onaukázala ubohým průměrným lidem, že jsou jenom ekonomičtí ubožáci, co zde majímnoho povinností a minimum práv.

Mafiánská kleptokracie likviduje lidi v koncentračních táborech,nebo hází lidem na hlavy atomové bomby, pro ni je lid jenom ubohý dobytek, sekterým si ona může dělat, co jí napadne, je to její soukromý majetek. Tak jakose někdo může mnoho opít alkoholem a potom jednat jako agresivní šílenec, takse může i mafiánská kleptokracie opít neomezenou mocí a začít stavětkoncentrační vyhlazovací tábory.

Mafiánská elita slibuje lidem modré z nebe a hodinky s vodotryskema věčně naivní lid se podobá hloupé rybě, která skočí na tuto ubohoudezinformační návnadu a potom je tato ryba ekonomicky zabita pomocí vysokýchdaní a poplatků. Je to dezinformační ideologické divadlo kde na jevišti jsoumafiánské loutky a v hledišti je mnoho ekonomických otroků co věřímafiánským ideologickým loutkám které jsou krásně oblečené a krásně hovoří.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy