Nemohou být dva kohouti na jednom smetišti dlouho


Misantrop nemá rád misantropy, to je logické, protože se bojí konkurence, představme si to že je misantrop v situaci, kdy je donucen spolupracovat s misantropem. Nemohou být dva kohouti na jednom smetišti dlouho, jeden kohout bude muset zemřít, nebo opustí smetiště, o tom je vztah mezi misantropy. Misantrop požaduje od druhých otrockou poslušnost, ale on sám se nedokáže nikdy stát otrocky poslušným a poslouchat druhé, následkem je konflikt. V každém inteligentním člověku je larva misantropa a pokud má tato larva zdroje k růstu, tak v člověku i vyroste a promění člověka v lakomého misantropa, který si o sobě myslí že je Bůh a že ti druzí jsou ubožáci. Bible byla stvořena lakomými misantropy aby jim umožnila snadno manipulovat s lidmi ve kterých larva misantropa zakrněla. Vše je o existenčních vztazích mezi velikým a malým, to co je malé spatřuje v tom velikém Boha který žije v ráji a tím bohem je lakomý misantrop, který nemá rád lidi a pohrdá jimi natolik, že jej musí lidé prosit o peníze a to, aby jim lakomý misantrop odpustil jejich chyby. Někteří misantropové jsou dokonalými herci a tak maskují to že jsou misantropové, jenže stačí si přečíst to co tito pokrytečtí misantropové napíší na papír nebo na internet a hnedka je poznáte, protože při psaní toho co si právě myslíme se vždy bohužel prozradíme. Přečtěte si důkladně několikráte politické projevy prezidentů, nebo projevy jiných mocných a bohatých celebrit a poznáte že 99% prezidentů a celebrit to jsou jenom lakomí misantropové, co nenávidí všechny lidi, ale hrají díky veliké inteligenci pokrytecké divadlo, že cizí lidi milují a že je jim třeba věřit a veliké hodnoty a veliké výhody jim svěřit.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy