Nemusí být na světě zbytečně moc lidí


Havárie centrálních systémů způsobili krizi, každý centrální systém může havarovat z nejrůznějších příčin, tak jako havaruje třeba centrální operační systém u počítače. Není možné vytvořit centrální systém, u kterého by nemohlo dojít po čase k havárii, jediná možnost je přejít od centrálních systémů k decentralizovaným systémům, takto funguje internet a ekosystém. Jakmile systém dosáhne obrovské velikosti, stává se neovladatelným, protože složitost narostla do stavu, který nejde řešit! Správně je totiž možné řídit jenom to co je nám blízké, pokud díky centralismu centrum řídí to co je mu vzdálené tak to řídí chybně a následkem je havárie. V současnosti se snaží Evropu násilně ovládat Evropská unie, ale ono to ekonomicky nefunguje, protože centrum této zbytečné Evropské unie je velmi daleko od národů a neřeší problémy těchto národů správně a rychle. Už v dávné minulosti zde bylo mnoho snah vojensky obsadit mnoho národů a potom tyto národy ovládat centrálně, nikdy to ale dlouho nefungovalo a každý centrální byrokratický systém se po čase zhroutil! Vytvořili jsme obrovské zemědělské firmy a podniky, které násilně zlikvidovali malé soukromé hospodáře na půdě, ale ono to ekonomicky dlouho nefungovalo! Snaha o centralizaci je experiment, který nikdy nefungoval a nikdy ani fungovat nebude, důkazem je ekosystém, kde je jenom decentralizace! Z veliké hromady peněz se snadno bere, ale těžko se na velikou hromadu peněz dávají peníze, mocná a bohatá elita si po světě cestuje ve velikých prázdných letadlech a má k dispozici veliké množství lidí co jí musí otrocky sloužit za malou mzdu, následkem je globální ekonomická krize spojená s bídou a nezaměstnaností. Rodina je základem pro ekonomiku a politiku, jakmile je rodina díky centralismu v krizi, je v krizi celý centrální systém. Je zde střet zájmů mezi rodinou a elitou kdy se elita snaží rodinu ekonomicky zlikvidovat, aby se ona měla velmi dobře ale zakrátko je zde havárie ekonomiky a politiky! Žádná mocná a bohatá elita nemůže řídit správně veliký centrální národní systém, protože vždy bude mnoho vzdálená od každé rodiny a tak rodině nepomůže s jejími problémy. Každá rodina na světě potřebuje svůj dům a svojí půdu co dokáže rodinu bez problémů uživit, tak aby nebyla závislá na národu nebo jiném velikém systému. Nemusí být na světě zbytečně moc lidí, pro které stejně není práce za slušnou odměnu, můžeme postavit v každém národě veliké moderní továrny, kde se budou nekvalitní lidi recyklovat na potravinové granule pro dobytek, není to kruté nelidské řešení, protože každý člověk v centrálním systému je jenom ubohý levný dobytek, který ekonomicky snadno ovládá sobecká elita. To dítě, se nám maminko bohužel nepovedlo, budou z něj brzo potravinové granule pro náš dobytek.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy