Optimální cesta k orgasmu


Aby se zachoval inteligentní živý systém musí dojít k procesu; oplodnění, rozmnožení, růstu, výchovy, dospělosti, oplodnění,..atd. je to nekonečný stále stejný evoluční proces. Je zde tedy zásadní úkol zajistit oplodnění a pokud se úkol povede splnit přichází pocit velikého uspokojení a tento pocit nazýváme orgasmem. Čím více má systém inteligence, tím více je orgasmus pro tento systém drogou na které je zde často i veliká závislost. Na proces oplodnění se lze podívat z mnoha pohledů, primitiv jej vnímá z pohledu zvířete a vyspělý kulturní člověk vnímá oplodnění jako umělecký zážitek protože se mu otvírá pohled do intimity druhého živého systému. Při obřadu oplodnění nemůžeme hrát divadlo a jsme sami sebou, setkávají se zde inteligentní systémy a přichází obrovský duševní zážitek který nelze ničím jiným nahradit. Důležitá je situace ve které se proces oplodnění odehrává, jde o to aby byla tato situace vhodná pro tento proces a tak zde byl i krásný orgasmus. Dokonalý orgasmus se skládá z mnoha maličkostí ale dosáhnout dokonalého častého orgasmu to není žádná maličkost. Jak si to uděláte takové to i budete mít, vše je o přípravě čím více dáte práce do přípravy procesu oplodnění tím lepší bude i váš orgasmus, jsou prostě věci na kterých se nesmí šetřit. Orgasmus obklopen často tajemstvím, nejen pro muže, ale i pro ženy samé. Různorodost způsobů jeho vyvolání, jeho síly, jeho prožívání a jeho vnějších projevů i jeho zranitelnost. Spouštěcí oblastí bývá klitoris nebo pochva; trvání nutného dráždění může kolísat od dvou do dvaceti minut, při dráždění klitorisu samotnou ženou často stačí tři minuty, při pohlavním tyku se potřebná doba nejčastěji pohybuje kolem osmi minut. Oba uvedené způsoby dráždění se u četných žen dobře spojují a vzájemně se podporují, u jiných však mohou působit jen samostatně a mohou se i vzájemně rušit. Orgasmy jimi vyvolané mohou mít různou zážitkovou kvalitu. Nemalá část žen může mít orgasmus pouze na základě přímého nebo nepřímého dráždění klitorisu a vyvolání orgasmu pouhým drážděním v pochvě se nedaří. Zážitky ženy při orgasmu mohou být slabé i silné, malé a velké. Mohou mít charakter prostého uvolnění sexuálního napětí, které se předtím vystupňovalo a mohou mít charakter mimořádného zážitku, při němž žena prožívá velkou slast až extázi. Na chvíli ztrácí kontakt s okolím a cítí se jako v jiném světě. Někdy bývají pocity spíše místní, jako příliv tepla v oblasti klitorisu a stahování či tepání v pochvě, jindy se odtud rozlévají do celého těla, anebo jsou už od začátku převážně záležitostí celého organismu. Mohou být nepostižitelným vnitřním stavem ženy, která se pohrouží do sebe, a mohou být sdílenou slastí, v níž rozhodující roli hraje štěstí ze splynutí partnerem. Tělesné projevy nejčastěji zahrnují opakující se stahy v přední třetině pochvy. Tyto stahy probíhají ve zduření poševních stěn, které se označuje jako orgastická manžeta, a ve svalech kolem poševního vchodu. Stahů bývá nejčastěji pět až patnáct v krátkých v intervalech, podobně jako u muže. Jejich intenzita se postupně snižuje a intervaly se prodlužují. Trvání celého orgasmu se podle těchto znaků pohybuje kolem deseti sekund. Některé ženy zase ani při silně prožívaném orgasmu stahy v pochvě vůbec nemají. Vypuzení tekutiny při ženském orgasmu, připomínající mužskou ejakulaci, je jevem velmi řídkým. Tekutina někdy jen vytéká, jindy vystřikuje i do větších vzdáleností. Její původ může být různý. Někdy pochází z pochvy, jindy ze žlázek kolem ústí močové trubice. Výjimečně může jít o pomočení, vyprovokované orgasmem. Chování ženy těsně před orgasmem a při orgasmu má velkou různorodost od tichého nehnutého pohroužení do sebe se zatajeným dechem, kdy ani partner nepozná, co se děje, až po dramatické projevy zmítáním celého těla, při nichž ženě zcela přestane záležet na tom, zda její vzdechy a výkřiky budou slyšet až za zdí u sousedů. Nejčastější pozorovatelnou reakcí je zrychlující se dýchání, napětí těla, několik vzdechů a pak uvolnění a pozvolný přechod do klidu. Souhra s mužem při vyvrcholení může zahrnovat současné orgasmy partnerů, anebo může prožívat svůj vrchol každý zvlášť. Některým dvojicím je příjemnější, když má vrchol nejdříve žena, jiným, když má vrchol napřed muž, který uspokojí ženu dodatečně drážděním klitorisu. Žena může mít orgasmus před souloží, při souloži a po souloži. Schopnost a potřeba opakovaných orgasmů je charakteristická jen pro menší část žen. Na rozdíl od mužů, u nichž je pravidlem, že mají po ejakulaci různě dlouhé období, kdy jejich úd na sexuální dráždění vůbec nereaguje, mohou ženy zůstat i po dosažení orgasmu ještě vzrušené a při pokračujícím dráždění mít orgasmus nebo orgasmy další. Jejich intenzita se případně může i stupňovat. Většina žen je však za běžných podmínek plně uspokojena s jedním orgasmem a některým ženám by pokusy o další sexuální byly spíše nepříjemné. Po proběhnutí orgasmu mají potřebu odpočinku, popovídání anebo něžného, už neprovokujícího mazlení při pomalém doznívání orgastického zážitku a vzájemném prožívání blízkosti s partnerem. Orgasmus ve smyslu pociťovaného vyvrcholení a uspokojení neznamená nutně totéž, co následující duševní spokojenost, i když většinou jde obojí ruku v ruce. Viděli jsme již, že někdy může být žena nespokojená i po orgasmu, jeli nespokojená ve vztahu k muži. Jindy se může naopak i po milování, které neskončilo ženiným orgasmem dostavit pocit uvolnění, štěstí a pohody s krásnou vzpomínkou a potěšením ze zážitku, který spolu partneři prožili.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy