Optimální recyklování ubožáků


Jak optimálně recyklovat ubožáky na potravinové granule o tom je současnost, ekosystém má veliké problémy s lidskými ubožáky co jsou zdegenerovaní a je v nich mnoho hmotné a duševní špíny. Ubožákem je zde ten kdo nedokáže plavat proti proudu v hmotné a duševní rovině a nechá se unášet proudem, aby se neunavil? Proč plavat proti proudu, se optá každý ubožák toho, kdo proti proudu plave po celý život? Život má smysl jenom tehdy pokud plaveme proti proudu a nenecháme se unášet proudem. Smyslem je aktivita těla a duše, jsme stvořeni pro aktivitu v aktivitě je smysl našeho života, pasivita nám smysl našeho života bere. Podívejte se na děti jak jsou aktivní a tím má i jejich život zde smysl, dospělí ale agresivně aktivitu dětí potlačují nejrůznějšími způsoby a snaží se z dětí udělat líné ubožáky, co se nechají unášet životním proudem a tak jejich život zde nemá smysl. Je tedy třeba otestovat lidi na to jak dokážou plavat hmotně a duševně proti životnímu proudu a ten kdo to nedokáže bude recyklován na potravinové granule i kdyby to byl; prezident, král, papež, císař, vůdce, řiditel, atd. Není důležité množství lidí, důležitá je jenom kvalita lidí a kvalitní člověk dokáže plavat hmotně a duševně proti proudu, robot s umělou inteligencí v budoucnosti řekne, "prezident neumí plavat proti proudu, musíme jej okamžitě recyklovat na potravinové granule."

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy