Politici lžou a kradou ve velkém


Politici lžou a kradou ve velkém a volby jsou jenom ubohé divadlo pro naivní voliče, co si myslí že mohou nějak ovlivnit to, aby politici nelhali a nekradli. Politika je geniální ideologický stroj, na okrádání pracujících lidí, aby se měli zde dobře ti co nepracují, politici jsou jenom malá ozubená kolečka v tomto velikém stroji, který z lidí dělá chudáky a žebráky. Nezáleží vlastně na tom jaká jsou v tomto stroji lidská ideologická kolečka, která mají vysoké politické funkce, záleží jenom na tom, jak tento zlý stroj správně trvale konečně zastavit, tím že se zruší veliké daně a nejrůznější veliké poplatky, které tento veliký stoj pohánějí. Jak vlastně tento zlý politický stroj vzniknul, a co bylo příčinou toho že zde vzniknul? Příčinou vzniku tohoto stroje bylo to, že člověk násilím vyhubil šelmy které jej na životě neustále ohrožovali a tak došlo k tomu, že místo boje se šelmami je zde boj elity s otroky, co elitě slouží. Elita to jsou vojáci a jako vojáci i myslí a žijí, elita stvořila politiku, aby mohla snadněji manipulovat s otroky, tím že dá otrokům politickou iluzi, že nejsou již otroky a pomocí dezinformací přeprogramuje otrokům jejich myšlení, aby věřili tomu, že je elita miluje? Elita nemiluje ale lid, což jasně dokázala použitím atomových bomb a výstavbou koncentračních táborů! Vojenská elita se neustále ohání státním zájmem a ve jménu státu vyhlašuje války, nebo okrádá lidi pomocí vysokých daní a poplatků, pokud se otroci vzbouří, použije elita armádu která násilím zajistí pořádek. Tam kde není ekonomická rovnost mezi lidmi, tam není ani možná spravedlnost, protože zde je elitě vše dovoleno a chudákům je vše zakázáno. Lidová řeč je jasná jako horský potok a každý jí snadno porozumí, naopak politická řeč je špinavou stokou a ten kdo je blízko této ideologické stoky z toho brzo onemocní. Podívejte se na to co napsala a řekla mocná a bohatá elita a porovnejte tyto informace s lidovou moudrostí a uvědomíte si, že nám vládnou jenom zlí vojáci, bez citu a charakteru.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy