Politický systém je chybný


Politický systém je chybný, politici jsou ve své podstatě advokáti, kteří nás zastupují u vládního soudu, kde probíhá soudní proces ve kterém se stanovují nové zákony pro lidi. Problémem je zde to, že politici kterým naivní lid dal neomezenou důvěru, vždy důvěru lidu zklamou a neprosazují takové zákony, které by lidu zajistili to, aby se zde měl ekonomicky dobře a vždy politici slouží mocné a bohaté elitě, která politiky dokonale zkorumpuje. Podívejte se z blízka na zákony a poznáte že jsou geniálně udělané tak, aby se bohatí lidí měli velmi dobře a chudáci aby se zde měli velmi zle, chudák s těmito zákony nemůže nic učinit, protože celý státní systém slouží bohatým lidem a je zlý k chudým lidem. Bohatství je silná droga a každá droga způsobuje problémy, tak jako jsme zakázali držení silných drog a obchodování se silnými drogami, tak musíme i zakázat bohatství a moc nad lidmi, stačí moc a bohatství jenom zařadit na seznam tvrdých drog a bude politický problém trvale vyřešen. Problémem je že mocní a bohatí kapři si nevypustí rybník kde se mají dobře, bohatí a mocní lidé se dobrovolně nevzdají svojí moci a svého bohatství, nikdy v minulosti k něčemu takovému nedošlo! Pokud pracující lid odebere moc a bohatství agresivně elitě, nic se nezmění, protože po čase zde zase vznikne moc a bohatství u nové elity! Jde o to že elitě musí moc a bohatství odejmou roboti, tím se situace zásadně mění protože pro robota nemá moc a bohatství žádný význam, on nefunguje na principu drogy, ale na principu logiky. Bude to nová doba a tím zde bude i zásadně nový ideologický systém a nový člověk.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy