Pravda o virech


Virus je pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí, dokud neporozumíme tomu, jak viry objektivně fungují, do té doby budeme mnoho chybovat a tím budeme i mít i mnoho problémů. Pro snadné pochopení toho jak viry fungují, je nejlepší použít obyčejné malé klíště, které funguje jako klasický virus a parazituje sobecky na lidech a zvířatech. Virus je tedy obyčejným parazitem, který je existenčně závislý na hostiteli, který mu poskytuje existenční zdroje, pokud virus nenajde rychle a snadno svého hostitele, umírá hlady. Většina virů se úzce specializuje na hostitele, co jim vyhovují, a většinou nedokáže parazitovat na hostitelích, co virům nevyhovují. Často dochází k tomu, že virus zabije svého hostitele a pokud si on rychle nenajde nového hostitele, tak zabije i sebe, mnohý virus má v sobě jiné viry, které na něm parazitují, a on by bez těchto virů okamžitě zemřel. Mnohdy situace může proměnit hostitele ve virus a virus v hostitele, je to jenom otázka toho jaký úkol právě plní živý systém a v jaké je životní situaci. Tam kde jsou výhody, tam je i virus, protože existence virů je existenčně závislá na výhodách, se ztrátou výhod je ohrožená existence virů, virus často napadá systém který je nemocný nebo slabý a tím on odstraňuje ze systému nekvalitní živé systémy, je to krutý boj o existenci ve kterém to slabé, podlehne tomu, co je silné. Každý virus byl evolucí stvořen a výchovou nastaven k tomu, aby plnil svůj životní subjektivní úkol, a je trestán za nesplnění úkolu a odměněn za jeho splnění. Každý člověk je virus, který má za hostitele ekosystém a jiné lidi, čím vyspělejší je tento lidský virus tím větší zde on má; moc, autoritu, bohatství, slávu, výhod, atd. Pokud vyspělý ideologický virus zemře je zde někdy i státní pohřeb a ostatní viry drží smutek, protože přišli o svůj ideologický kult lidského parazita.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy