Profesionál pracuje správně a rychle


Cesta k profesionální politice, současná politika je amatérská a tak nedokáže mít pod kontrolou globální ekonomiku, následkem je globální bída a nezaměstnanost. Profesionální politika je založená na osobním neustálém kontaktu s každým člověkem na této planetě bez výjimky, od narození do smrti. Zákony a normy jsou podle situace uzpůsobené každému člověku na míru, nejsou zde žádní; vojáci, kněží, policajti, byrokrati, politici, soudci, dozorci, vychovatelé, učitelé, řiditelé, atd. Jedinou svatou autoritou je každému profesionální politika, založená na umělé inteligenci a elektronice, která umožňuje neustálou komunikaci s profesionální politikou. Díky tomuto systému zde není v ničem amatérismus, kdy by jste se museli srážet s blbci co zde mají velikou moc a veliké bohatství, profesionální politika blbost z naší civilizace eliminuje, blbost je následkem amatérské politiky. Každý zde bude plnit správně a rychle pokyny od profesionální politiky a pokud to nezvládne, bude recyklován na potravinové granule, tak jako recyklujeme náš odpad. Nebude zde existovat soukromí majetek, ani soukromé výhody, protože soukromí parazituje na společnosti, nebudou zde již problémy s lidmi, co nejsou kvalitní tělesně a duševně, protože takový jedinec nezvládne plnění náročných úkolů a tak bude recyklován na potravinové granule. Nebudou zde problémy s drogami, protože narkomani nezvládnou plnění náročných úkolů a tak budou recyklováni na potravinové granule, tělesné a duševní nároky na lidi se budou plynule zvyšovat na celém světě, aby se eliminovala degenerace způsobená drogami a amatérskou politikou. Nebudeme se již zajímat o cizího člověka jak se on má a co dělá, každý se bude zajímat jenom o to, aby nikdy v ničem nechyboval, protože za chybování zde bude automatická recyklace na potravinové granule.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy