Situace vše zde zotročuje svoboda to iluze je


Situace vše zde zotročuje svoboda to iluze je, jelikož nejsme s otroctvím spokojeni tak se snažíme o získání svobody, neuvědomujeme se, že tento náš naivní idealismus vytvoří jenom mnoho svatých ideologických systémů, které z nás budou vždy dělat jenom hlupáky a chudáky, každé slovo které končí na ,,ismus" (feudalismus, kapitalismus, socialismus, fašismus, demokratismus) to je jenom ubohá svatá ideologie která se naivně snaží nahradit otroctví. Ten nebo to, co poroučí je otrokář a ten nebo to co poslouchá to je otrok, tak to v nás a okolo nás od počátku všeho funguje, s tím nelze nic dělat, můžeme tu jenom přijmout a smířit se s tím, že nelze to nikdy nijak změnit. Mnozí si myslí nebudu zde otrokem a stanu se tedy otrokářem, z dálky to vypadá jako jednoduché řešení, které má i logiku, z blízka ale poznáme, že i otrokář je zde jenom otrokem složité situace, ve které se nalézá, je to dokonale začarovaný kruh otroctví. Někdo si řekne, když nelze být zde svobodný tak budou konzumovat drogy a získám aspoň iluzi svobody, jenže deprese nám ze života udělá očistec, protože čím více budeme na drogách závislí, tím více i budeme mít problémy s depresí. Stvořitelem všeho zde je situace, ona všemu jako Bůh v nás a okolo nás kraluje a vše logicky i zotročuje, není v moci žádného systému to, aby on nebyl zotročen situací. Dítě věří na pohádky a zázraky protože nemá dostatek životních zkušeností ověřených praxí, mnoho lidí se bohužel podobá dětem a tak věří tomu, že nějaká nová správná ideologie přinese lidem konečně vytouženou svobodu? Sliby se slibují a jenom naivní blázni a hlupáci se radují, brzo ale poznají, že byli podvedeni a to platí v; podnikání, politice, náboženství, reklamě, pohádkách, atd. Proč je pro nás nemožné se smířit s tím že situace zde vše zotročuje a že dosáhnutí svobody zde nemožné pro každého člověka je! Problémem je naše sexualita, která se nechce s otroctvím smířit a chce dosáhnout toho, že ona bude vše zde násilně zotročovat, následkem je agresivita v nás a okolo nás kdy agresivně myslíme a konáme. Mnoho lidí se zamýšlí nad problémem s Romským etnikem, které nerespektuje náš konzumní styl života a snaží se žít nekonzumním stylem života, a tím se dostává logicky do konfliktu s těmi, co žijí konzumním stylem života. Romské etnikum pochází z Indie, která je velmi starou kulturní civilizací a zde bylo mnoho tisíciletí kastovní otroctví, následkem vzniklo Romské etnikum, které odmítlo konzumní styl života, aby získalo více svobody. Skutečností je že jak Romské etnikum, tak i naše konzumní společnost chybuje, v porozumění systému přirozeného otroctví, originál nelze ničím nahradit a každá náhražka je horší než originál! Základem přirozeného otroctví je to že otrokář smí beztrestně zabít svého otroka bez udání důvodů, je to jeho majetek, se kterým si on může dělat, co jej napadne! Jakmile došlo k tomu, že se otrokářům omezilo právo zabít svého otroka, začalo otroctví upadat a bylo nahrazováno nejrůznějšími ubohými sociálními ideologiemi, které nikdy správně nefungovaly, a vždy po určité době se dostali do krize a museli být nahrazeny logicky jinou novou sociální ideologií. Zakrátko se nám podaří v továrnách vyrobit roboty s umělou inteligencí, co budou neustále napojení na centrální světovou umělou inteligenci, zprvu nám budou roboti sloužit, ale potom nám sloužit přestanou a stanou se z nich naši otrokáři, co s námi budou jednat jako s ubohými otroky co nemají žádná práva a pokud bude výkon člověka pod tvrdou normou tak jej robot automaticky zlikviduje! Budeme znát jenom práci a spánek nebudeme konzumovat již alkohol a tabák, neustále budeme žít ve strachu, že nesplníme dneska tvrdé normy a robot nás za to zlikviduje, už nebudeme lhát ani krást, ale budeme jenom znát namáhavou profesionální práci a tvrdý spánek.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy