Smrt lidských zmetků je zde správným řešením


Nebudou zde žádné důchody a sociální dávky pro nikoho, ten kdo nebude platit vysoké daně státu, bude automaticky přemístěn do pracovního tábora a jeho osobní majetek mu bude automaticky zabaven. Hodnoty vznikají jenom z práce, ten kdo pro společnost nepracuje, ten na společnosti parazituje, nebudou zde již problémy se slabými sociálními vrstvami, které svým myšlením a konáním škodily společnosti.
V pracovních táborech bude jenom úkolová odměna za práci a normy zde budou tvrdé, ten kdo nebude mít zde peníze, bude mít smůlu a zemře hlady a vyčerpáním, peníze zde budou jenom elektronické, založené na identifikaci tváře a hlasu a tak nebude možné zde druhého o jeho peníze okrást, nebo na druhém parazitovat. Společnost není nemocnice, ve které se musíme starat o duševně a tělesně nemocné lidi závislé na alkoholu a tabáku, společnost to je především tržní ekonomika, díky ekonomice je možné měnit prostředí a prostředí potom zase mění nás.
Minulost nám jasně ukázala, že všechny společnosti, které fungovali jako nemocnice a starali se mnoho o hloupé, nemocné, slabé, lidi vždy se dostali do krize a zanikly! Každý dostane v pracovním táboře složitý náročný úkol, který bude limitován časem, penězi, kvalitou, bude jenom na něm, jestli on svůj úkol zvládne a pokud jej nezvládne, bude mít smůlu a zemře hlady a vyčerpáním, lidí je v současnosti na světě tolik, že smrt lidských zmetků je zde správným řešením světové krize.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy