Sociální systémy způsobily světovou krizi


Na počátku lidské civilizace bylo otroctví, otrok neměl žádná práva a otrokář mohl otroka zabít, pokud s ním měl problémy, tento systém byl jednoduchý a funkční, jakmile došlo k tomu, že jsme začali otroctví nahrazovat nejrůznějšími amatérskými ubohými sociálními systémy, ve kterých bylo zakázáno zabíjení lidí, vedlo to vždy k tomu, že zde zakrátko byla díky nekvalitním lidem krize. Zabíjení lidí je základem pro funkčnost kulturní civilizace, protože odstraňuje ze společnosti nekvalitní jedince a tak nedochází k problémům v kulturní civilizaci. Sociální systém je obrazně jako pití vína, vzniká zde silná závislost a tím i ekonomická deprese, čím více jsme závislí na sociálním systému, tím více je zde ekonomická deprese a logicky i ekonomická krize. Sociální systém je tam, kde existuje vězení, v čistém otrockém systému, není vězení, zde je jenom trest smrti, pro ty co způsobují problémy otrokářům. V otrokářském systému není problém se sociálně slabými vrstvami, protože zde jsou jenom mocní a bohatí otrokáři a chudí a bezmocní otroci, pokud je otrok; slabý, hloupý, nemocný, starý, je otrokářem zabit, aby on nezpůsoboval otrokáři problémy. Otrok nesmí mít žádný osobní majetek ani žádné výhody, jakmile se začalo povolovat otrokům to, aby měli majetek a výhody vedlo to k tomu, že se začal otrokářský systém rozpadat. Základem pro civilizaci je kvalita lidí a toho lze dosáhnout jenom otroctvím, kdy budou otrokáři neustále likvidovat lidské zmetky, dobrota k lidským zmetkům je zdrojem všech problémů v naší kulturní civilizaci. Internet jasně ukazuje to, že je zde nadbytek lidských zmetků a tak většina kvalitních hodně navštěvovaných stránek na internetu zablokovala komentáře, protože začalo ve velkém docházet k tomu, že každý lidský ubohý zmetek se snažil svým ubohým komentářem narušit kvalitu stránky. Pokud se experiment se sociálními systémy nepovedl, musíme se zase vrátit zpět k osvědčenému otroctví, kdy budou otrokáři likvidovat ve velkém lidské zmetky, otrokářem již ale nebudou zdegenerovaní lidští ubožáci, ale otrokáři se stanou roboti s umělou inteligencí, oni budou kontrolovat kvalitu naší lidské kultury a budou ekologicky eliminovat lidské zmetky, co způsobují naší lidské kultuře problémy tím, že jsou; hloupí, slabí, nemocní, staří, atd.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy